OTIŠAO BORAS

Novi rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić danas stupio na dužnost

Novi rektor Stjepan Lakušić svoj će prijedlog imenovanja novih prorektora predočiti Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Stjepan Lakušić

 Vedran Peteh/Cropix

Stjepan Lakušić, dosadašnji dekan Građevinskoga fakulteta, stupio je u subotu na dužnost rektora Sveučilišta u Zagrebu, a na toj dužnosti zamijenio je Damira Borasa, koji je dužnost rektora obnašao od 1. listopada 2014.

Mandat novoga rektora prof. dr. sc. Stjepana Lakušića traje četiri godine, odnosno do 30. rujna 2026.

U skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, novi rektor Stjepan Lakušić svoj će prijedlog imenovanja novih prorektora predočiti Senatu Sveučilišta u Zagrebu.

Očekuje se da će odluku o potvrdi novih prorektora Senat donijeti natpolovičnom većinom ukupnoga broja svojih članova na izvanrednoj sjednici koja će se održati u utorak 4. listopada 2022., izvijestili su sa zagrebačkog Sveučilišta.

Stjepan Lakušić rođen je 1968. u Slavonskom Brodu. Diplomirao je 1994. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je potom zaposlen kao asistent znanstveni novak u Zavodu za prometnice. Na tom je fakultetu 1998. završio i magisterij znanosti, a 2003. stekao akademski stupanj doktora znanosti.

U studenome 2017. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora u trajnom zvanju u području tehničkih znanosti, znanstvenom polju građevinarstvo, znanstvenoj grani prometnice.

Profesor Lakušić nastavu na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvodi od ak.god. 1995./1996., a na poslijediplomskom studiju toga Fakulteta predaje od ak. god.2004./2005. Bio je gostujući nastavnik na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te u Skoplju. Prije rektorskoga mandata obnašao je dužnosti prodekana i dekana Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni rad Stjepana Lakušića usmjeren je na područje željeznica, posebice na istraživanje konstrukcija tramvajskoga i željezničkoga kolosijeka, dinamičkoga utjecaja vozila na kolosijek, buke i vibracija na kolosijecima te elemenata pričvršćenja tračnice na podlogu.

Profesor Lakušić objavio je kao autor ili koautor 26 znanstvenih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, 120 radova u zbornicima međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te 35 poglavlja u knjigama.

Sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, bio je urednik 13 knjiga te je glavni urednik časopisa Građevinar. Uz to, Lakušić pokrenuo je nekoliko međunarodnih i domaćih znanstvenih i znanstveno-stručnih konferencija i događaja.

Njegov međunarodni znanstveni projekt Rubberised concrete noise barriers – RUCONBAR i inovativni proizvod koji je nastao u okviru toga projekta – apsorbirajuće betonske barijere za zaštitu od buke s recikliranom gumom ‒ RUCONBAR, nagrađeni su s više međunarodnih i domaćih nagrada u Belgiji, Hrvatskoj, Nizozemskoj, SAD-u i Švicarskoj.

Profesor Lakušić član je više strukovnih organizacija te član glavne skupštine Međunarodnoga udruženja FEHRL (Forum of European National Highway Research Laboratories). Vodio je više domaćih i međunarodnih projekata, a posebno je uključen i u stručne poslove Katedre za željeznice Građevinskoga fakulteta.

Nakon potresa u Zagrebu vodio je izradu važnih dokumenata za Vladu RH, pokrenuo je osnivanje Hrvatskoga centra za potresno inženjerstvo (HCPI) kao podružnice Građevinskoga fakulteta te je član Stručnoga savjeta RH za obnovu nakon potresa.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
27. studeni 2022 12:48