Politika zaštite privatnosti

HANZA MEDIA d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

Voditelj obrade: HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, 10 000 Zagreb.

Ako je HANZA MEDIA d.o.o. zajednički voditelj obrade Vaših osobnih podataka sukladno članku 26. Opće uredbe o zaštiti podataka s još nekim drugim voditeljem obrade, na temelju zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa HANZA MEDIJE, dodatne informacije u vezi sa zaštitom i obradom Vaših osobnih podataka osim od HANZA MEDIJE, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade navedenog u dijelu ove Politike pod naslovom Pravila o zajedničkim voditeljima obrade.

HANZA MEDIA d.o.o. je imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:

- pisanim putem na adresu: HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb, za Službenika za zaštitu podataka

- e-mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekujemo od svojih zaposlenika i poslovnih partnera.

Ova politika određuje očekivano ponašanje Društva, njegovih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Društva.

Sastavni dio ove Politike čine sljedeća pravila:

  1. PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA definiraju svrhu i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te načine informiranja u svezi obrade vaših podataka;

  2. PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU definiraju načine prikupljanja i čuvanja podataka koje prikupljamo putem web stranice Društva;

  3. PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA definiraju kako prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja;

  4. PRAVILA O ZAJEDNIČKIM VODITELJIMA OBRADE definiraju zajedničke voditelje obrade, njihovo djelovanje, te kontaktnu točku za pojedince.

I. PRAVILA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Ova pravila odnose se na prakse zaštite privatnosti koje Društvo primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim korisnicima. Ova pravila zaštite osobnih podataka definirali smo kako bi se razjasnila svrha i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo, te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade vaših podataka.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tijekom različitih oblika interakcije sa Društvom (korištenje Internet stranica kojih je Društvo nakladnik, slanje upita/zahtjeva e-mailom, poštom, sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima, sklapanje pretplatničkog ugovora, sklapanje ugovora o oglašavanju, ugovora o suradnji) prikupljaju se osobni podaci koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

- Ime, prezime

- Adresa stanovanja

- OIB

- Broj bankovnog računa

- E-mail adresa

- Broj telefona

Društvo tijekom različitih oblika interakcije može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

- Podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet

- Vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite

- Načine korištenja Internet stranice Društva

PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

1. Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva - što podrazumijeva ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa, u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača);

2. Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora – primjerice pri sklapanju pretplatničkog ugovora, pri ugovaranju usluga dostave sukladno sklopljenom ugovoru, pri predaji oglasa za objavu osmrtnice;

3. Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka – primjerice obrada podataka u marketinške svrhe, kada svoje korisnike obavještavamo o posebnim ponudama ili pozivamo na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresirani;

4. Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane korisnika - primjerice privola nositelja roditeljske skrbi za objavu podataka djece mlađe od 16 godina.

Korištenje podataka

Društvo koristi osobne podatke za slijedeće svrhe:

Pružanje usluga sukladno ugovornim obvezama – Društvo osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje

Marketinške i prodajne aktivnosti – Društvo osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima

Zaštita zaposlenika Društva – Društvo osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, posjetitelja, imovine i/ili korisnika

Zakonske obveze izvještavanja i obrade podataka

Načini prikupljanja podataka

Osobni podaci se prikupljaju na jedan od sljedećih načina:

Izravno od pojedinca –podaci dostavljeni za potrebe sklapanja ili izvršenja ugovora, kreiranjem korisničkog računa na Internet stranici Društva, dolaskom u prostore Društva, telefonskim razgovorom sa pojedincem, sudjelovanjem u nagradnoj igri ili nagradnom natječaju Društva.

Neizravno – podaci koji su javno dostupni na internetskim stranicama koje ne pripadaju Društvu (npr. objave na društvenim mrežama, otvorenim forumima), podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologija

ZAHTJEVI ISPITANIKA

Društvo osigurava ostvarivanje prava korisnika u odnosu na:

Pristup informacijama;

Prigovor na obradu;

Ograničenje obrade;

Prijenos podataka;

Ispravljanje podataka;

Brisanje podataka.

