POLOŽAJ RADNIKA

SDP predlaže reformu radnog zakonodavstva: Pogledajte sve njihove ciljeve i zahtjeve

Nužnim smatraju uspostavljanje funkcionalnog i pravednog tržišta rada koje uključuje promociju rada

SDP, Peđa Grbin

 Vanesa Pandzic/Cropix

SDP se u iduću subotu okuplja na izvještajno-tematskoj konvenciji na kojoj će predložiti polazne točke za reformu radnog zakonodavstva kako bi se uskladilo s tehnološkim napretkom, novim modelima rada, ali i unaprijedila zaštita radnika i njihovih prava.

Na Konvenciji pod nazivom "Zaokružimo plaće" očekuje se do tisuću delegata koji će raspravljati o aktualnom položaju radnika i stanju radničkih prava koje smatraju nepravednim i eksploatirajućim, ali i utvrditi ciljeve i načine njihova poboljšanja.

U dokumentu pod nazivom "Polazne točke za reformu radnog zakonodavstva" navodi se uspostava sustava rada i radnog prava koji ispravljaju društvene nejednakosti i uvode red, predvidivost i sigurnost u tržišno ponašanje.

Nužnim smatraju uspostavljanje funkcionalnog i pravednog tržišta rada koje uključuje promociju rada i jamči prosperitet svima koji radom stvaraju i od njega žive te im osiguravaju dostojanstvenu plaću za kvalitetan život.

Pojednostaviti zakonodavstvo

U SDP-u navode potrebu unapređenja radnih odnosa i zaštite sustava prava i obaveza, vodeći se pravednošću te zaštitu svih koji kroz rad osiguravaju egzistenciju i koji od rada žive, s fokusom na radnike kao slabiju stranu radnog odnosa.

Među ciljevima ističu i definiranje jasnog, jednostavnog i izričitog radnog zakonodavstva u kojem će biti „usidreni“ glavni elementi zaštite radnog prava i funkcionalnog i efikasnog načina ostvarivanja prava iz rada i radnog odnosa, kako bi svi sudionici radnih odnosa razumjeli svoja prava i obaveze.

Potrebnim smatraju i kontrolu provedbe radnog zakonodavstva, kao i jasnije definiranje rada nedjeljom u trgovini i ostalim djelatnostima.

SDP se također zalaže za reduciranje broja pravnih oblika rada, uz što manje izuzetaka.

Ističu da treba razmjerno rasporediti porezno i doprinosno opterećenje na sve oblike rada, što bi vodilo tome da se pravni oblici za konkretan oblik rada biraju sukladno potrebama i obilježjima rada, a ne „cijeni” rada.

Istovremeno, ističu, oporezivanje rada treba nadomjestiti drugim poreznim oblicima poput poreza na dobit, na nekretnine i financijske transakcije.

Pomiriti poslovni i obiteljski život

SDP-ova reforma predviđa ograničenje primjene ugovora o radu na određeno vrijeme, bilo njihovim trajanjem, bilo brojem takvih ugovora, ali i pravo na otpremninu i za ugovore o radu na određeno vrijeme.

Smatraju da je potrebno prilagoditi rad na izdvojenim mjestu potrebama života i tržišta rada, uvažavajući jamstva zaštite života i zdravlja radnika.

Treba omogućiti diferenciranje ugovornih obveza poslodavaca ovisno obavlja li se rad na izdvojenom mjestu na zahtjev poslodavca ili na želju radnika, te ovisno je li riječ o povremenom i privremenom ili punom radnom vremenu.

Potrebnim ističu i bolje organiziranje radnog vremena kako bi se stvorile pretpostavke za bolje pomirenje poslovnog i obiteljskog života te osigurati radnicima obrazovanje i osposobljavanje kako bi se omogućila dugoročna zaposlenost i zapošljivost.

Jednaka plaća za jednak rad

Pojednostavili bi i pojam plaće koji bi sadržavao sve elemente plaće, bruto i neto, kao i ukupnih troškova rada te uspostavili pravila transparentne politika plaća kod poslodavca kako bi se stvorile pretpostavke za jamčenje jednake plaće za jednak rad.

Zakonski bi uredili i minimalne iznose povećanja rada za prekovremeni rad, noćni rad, smjenski rad, rad subotom, nedjeljom i blagdanom.

To je potrebno kako bi se onemogućilo da se koristeći minimalne iznose povećanja plaće zloupotrebljava rad radnika i narušava odnos privatnog i profesionalnog života, pri čemu minimalni iznosi povećanja moraju biti na razini onih u državnoj i javnoj službi.

Među brojnim prijedlozima je i jasnije uređenje odnosa reprezentativnih i nereprezentativnih sindikata tijekom kolektivnog pregovaranja, što smatraju nužnim s obzirom na postojanje pluralizma sindikata kod poslodavaca, a potrebno je i onemogućiti nejednako postupanje prema sindikatima ovisno o potpisu kolektivnog ugovora.

Promoviranje i poticanje sustava kolektivnog pregovaranja i predstavljanja kolektivnih interesa također je dio SDP-ove reforme radne legislative, kao i poticanje sudjelovanja radnika u odlučivanju i proširenje pitanja u kojima radnička vijeća sudjeluju u savjetovanju i suodlučivanju.

S obzirom na pad gustoće sindikalnog članstva moglo bi se, predlaže SDP, omogućiti da se sporazumom radničkog vijeća mogu urediti i pitanja koja se inače uređuju kolektivnim ugovorima. Predlažu i povećanje broja predstavnika radnika u nadzornim i upravnim odborima poslodavca kod velikih poslodavaca.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
11. lipanj 2024 21:54