BRUXELLES

Tek će se u studenome znati je li Sud EU nadležan za arbitražni spor između Hrvatske i Slovenije

 CROPIX

Hrvatska i Slovenija pred Sudom Europske unije u ponedjeljak su iznijele svoje argumente o nadležnosti toga suda u sporu koji je Slovenija pokrenula protiv Hrvatske zbog, kako Ljubljana smatra, kršenja prava Europske unije.

Nezavisni odvjetnik Suda EU, Estonac Priit Pikamäe, najavio je da će mišljenje o nadležnosti toga suda dati tek 6. studenoga ove godine. Inače, iako mišljenje nezavisnog odvjetnika nije obvezujuće za Sud, ono često na kraju postane i mišljenje suda, iako se to ne događa uvijek.

U ponedjeljak su u sjedištu Suda u Luxembourgu izneseni argumenti tijekom usmene rasprave. Ova je rasprava bila na osnovi prigovora Hrvatske o nedopuštenosti, odnosno o osporavanju nadležnosti Suda za bavljenje ovim pitanjem koje Hrvatska smatra bilateralnim sporom koji se rješava na osnovi međunarodnoga prava, a ne zadire u pravnu stečevinu Europske unije.

No, Slovenija smatra da je Hrvatska odbijanjem prihvaćanja i provedbe arbitražne odluke prekršila i nastavlja kršiti i obveze kao članica EU. Ljubljana tvrdi da Hrvatska krši uredbu o zajedničkoj ribarskoj politici, schengenskim propisima o kretanju osoba te direktive o pomorskom prostornom planiranju.

Slovenija je tužbu podnijela sama, jer je Europska komisija odbila podnijeti tužbu protiv Hrvatske ili ići zajedno sa Slovenijom na sud protiv Hrvatske. Komisija je ostavila dvjema državama članicama da same riješe taj spor.

U usmenoj raspravi održanoj u ponedjeljak i Hrvatska i Slovenija ponovile su svoja dosadašnja stajališta. Ovoga puta tema rasprave bila je pitanje nadležnosti Suda EU, dok će se sadržajem slovenskih prigovora Hrvatskoj Sud baviti nakon što prvo odluči je li uopće nadležan za to ili ne.

Stav Hrvatske, koji je ponovljen tijekom usmene rasprave, jest da Sud EU nije nadležan odlučivati o zahtjevima Slovenije u navedenom postupku. Kao argument Hrvatska iznosi činjenicu da između dviju država ne postoji spor o primjeni i tumačenju prava EU, što bi bilo u nadležnosti Suda, nego se ovdje radi o sporu koji se odnosi na tumačenje i primjenu međunarodnoga prava, koji treba rješavati primjenom pravila međunarodnoga prava i za to predviđenim sredstvima mirnog rješavanja sporova, uključujući pregovorima.

I Hrvatska i Slovenija u raspravi su, osim svoje stručnjake i pravnike, koristile usluge stranih stručnjaka - Hrvatska je imala britansku odvjetnicu Jemimu Stratford, a Slovenija francuskog odvjetnika Jean-Marca Thouvenina. Hrvatsku je zastupala Gordana Vidović Mesarek kao zastupnica Vlade pri Sudu EU, a Sloveniju Maja Menard kao zastupnica slovenske vlade.

Svaka strana imala je po 20 minuta za iznošenje svojega stajališta, a nakon toga slijedila su pitanja sudaca te nezavisnog odvjetnika, kao i predsjednika Suda Koena Lenaertsa.

Raspravu je pratila i državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko Zgombić.

- Vidjeli ste da su suce najviše zanimali međunarodnopravni aspekti našega spora, kao i pitanja vezana za ribolovni režim koji je svojedobno bilateralno dogovoren između Hrvatske i Slovenije. Riječ je o sporazumu o pograničnom prometu i suradnji (SOPS) i Hrvatska ga je, kad je ulazila u EU, u dobroj vjeri ugradila u pravnu stečevinu i sad imamo u pristupnom sporazumu fusnotu koja kaže da će se recipročni ribolovni režim početi primjenjivati kad se potpunosti provede arbitražna odluka - rekla je nakon rasprave Metelko Zgombić.

Podsjetila je kako se i Europska komisija formalno očitovala i rekla da nije došlo do pune provedbe arbitražne odluke i da se taj ribolovni režim nije počeo primjenjivati.

Slovenska strana u toj fusnoti vidi vezu između arbitražnog sporazuma i prava Europske unije.

Hrvatska odvjetnica Jemima Stratford tijekom rasprave je rekla da je bit spora u tome kuda se proteže granica, a ne tumačenje prava EU, dodajući da su bilateralni teritorijalni sporovi izvan nadležnosti EU, čak i ako utječu na provedbu prava EU.

Predstavnik slovenskog ministarstva vanjskih poslova Marko Vrevc rekao je da bi za njega "bilo iznenađenje" da se Sud proglasi nenadležnim za ovaj spor. Slovenija ustraje na stavu da je pitanje granice već riješeno arbitražnom odlukom.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
24. rujan 2023 02:15