Korisnik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Korisnik zahtjev za ostvarenje svojih prava može postaviti i putem Obrasca zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika koji se nalazi na sljedećem linku - OBRAZAC PREUZMITE OVDJE. Popunjen Obrazac je potrebno poslati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili dostaviti pisanim putem u sjedište Društva.

Ako pojedinac podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, Društvo će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Društvo zadržava pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima kada su zahtjevi nerazumni.

Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

- Svrsi obrade osobnih podataka;

- Izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;

- Kategoriji osobnih podataka;

- Primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;

- Predviđenom razdoblje pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;

- Upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje;

Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni Službeniku za zaštitu osobnih podataka, koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA NA TEMELJU PRIVOLE KORISNIKA

U određenim slučajevima Društvo može tražiti privolu korisnika ili njihovih nositelja roditeljske odgovornosti za obradu osobnih podataka u određene svrhe.

Kada se obrada osobnih podataka korisnika temelji na privoli, korisnik / nositelj roditeljske odgovornosti u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Društvo neće zadržati osobne podatke duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.

Društvo će vaše Osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga; dok god je potrebno sukladno ovim Pravilima ili vremenu prikupljanja; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

ZAŠTITA PODATAKA

Društvo provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

Sigurnosne mjere koje se provode imaju za cilj:

Spriječiti neovlaštene osobe da dobiju pristup sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci;

Spriječiti osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja;

Osigurati da se osobni podaci tijekom elektronskog prijenosa ili tijekom prijenosa ne mogu čitati, kopirati, mijenjati ili ukloniti bez odobrenja;

Osigurati dostupnost zapisa sustava u svrhu utvrđivanja od koga su uneseni, mijenjani ili uklonjeni osobni podaci iz sustava obrade podataka;

Osigurati da u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, podaci se mogu obrađivati ​​samo u skladu s uputama voditelja obrade;

Osigurati da su osobni podaci zaštićeni od neželjenog uništavanja ili gubitka;

Osigurati da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno;

Osigurati da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

ZAHTJEVI OD STRANE PRAVOSUDNIH TIJELA

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha:

Sprječavanje ili otkrivanje zločina.

Uhićenje ili progon prekršitelja.

Procjena ili naplata poreza ili pristojbi.

Po nalogu suda ili bilo kojeg zakona.

RUKOVANJE PRITUŽBAMA

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila vezanih za zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. U slučaju pritužbe, istražit ćemo cijelu situaciju koja se odnosi na upotrebu i otkrivanje osobnih podataka sukladno ovim pravilima te ćemo ih pokušati riješiti u najkraćem mogućem roku.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Iako je Društvo orijentirano na informiranje cjelokupne javnosti, itekako smo svjesni da djeca zaslužuju posebnu zaštitu u svakom pogledu, pa tako i u pogledu zaštite osobnih podataka, budući oni mogu biti manje svjesni rizika i mogućih posljedica otkrivanja svojih podataka.

Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Društvo po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti.

Stoga će Društvo poduzeti sve razumne napore, kako bi podatke koje dobije od djece obrađivalo samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti.

Ako Društvo sazna da su mu poslani osobni podaci djece, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti, Društvo će u razumnoj mjeri nastojati učiniti sljedeće:

izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće; i

osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu;

te ih u svakom slučaju neće davati nijednoj trećoj strani.

Ako roditelj ili skrbnik ima pitanja vezana uz našu obradu osobnih podataka njihovog djeteta, neka nam se slobodno obrati na adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka.

GDJE ĆE SE OBRAĐIVATI VAŠI OSOBNI PODACI

Vaše podatke obrađujemo unutar Europskog gospodarskog pojasa. U slučaju eventualne potrebe prijenosa osobnih podataka izvan tog područja, takav prijenos će se odvijati samo ako je Europska komisija potvrdila da treća zemlja ispunjava određenu razinu zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mjere zaštite u skladu s primjenjivim pravom (npr. obvezujuća korporativna pravila, standardne ugovorne klauzule).

