KOMENTAR HGK
Hrvoje Sikirić
Hrvoje Sikirić

Rješavanje sporova arbitražom pred Sudištem je učinkovitije rješenje za poduzetnika

U razdoblju od 2012. do 2022. riješeno je više od 340 sporova ukupne vrijednosti oko 484 milijuna eura

.
Hrvatska gospodarska komora

 Damir Krajač/Cropix
Objavljeno: 13. prosinac 2023. 11:59

Arbitraža je alternativni način rješavanja sporova i predstavlja suđenje pred arbitražnim sudom i tako isključuje suđenje pred državnim sudom. Arbitražni sud može djelovati pri arbitražnoj ustanovi ili neovisno o njoj.

Stalno arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Sudište") najstarija je i najznačajnija arbitražna ustanova u Hrvatskoj za rješavanje svih vrsta trgovačkih sporova i jedna od najuglednijih u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

U svojem djelovanju Sudište je posve samostalno u odnosu na Komoru, koja osigurava personalne i prostorne uvjete za njegov rad.

Arbitražni postupak pred Sudištem mogu pokrenuti fizičke i pravne osobe, domaće i strane, dakle pojedinci i poduzeća (mikro, mala i srednja), ali i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pretpostavka za njegovo pokretanje jest da su stranke ugovorile nadležnost Sudišta, a to je najsigurnije učiniti unošenjem u ugovor arbitražne klauzule koju preporučuje Sudište.

Arbitražni postupci pred Sudištem vode se prema Pravilniku o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila), koji sadržava suvremena rješenja prilagođena potrebama stranaka. Dopušta strankama i arbitražnom sudu (arbitar pojedinac ili arbitražno vijeće) urediti vođenje arbitražnog postupka, stranke mogu izabrati jezik arbitražnog postupka, pravo mjerodavno za bit spora i za arbitražni postupak.

Stranke imaju punu slobodu izbora arbitra (Liste arbitara Sudišta za stranke nisu obvezujuće), a ako ga ne izaberu, arbitra imenuje predsjednik ili potpredsjednik Sudišta.

Arbitražni sud ovlašten je donijeti privremenu mjeru i odrediti osiguranje dokaza. Dužan je dovršiti arbitražni postupak u roku od godinu dana od osnivanja, a pravorijek donijeti u roku od dva mjeseca od zaključenja ročišta za glavnu raspravu.

Strankama je na raspolaganju i ubrzani arbitražni postupak pred arbitrom pojedincem koji mora donijeti pravorijek (može i bez održavanja ročišta) u roku od 15 dana od dana kada su ispunjeni uvjeti za njegovo donošenje. Pravorijek Sudišta po svojoj pravnoj snazi izjednačen je s pravomoćnom sudskom odlukom i predstavlja ovršnu ispravu.

Prema višegodišnjoj praksi, arbitražni postupci pred Sudištem, osim kad je potrebno složenije vještačenje, prosječno traju do godinu i pol, što je bitno brže od postupaka pred državnim sudom.

Osim trajanja postupka, bitna prednost arbitraže u odnosu na državno sudovanje jest u tome što Zakon o arbitraži protiv pravorijeka predviđa samo jedno pravno sredstvo, tužbu za poništaj, koja se može podnijeti iz ograničenog broja razloga, no ne i zbog povrede merituma.

Odluka o troškovima u postupcima arbitraže omogućava strankama sigurno predviđanje troškova arbitražnog postupka pred Sudištem.

image

Hrvoje Sikirić, predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK

Tajništvo Sudišta pruža administrativnu i drugu podršku strankama i arbitražnom sudu u postupcima koji se pred njim vode. Administriranje postupaka odvija se na hrvatskom ili jednom od stranih jezika arbitražnog postupka (engleski ili njemački).

Sudište ima izuzetno iskustvo i stručnost u administriranju predmeta, svakom arbitražnom postupku pristupa individualno i uvijek je dostupno strankama, njihovim punomoćnicima i arbitrima. Uz administriranje predmeta, Sudište pruža i dodatne usluge (osiguranje prostorija, audio i video snimanje ročišta, usluge prevoditelja i dr.).

Pred Sudištem su najzastupljeniji građevinski sporovi u vezi s gradnjom i rekonstrukcijom infrastrukturnih i drugih objekata (cesta, mostova, tunela, komunalne infrastrukture, poslovnih objekata, hotela i sl.), a zatim sporovi koji proizlaze i iz drugih vrsta ugovora, primjerice, kupoprodaje roba i pružanja usluga (distribucije, opskrbe, skladištenja, trgovačkog zastupanja), prijenosa poslovnih udjela ili dionica, ugovora o kreditu, zakupa, koncesije i sl.

Posljednjih godina primjetan je stalni porast broja sporova pred Sudištem.

U razdoblju od 2012. do 2022. riješeno je više od 340 sporova ukupne vrijednosti oko 484 milijuna eura, a oko 25 posto tih sporova bili su oni s međunarodnim obilježjem, u kojima je sudjelovalo više od 600 domaćih i inozemnih stranaka.

Brzo rješavanje arbitražnih sporova pred Sudištem bitno je za poduzetnike jer povećava njihovu pravnu sigurnost, unapređuje njihov ekonomski položaj i oslobađa likvidnost.

Sudište je od 7. do 8. prosinca 2023. organiziralo izuzetno uspješno međunarodno savjetovanje 31. Hrvatski arbitražni dani na temu "Izvođenje dokaza u arbitraži", uz sudjelovanje govornika iz 15 država članica Europske unije i SAD-a.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
20. travanj 2024 15:11