BURNO NA SKUPŠTINI

Uz silne kritike oporbe usvojena odluka o najmu stanova Grada Zagreba socijalno ugroženim osobama

Tom odlukom utvrđuju se uvjeti, mjerila i postupci za davanje u najam stanova kojima upravlja Grad

Tomislav Tomašević

 Damjan Tadic/Cropix

Zagrebačka Gradska skupština je na sjednici, uz oštru kritiku i nezadovoljstvo oporbe, prihvatila i Odluku o najmu stanova koju je predložio gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Tom odlukom utvrđuju se uvjeti, mjerila i postupci za davanje u najam stanova kojima upravlja Grad. Stanovi se daju u najam za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih te osoba nižih i srednjih prihoda po priuštivim cijenama.

U Gradu su istaknuli da je ta odluka socijalno pravedna te najavili da će gradonačelnik donijeti zaključak o visini najamnine za stanove kojima upravlja Grad s namjerom da više od 6000 gradskih stanova koriste socijalno ugrožena i kućanstva koja imaju ispodprosječne prihode. Iznosi novih najamnina počet će se primjenjivati od 1. srpnja 2024.

Stanovi za socijalno ugrožene osobe iznajmljivat će se osobama koje su državljani RH, druge članice EU ili su pod međunarodnom zaštitom i koje su u trenutku objave natječaja imale prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje tri godine te njihovi prosječni prihodi po članu kućanstva ne smiju prelaziti 30 posto prosječne plaće za višečlana kućanstva te 50 posto za samačka kućanstva.

Najmoprimci koji zadovoljavaju kriterije za priuštivo stanovanje podijeljeni su u tri razreda s obzirom na visinu prihoda.

Kućanstva koja imaju manje od 50 posto prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodnoj godini plaćat će najamninu na razini 12 posto prihoda, kućanstva od 50 do 80 posto prosječne mjesečne plaće plaćat će najamninu na razini 16 posto prihoda, a kućanstva koja imaju više od 80 poto prosječne mjesečne plaće isplaćene u gospodarstvu Grada Zagreba u prethodnoj godini plaćat će najamninu na razini 24 posto prihoda.

Pomoć za nastradale u nevremenu

Zagrebačka Gradska skupština u četvrtak je na prijedlog gradonačelnika prihvatila odluku o novčanoj pomoći za sanaciju oštećenja nastalih na imovini uslijed nevremena na području Zagreba 19. i 21. srpnja.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti fizička osoba koja je vlasnik ili suvlasnik imovine na kojoj je nastalo oštećenje; koja je u dane nevremena imala prijavljeno prebivalište ili boravište te koja je na poziv Grada prijavila štetu na imovini do 7. kolovoza.

Pomoć će se isplaćivati za oštećenje nastalo na obiteljskoj kući, stanu i pomoćnoj zgradi te osobnom vozilu, a na temelju iznosa oštećenja koje će utvrditi stručno radno tijelo gradonačelnika.

Za zgradu čije procijenjeno oštećenje prelazi iznos od 1600 eura, iznos oštećenja utvrdit će vanjske stručne osobe za procjenu većih šteta, a verificirati stručno radno tijelo gradonačelnika.

Novčana pomoć iznosi 70 posto iznosa oštećenja imovine, a najviše sveukupno 15.000 eura za obiteljsku kuću, stan i pomoćnu zgradu, odnosno najviše 5000 eura za osobno vozilo.

Ukupan iznos novčane pomoći jednoj fizičkoj osobi može se odobriti do najviše 20.000 eura.

Fizička osoba čija je imovina bila osigurana na dane nevremena, a koja zbog uvjeta osiguranja nije u potpunosti obuhvaćena isplaćenom osigurninom, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u visini razlike između isplaćenog iznosa osigurnine i iznosa štete.

Gradski ured za gospodarstvo objavit će u roku od osam dana na internetskoj stranici Grada Zagreba poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, a rok za dostavu je 30 dana od dana objave poziva.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
05. ožujak 2024 21:10