U određenim slučajevima kada Društvo koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije vaši osobni podaci će se prenositi izvan Europskog gospodarskog pojasa. Treće strane koje upravljaju tim društvenim mrežama mogu prenijeti vaše osobne podatke u SAD. O navedenom pročitajte u dijelu Politika zaštite privatnosti na webu.

PRAVO NA PODNOŠENJE PRIGOVORA NADZORNOM TIJELU

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

II. PRAVILA PRIVATNOSTI NA WEBU

Društvo priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obvezuje očuvati sigurnost podataka koje putem Internet stranice Društvo prikupi.

Vaši osobni podaci se prikupljaju i koriste samo na temelju podataka koje ste dobrovoljno dali Društvu, bilo registracijom ili korištenjem Internet stranice.

Prilikom registracije na E kiosk prikupljaju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, država, e mail

Prilikom registracije na pretplatu na sadržaj objavljen na web stranicama Društva prikupljaju se sljedeći osobni podaci: e mail adresa

Prilikom registracije za mogućnost komentiranja sadržaja objavljenog na web stranicama Društva prikupljaju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, e mail adresu, korisničko ime i sigurnosna lozinka

Prikupljeni osobni podaci se čuvaju u elektroničkom obliku, te se primjenjuju sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka.

Osobni podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste, odnosno ukoliko isto zatražite.

Korisnici u bilo kojem trenutku imaju pravo zatražiti obavijest o tome koji se njihovi osobni podaci obrađuju od strane Društva, odnosno da se isti izmjene ili obrišu, slanjem zahtjeva Službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko pretplatnik otkaže pretplatu, pretplatnik i dalje ostaje registriran. Ukoliko pretplatnik ne želi biti registriran nakon otkaza pretplate, registraciju je potrebno odjaviti slanjem obavijesti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Za potrebe registracije na pretplatu na sadržaj objavljen na web stranicama Društva, Društvo koristi usluge društva Piano Software Inc. koje također može prikupljati vaše osobne podatke kao što je e mail adresa i IP adresa.

Pravna osnova za obradu ove kategorije podataka u svrhu kupnje pristupa člancima na web portalima Društva je izvršavanje obveza voditelja obrade vezano uz ugovor koji se sklapa s ispitanikom s obzirom da se usluga plaća.

Podaci koji se prikupljaju putem sučelja društva Piano Software Inc. čuvat će se do trenutka prestanka korištenja usluge, iznimno duže kada se radi o poštivanju važećih propisa kojih se Društvo mora pridržavati.

Voditelj obrade potpisao je poseban ugovor o obradi i dijeljenju podataka s društvom Piano Software Inc. Ukoliko vas zanimaju detalji vezano uz spomenuti ugovor obratite se našem službeniku za zaštitu podataka na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Više podataka o politici zaštite osobnih podataka društva Piano Software Inc. možete pronaći na https//piano.io/gdpr/

Primjedbe vezane uz obradu osobnih podataka od strane društva Piano Software Inc. možete uputiti na e mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KOLAČIĆI

Kako bi se osigurao ispravan rad web-mjesta Društva, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Isto čini i većina velikih web-mjesta. Pretraživanjem na mreži prikupljaju se informacije pomoću kolačića tijekom pretraživanja web-mjesta / aplikacija Društva i / ili web-mjesta / aplikacija trećih osoba. Legitiman interes Društva u korištenju kolačića je osigurati ispravan prikaz web-mjesta / aplikacija, oglasa i obavijesti s ciljem neprestanog poboljšanja korisničkog iskustva te pružanja kvalitetnog sadržaja i oglasa korisnicima. Kolačići na Internet stranicama Društva su anonimizirani te se ne koriste s ciljem prikupljanja i pristupa korisničkim podacima.

