KAO KLANAC

Zagrepčanki u šetnji ‘u oko upale‘ tri nove zgrade: Nisu li malo previše blizu?

Međusobna udaljenost građevina koje se grade na istoj građevnoj čestici nije propisana, već je prepuštena projektu kojega izrađuje ovlašteni projektant, kažu u Gradu
 Darko Tomas/Cropix

"Šaljem vam sliku jer mi se čini da su ove zgrade preblizu, kao klanac su. Ako postoji pravilo o tome koliko mogu biti udaljene sigurno je sve rubno", napisala nam je naša čitateljica koja nam je poslala fotografiju sa Savice u Zagrebu.

Naime, u Lastovskoj ulici preko puta tržnice upravo se završavaju stambeno poslovnezgrade tvrtke Tehnikagradnja. Vizualno je dojam da su stiješnjene, koji dodatno pojačavaju njihovi balkoni, ali ove zgrade imaju svu dokumentaciju za gradnju i nema nelegalnosti. Nije ovo ni prvi, a ni zadnji primjer stambene gradnje s malom udaljenosti građevina, neki bi rekli da ima gorih primjera u Hrvatskoj i da je ovaj na Savici samo na knap, no ovo svakako nije idealna situacija. Puno govori i o prostornom planiranju u Zagrebu. Udaljenost građevina propisuje se urbanističkim i prostornim planovima te posebnim propisima, i pravilnicima kao što je Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe te ovisi o namjeni, visini građevine.

image

Snimila čitateljica

Snimila čitateljica/

Pitali smo i u Gradu Zagrebu koje su propisane udaljenosti kod stambene gradnje, i dobili odgovore, koji daju još jedan dio slagalice na pitanje zašto nam grad vezano za novogradnju izgleda uglavnom loše.

"Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba propisuje da visoka građevina prizemlje i 3 kata i viša mora biti udaljena najmanje polovicu svoje visine od međa pripadajuće građevne čestice, osim od onih međa na koje je prislonjena, javnoprometnih površina - ulica, trg, željeznička pruga, površina rezerviranih za proširenje postojeće prometnice i javnog parka, ako detaljnim urbanim pravilima ove Odluke nije određeno drugačije", odgovorili su, te dodaju kako urbanističkim planom uređenja može odrediti drugačija međusobna udaljenost građevina.

image
Darko Tomas/Cropix

Dodaju u Gradu kako je, u mješovitoj namjeni, unutar granica urbanog pravila „Uređenje i urbana obnova prostora visoke gradnje (2.9.)“, na jednoj građevnoj čestici moguće graditi više građevina.

"Međusobna udaljenost građevina koje se grade na istoj građevnoj čestici nije propisana, već je prepuštena projektu kojega izrađuje ovlašteni projektant", stoji u odgovoru.

Znači, projektant propisuje udaljenosti... Atelijer koji u ovom slučaju potpisuje projekt je projektni ured Atriko, a izvođač radova GIP Pionir Zagreb.

image
Darko Tomas/Cropix

Međutim, u Gradu najavljuju da će nastojati u izmjenama Generalnog urbanističkog plana uvesti da se i o ovome vodi više reda.

"Vezano za udaljenost građevina od međe kao i međusobne udaljenosti građevina, u postupku izmjene Generalnog urbanističkog plana koje su u tijeku razmatraju se i izmjene ovih odredbi s ciljem unaprjeđenja planskih odrednica. Prijedlog izmjena bit će predstavljen javnosti u javnoj raspravi koja je obvezni dio postupka izmjena i dopuna svakog prostornog plana.", najavljuju u Gradu.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
23. ožujak 2024 15:41