ZADOVOLJIO EUROZASTUPNIKE

Neven Mimica glatko prošao na ispitivanju u Europarlamentu

AFP

Neven Mimica prezentirao je svoje kvalifikacije za mjesto povjerenika EU za međunarodnu suradnju i razvoj

Neven Mimica, hrvatski član Europske komisije kojemu je Jean-Claude Juncker dodijelio mjesto povjerenika za međunarodnu suradnju i razvoj, ostavio je u ponedjeljak dobar dojam na saslušanju pred odborom za razvoj u Europskom parlamentu.

Pažljivim odgovorima na gotovo 50 pitanja tijekom saslušanja koje je trajalo više od tri sata Mimica nije dao argumente zastupnicima da njegovu funkciju dovedu u pitanje.

Mimica je rekao da će među prioritetima tijekom obnašanja njegova mandata, govoreći stalno u kondicionalu „ako bude potvrđen kao povjerenik“, biti borba protiv siromaštva u svijetu te koordinacija EU s drugim faktorima na globalnoj razini u nastojanjima da pomogne siromašnim dijelovima svijeta da osiguraju održivi razvoj.

Mimica je rekao da on namjerava biti i politički povjerenik te surađivati s drugim kolegama čiji se resor bavi pitanjima vezanih za politiku razvoja. I u pismenim odgovorima je rekao da neće tražiti niti prihvaćati instrukcije bilo koje vlade.

Mimici su pitanja uglavnom upućena oko borbe protiv korupcije u afričkim državama koja tamo koči razvoj, kako se suočiti s prijetnjom bolesti kao što je ebola te kako kroz partnerske odnose pomoći tim državama da suzbiju korupciju i pranje novca. Mimica je u odgovoru spomenuo i iskustvo Hrvatske.

- Hrvatska je išla kroz proces izgradnje demokracije i vladavine prava u procesu pristupa EU. Iz toga sam naučio da je reforma najljepša stvar proširenja. Ovo iskustvo možemo koristiti i u borbi protiv korupcije i pranja novca u državama u razvoju - rekao je Mimica.

Procedura saslušanja počela je u ponedjeljak i trajat će do sredine sljedećeg tjedna, a nakon toga će Europski parlament na plenarnoj sjednici glasati za potvrđivanje cijele Komisije. Ako budu zadovoljni sa svim kandidatima i potvrde Komisiju, ona će 1. studenoga početi svoj petogodišnji mandat.

Mimica je obećao zastupnicima Europskog parlamenta da će blisko surađivati i s njima. Dok je trajalo saslušanje Mimice, u drugim odborima su zastupnici slušali druge kandidate. Očekuje se da će ovaj sastav Komisije dobiti potrebnu većinu jer glavne političke stranke ne žele srušiti ekipu koju je, balansirajući dobro između država članica, ali i stranačke pripadnosti, sastavio Juncker.

Zadnje pitanje mu je na hrvatskom jeziku postavio Davor Stier, koji je u ovom odboru bio koordinator najveće skupine EPP-a. Pitao ga je o poštivanju ljudskih prava u zalaganju za dobro upravljanje. Mimica je rekao da će raditi da ljudska prava budu sastavni dio djelovanja EU u politici razvoja.

Mimica je u završnoj riječi rekao da se svijet promijenio i da tome mora prilagoditi i novi razvojni okvir.

Izdvajamo