SJEDNICA VLADE

Produženo trajanje Kolektivnog ugovora u zdravstvu do sklapanja novog

Odluka će stupiti na snagu danom isteka produžene primjene pravnih pravila Kolektivnog ugovora

Vlada je u srijedu na sjednici donijela odluku o primjeni prava iz Kolektivnog ugovora (KU) za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i nakon isteka produžene primjene, a bit će na snazi do sklapanja novog KU-a sa svim ugovorenim pravima.

Vlada i reprezentativni sindikati - Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske te Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara sklopili su 26. ožujka 2018. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a kasnije i dodatke.

Ministar zdravstva Vili Beroš naveo je kako je Vlada 2. ožujka 2023. donijela odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te imenovanju pregovaračkih odbora Vlade, a pregovori za sklapanje KU formalno su počeli 15. ožujka.

"Kako su pregovori za sklapanje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja još uvijek u tijeku, uzimajući u obzir činjenicu da se pravna pravila ranije sklopljenog Kolektivnog ugovora produženo primjenjuju do 25. lipnja, a novi KU nije sklopljen tijekom važenja tih pravnih pravila, potrebno je urediti zadržavanje opsega i razine materijalnih i nematerijalnih prava zaposlenika u zdravstvenim ustanovama", istaknuo je Beroš.

Istovremeno, potrebno je utvrditi da se ta prava i nadalje primjenjuju - na isti način i u istoj visini u kojoj su ugovorena, rekao je ministar zdravstva.

Odluka će stupiti na snagu danom isteka produžene primjene pravnih pravila Kolektivnog ugovora, odnosno 26. lipnja 2023. te će se primjenjivati do sklapanja novog KU-a.

O osnivanju Imunološkog zavoda

Vlada je donijela i izmjene Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda, a odnose se na lokaciju obavljanja same djelatnosti, s obzirom da će se ona obavljati i na novoj lokaciji u Općini Rugvica, a u sklopu procesa revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, temeljem Ugovora o darivanju nekretnine koji su Imunološki zavod i Općina Rugvica sklopili u srpnju 2022. .

Nadalje, kako bi se osigurala nesmetana provedba procesa revitalizacije Imunološkog zavoda, izmjenjuju se odredbe o obvezi ishođenja suglasnosti osnivača za donošenje Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Imunološkog zavoda.

Uređuje se visina vrijednosti do koje ravnatelj može samostalno poduzimati pravne poslove stjecanja, otuđenja ili opterećenja nekretnina i druge imovine Imunološkog zavoda (kada ne prelazi 30.000 eura) te uređuje vrijednosti pravnog posla za koje je potrebna suglasnost Upravnog vijeća (kada prelazi 30.000 eura), odnosno osnivača (kada prelazi 150.000 eura).

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
14. travanj 2024 20:03