Što su kolačići?

Kolačić je datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. Pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica. Zahvaljujući kolačićima na web-mjestima / aplikacijama Društva moguće je:

pratiti detaljniju metriku posjećenosti web-mjesta te time pružiti relevantniji sadržaj članaka i oglasa

kontinuirano poboljšavati sadržajne i tehničke funkcionalnosti web-mjesta / aplikacija

detektirati i osigurati se od rizičnog ponašanja korisnika koji mogu naštetiti web-mjestima / aplikacijama

razumjeti na koji način korisnici konzumiraju sadržaj web-mjesta te na temelju toga razvijati postojeće i kreirati nove usluge

Kako koristimo kolačiće?

Kolačići mogu biti korišteni u svrhu prepoznavanja dolaska korisnika na web-mjesto / aplikaciju, kako bi zapamtio vaše preferencije s ciljem poboljšanja i pružanja personaliziranog korisničkog iskustva. Svi podaci prikupljeni putem kolačića koriste se sumirano za potrebe poboljšanja i optimalnog serviranje web-mjesta / aplikacija te svi kolačići koje serviramo su aninomizirani te na temelju njih ne možemo doći do osobnih podataka posjetitelja.

Kolačićima možemo prikupljati podatke o upotrebi naših web-mjesta / aplikacija - npr. podrijetlo / lokaciju posjeta, posjećene stranice, pregledane videozapise ili oglase, ključne riječi, trajanje posjeta te usluge odabrane za kupovinu putem web-mjesta osmrtnice.jutarnji.hr, pretplata.jutarnji.hr i online.jutarnji.hr, informacije o uređaju, informacije o posjetu korisnika.

Ovisno o svrsi i učestalosti interakcije korisnika s web-mjestima / aplikacijama Društva prikupljeni podaci služe za više svrha podijeljenim u nekoliko kategorija.

Svrhe kolačića

- Za osiguranje ispravnog rada web-mjesta / aplikacija

- Ispravan prikaz sadržaja;

- Stvaranje i pamćenje košarica prilikom kupovine pretplata tiskanog i digitalnog izdanja Društva

- Stvaranje i pamćenje prijave / registracije na stranicama za kupovinu pretplate

- Stvaranje i pamćenje prijave / prilikom sudjelovanja na nagradnim igrama / nagradnim natječajima u kojima je organizator / priređivač Društvo

- Personaliziranje sučelja kao što je odabir jezika;

- Parametri uređaja;

- Razlučivost i vrsta zaslona;

- Poboljšanje web – mjesta / aplikacija

- Za prikupljanje statističkih podataka

Statističke podatke prikupljamo kako bismo plasirali kvalitetan sadržaj i poboljšali kvalitetnu web-mjesta / aplikacija i usluga te kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika te sukladno tome unaprijedili usluge i funkcionalnosti web-mjesta / aplikacija.

- Za oglašavanje

Ponekad koristimo kolačiće kako bismo vam prikazali oglas na mreži za proizvode i usluge koji bi vas mogli zanimati na temelju prethodnog ponašanja. Na temelju kolačića saznajemo kakve teme vas najviše zanimaju te na temelju prikupljenog znanja serviramo vam oglase. Isto tako, ponekad i naši partneri (treće osobe) koriste takva saznanja kako bi vam mogli servirati oglas koji bi vas mogao zanimati.

Sve oglasne pozicije dostavljamo preko Google Admanager 360 sustava za oglašavanje. Osim prikazivanja oglasa kroz naš sustav, još dodatno prikazujemo oglase i kroz sustave trećih strana. Detaljnije opisano u nastavku ovog dokumenta.

- Za prilagodbu usluga

Kolačići nam pomažu i u prilagodbi usluga kako bismo otkrili potencijalne poteškoće u radu web-mjesta / aplikacija te kako bismo optimizirali i poboljšali funkcionalnosti web-mjesta / aplikacija kao što je pamćenje košarice, podataka za prijavu ili jezika, prilagodba korisničkog sučelja i slično.

Kako treće strane koriste kolačiće na web-mjestima?

U nekim slučajevima možemo raditi i s trećim osobama kako bismo vam pružili što kvalitetnije usluge na našim web-mjestima / aplikacijama. Web-mjesta Društva koriste alate za mjerenje posjećenosti trećih osoba poput DotMetrics Audience i Google Analytics.

U svrhu istraživanja posjećenosti internetskih medija Fistnet d.o.o. (DotMetrics) u suradnji s Ipsos d.o.o. prikuplja podatke o posjećenosti web stranica. Više o politikama privatnosti koje DotMetrics koristi u svom radu možete vidjeti na sljedećoj poveznici: http://script.dotmetrics.net/privacy/policy_hr.pdf.

Službeniku za zaštitu osobnih podataka DotMetricsa možete se obratiti putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Također, drugi oglašivači i druge poslovne organizacije mogu koristiti vlastite kolačiće kako bi prikupile podatke o vašoj interakciji na web-mjestima / aplikacijama i mjerenje učinkovitosti njihovih oglasa.

Vlasnici pretraživačkih trgovačkih društava informiraju vas o načinu upravljanja kolačićima. Više pročitajte na povezanim linkovima.

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari (Desktop)

Safari (Mobile)

Android Browser

Opera

Opera Mobile

Za preostale pretraživače, molimo vas konzultirajte se s pripadajućom dokumentacijom koju vam pruža dotično trgovačko društvo u čijem je vlasništvu pretraživački sustav.

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

European Interactive Digital Advertising Alliance (EU)

Internet Advertising Bureau (US)

Internet Advertising Bureau (EU)

Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP)

U svrhu pružanja korisnicima mogućnosti diverzifikacije kolačića naša web lokacija koristi consent management platformu DIDOMI, izgrađenu na IAB Europe’s GDPR consent frameworku i registrirana je CMP platforma na IABu

(https://blog.didomi.io/en/didomi-supports-iab-europe-consent-framework).

Više o pravilima privatnosti društva Didomi možete pronaći na: https://privacy.didomi.io/en/userdata#collected-data.

Službenika za zaštitu podataka društva Didomi možete kontaktirati putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Sa navedenim društvom Hanza Media je u ugovornom odnosu te sa istim dolazi do dijeljenja podataka, a glede čega su sklopljeni adekvatni ugovori o obradi i dijeljenju podataka dok se sigurnosne i tehničke mjere koje jamče ugovorni partneri provjeravaju minimalno jednom godišnje.

Spomenuti sustav bilježi i dodjeljuje vam, pomoću funkcionalnih kolačića koji se učitavaju u vaš browser prilikom pristupa našim web lokacijama, anonimiziranu korisničku identifikacijsku oznaku, u sklopu koje bilježi pristanke na korištenje osobnih podataka, odnosno primitak kolačića. Navedeni sustav bilježi kolačiće i njihove postavke za koje ste dali pristanak na period od 12 mjeseci od davanja pristanka.

DIGITALNI MARKETING, NEWSLETTER

Društvo šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala pojedincima s kojima je u određenom trenutku ostvarilo nekakav oblik suradnje (pretplatnici, sudionici u nagradnim igrama i nagradnim natječajima) i koji su nam dali kontakt podatke za takav oblik komunikacije. Korisnici usluga Društva imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a Društvo će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je legitiman interes Društva.

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane Društva. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).

Korisnik će biti obaviješten u trenutku prvog kontakta ili u bilo kojoj fazi vršenja usluge o korištenju njegovih podataka u svrhe digitalnog marketinga.

Mogućnost općenitog isključivanja nije dostupna za neke oblike nemarketinške komunikacije, primjerice za komunikaciju koja se odnosi na preuzimanje proizvoda, prodajne transakcije, dobitak u nagradnoj igri u kojoj ste sudjelovali, izjave o pridržavanju zakonskih obveza i (kad je to dopušteno zakonom).

Za isporuke Newslettera Društvo može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju istima dajemo na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju ste prijavili za dobivanje Newslettera. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok ste na njega prijavljeni, te ga u druge svrhe ne smije koristiti. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uvjetima, Društvo neće Vaše kontakt podatke, koje ste dali za prijavu na Newsletter, dijeliti sa trećim stranama.

Web power Adria d.o.o. je naš partner u postupku slanja i primanja newslettera.

Više o njihovim pravilima zaštite osobnih podataka pogledajte na https://webpower-group.com/gdpr-all-about/

Možete ih kontaktirati putem e maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SIGURNOST

Društvo poduzima sve mjere sigurnosti kako bi se zaštitili podaci korisnika, tijekom unosa i prijenosa, obrade podataka, te prilikom pohrane. Pristup podacima je ograničen i imaju ga samo oni zaposlenici kojima su isti potrebni radi obavljanja poslovnih aktivnosti.

Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC

Društvo koristi usluge koje pruža društvo Google LLC i njegova povezana društva uključujući YouTube, Android i usluge koje se pružaju na web lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja (dalje u tekstu: Google).

Društvo je dužno obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.

Podaci koje Google prikuplja uključuje jedinstvene identifikatore, vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj verzije aplikacije.

Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i uređaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev ispitanika.

Google prikuplja podatke kada neka Googleova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje

-primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Googleovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Googleove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

Podaci o vašim aktivnostima

Podatke o vašim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:

- pojmove koje tražite

- videozapise koje gledate

- prikaze sadržaja i oglasa te interakciju s njima

- podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audio značajki

- aktivnosti kupnje

- osobe s kojima komunicirate i dijelite sadržaj

- aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama treće strane koje upotrebljavaju naše usluge

- povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.

Ukoliko Google usluge upotrebljavate za upućivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.

Na svojem Google računu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

Podaci o lokaciji

Podatke o vašoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate specifične Google usluge. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:

- GPS-a

- IP adresa

- podataka senzora na uređaju

- podataka o stvarima u blizini uređaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.

U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora.

Na primjer, ako se vaše ime pojavi u lokalnim novinama, Googleova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.

Važno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima Google poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke

Vaše podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.

Nadalje, Google podatke upotrebljava u analitičke i mjerne svrhe.

Na primjer, Google analizira podatke o vašim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.

Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analyticsa Google može povezati podatke o vašoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja. Prikupljene podatke, kao što je adresa elektroničke pošte, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije Ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.

U slučaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.

Vaše sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima.

Na primjer, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja. Ovisno o postavkama vašeg računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Google-ovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju vašu adresu elektroničke pošte ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati elektroničku poruku koju im pošaljete.

VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI

Imate mogućnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o vama i načinom na koji ih upotrebljava.

U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatnošću :

Možete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.

Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i ažuriranje podataka.

Kada ste prijavljeni, uvijek možete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate.

Google je uspostavio i mjesto na kojem možete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima.

Na vašem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:

Kontrole privatnosti

Kontrole aktivnosti

Odredite vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun.

Postavke oglasa

Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Google-u te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om. Možete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.

Google vam omogućava da upravljate podatke koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.

Dijeljene preporuke putem Google-a.

Odaberite hoće li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.

Informacije koje dijelite.

Odredite s kime ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.

Google vam pruža i načine za pregled i ažuriranje podataka.

Na stranici Moja aktivnost možete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.

Svoju aktivnost možete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.

Uslugu Google nadzorne ploče.

Putem Google nadzorne ploče možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.

Vaši osobni podaci

1. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao što su ime, e-adresa i telefonski broj. Kada niste prijavljeni, možete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.

Postavke YouTube-a: pauzirajte i izbrišite povijest pretraživanja na YouTube-u i povijest gledanja na YouTube-u.

2. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Google-om.

3 Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka

Po želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

4. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona.

Da biste izbrisali svoje podatke, možete:

Izbrisati sadržaj s određenih Google-ovih usluga.

Potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost.

Izbrisati određene Google-ove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani.

Izbrisati cijeli Google račun.

Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih računa pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

5. Postavke preglednika: na primjer, možete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Goole postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira sve kolačiće s određene domene ili svih domena.

Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika.

6. Postavke uređaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

Prijenos u treće zemlje

HANZA MEDIA d.o.o. koristi alate i usluge društvenih mreža koje ne posluju na području Europske unije. Dužni smo vas upozoriti kako te treće strane koje upravljaju tim društvenim mrežama mogu prenijeti vaše osobne podatke u SAD.

Stalo nam je do zaštite vaših podataka i upravo zbog toga smo pokrenuli mehanizme koji će omogućiti još veću razinu vaše zaštite.

O svim poduzetim mjerama ćemo vas dodatno obavijestiti te ćemo po okončanju postupaka koji su u tijeku izmijeniti i naše politike. Ukoliko vas zanima na koji način treće strane mijenjaju svoja pravila o zaštiti podataka za Google LLC pogledajte na linku: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US , dok za društvene mreže koje koristimo pogledajte u nastavku.

Društvene mreže

HANZA MEDIA d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. HANZA MEDIA d.o.o. odnosno odgovorne osobe imenovane od strane HANZA MEDIA d.o.o. imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, HANZA MEDIA d.o.o. ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovoj Politici. Iznimno HANZA MEDIA d.o.o. može pohraniti vaše podatke ukoliko nas na to obvezuju važeći propisi Republike Hrvatske.

HANZA MEDIA d.o.o. koristi poslovni profil koristeći usluge Facebooka, Twittera, Instagrama i Youtubea, a o njihovim pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

TWITTER ONLINE

https://twitter.com/en/privacy

YOUTUBE ONLINE

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

INSTAGRAM ONLINE

https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Twittera , YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

https://help.twitter.com/forms/privacy

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

III. PRAVILA PRIVATNOSTI PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA

Ova pravila definiraju kako Društvo prikuplja i upotrebljava Vaše osobne podatke vezano uz aktivnosti zapošljavanja. Osobni podaci će se upotrebljavati sukladno niže propisanim pravilima.

Slanjem osobnih podataka potrebnih uz zapošljavanje ili prijavu za posao dobrovoljno ustupate osobne podatke Društvu.

Prikupljanje osobnih podataka. Društvo zahtijeva određene podatke, uključujući one o obrazovanju i radnom iskustvu, kontaktne podatke, kvalifikacije radna mjesta za koja prijavljujete. Potrebni su i neki dodatni/detaljniji podaci kao što su životopis; preporuke za zaposlenje i slične.

Nadalje, Društvo može prikupljati podatke od trećih strana, tijekom provjera ispravnosti ustupljenih podataka od strane kandidata (npr. radi provjere valjanosti diplome, radnog iskustva i/ili preporuka).

Povjerljivi osobni podaci. Društvo tijekom zapošljavanja neće tražiti ni zahtijevati osjetljive osobne podatke (npr. o vjerskoj pripadnosti, zdravstvenom stanju, spolnoj orijentaciji ili političkom opredjeljenju).

Dobrovoljno otkrivanje. Osobne podatke tijekom procesa zapošljavanja daju se na raspolaganje Društvu dobrovoljno. Društvo će tražiti samo neophodne podatke potrebne za pravilan i sa zakonom usklađen postupak zapošljavanja.

Upotreba osobnih podataka. Podaci se mogu upotrijebiti kako bismo s vama komunicirali, za upravljanje postupkom za odabir kandidata i zapošljavanje te za pridržavanje korporacijskih, pravnih i zakonskih propisa. Ako ostvarite pravo na zaposlenje, vaše podatke možemo upotrijebiti za zapošljavanje i korporacijsko upravljanje.

Primatelji podataka i dijeljenje s trećim stranama. Društvo Vaše osobne podatke može podijeliti interno te s pružateljima uslugama i drugim trećim stranama ako je to potrebno u postupku odabira kandidata, zapošljavanja, korporacijskog upravljanja, nabave te pravnih ili zakonskih obaveza, za odgovaranje na zahtjeve javnog sektora ili uprave, u svrhe državne sigurnosti i/ili provođenja zakona. Društvo takve pružatelje usluga i treće strane obvezuje da čuvaju povjerljivost Vaših osobnih podataka te da osobne podatke upotrebljavaju samo u skladu sa specifičnom namjenom zbog koje su otkriveni.

Sigurnost i povjerljivost. Društvo održava visoku razinu administrativnih, fizičkih i tehničkih mjera sigurnosti dizajniranih za zaštitu povjerljivosti osobnih podataka te isto zahtijeva i od svojih pružatelja usluga. Zaposlenici Društva koji radi opisa svog posla mogu pristupiti osobnih informacijama moraju čuvati povjerljivost takvih podataka.

Društvo može primijeniti sigurnosne postupke u svojim objektima i na svojim računalnim sustavima kako bi nadzirao i održavao sigurnost. Svaki nadzor objekata, sustava ili imovine Društva odvija se u skladu s primjenjivim zakonima.

Vaše dužnosti. Svaki kandidat je odgovoran za podatke koje dostavlja Društvu. Svi podaci moraju bit točni, istiniti, precizni, te ni na koji način zavaravajući. Kandidati moraju osigurati da poslani podaci ne sadrže neprikladan, klevetnički ili sadržaj koji krši prava trećih strana. U slučaju kada se dostavljaju osobni podaci druge osobe (npr. osoba koja može dati preporuku) kandidat je odgovoran osobu, čije podatke dostavlja, blagovremeno obavijestiti i dobiti pristanak.

IV. PRAVILA O ZAJEDNIČKIM VODITELJIMA OBRADE

Podaci o zajedničkim voditeljima obrade s kojima HANZA MEDIA d.o.o. dogovorno i zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka:

1. ARENA d.d., Koranska 2, 10 000 Zagreb, OIB: 93439147186

2. DUBROVAČKI VJESNIK d.o.o., Dr. Ante Starčević 24, 20000 Dubrovnik, OIB: 71342575080

Društvo zadržava pravo prijenosa osobnih podataka unutar svoje poslovne grupe, kao i trećim stranama, poštujući načelo odgovarajuće razine pravne zaštite za prava i slobode korisnika.

Prijenos osobnih podataka se provodi ako je zadovoljen barem jedan od sljedećih uvjeta:

Prijenos je neophodan za izvedbu ugovornih obveza/usluga;

Prijenos je neophodan za provedbu predugovornih mjera koje se poduzimaju kao odgovor na zahtjev korisnika;

Prijenos je neophodan za zaključivanje ili izvršenje ugovora sklopljenog s trećom stranom u interesu korisnika;

Prijenos je zakonski obvezan na temelju važnih javnih interesa;

Prijenos je neophodan za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;

Prijenos je neophodan kako bi se zaštitili vitalni interesi korisnika;

Prijenos je neophodan radi povezanosti poslovnih procesa unutar poslovne grupe.

S ciljem učinkovitog obavljanja poslovanja, potrebno je prenositi osobne podatke iz jednog od gore nabrojanih društava u drugo. U tim slučajevima, društvo HANZA MEDIA d.o.o. je odgovorno za zaštitu osobnih podataka koji se prenose.

AŽURIRANJE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politike privatnosti redovito preispitujemo i provjeravamo odražavaju li način na koji Društvo obrađuje osobne podatke. Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj stranici www.jutarnji.hr, a ako dođe do važnijih promjena koje utječu na Vaša prava i slobode, o tome ćemo Vas izravno obavijestiti.

U Zagrebu, 06. prosinca 2021.

Ana Hanžeković Krznarić, članica uprave

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
07. ožujak 2024 07:31