BEŠKEROVA RIJEČ DANA

Gej/gay

Gej ili gay je naziv za homoseksualno orijentiranu osobu. Za razliku od mnogih drugih termina, koji su manje-više doživljavani kao pejorativni, a redom su bili egzogamni (tj. redovito ih je netko drugi nadijevao homoseksualnim osobama), termin “gay” se već više od 90 godina unutar anglofone homoseksualne zajednice koristi kao endonim, kojim se dakle sami označavaju. Upravo ga ta endonimnost čini politički korektnim.

Odatle je, zahvaljujući tome što je engleski zapravo lingua franca, taj vjerojatno franački termin lijepo unišao svuda. “Gej” se nerijetko koristi kao viši rodni pojam za svu populaciju koja sama sebe preciznije definira lezbijskom, ili gay, ili biseksualnom, ili transrodnom (LBGT), odnosno još i interseksualnom, odnosno queer (pa bi puni akronim bio LBGTIQ). Tome je osobito pridonijela manifestacija “Gay Pride”, sada već međunarodno razgranata.

“Gej” je u hrvatskome posuđenica, a “gay” tuđica, u oba slučaja internacionalni anglizam. Pridjev “gay” (veseo) zabilježen je otprilike u ista doba (najkasnije u XII. stoljeću) u engleskome te u francuskome (“gai”), španjolskome (“gayo”), talijanskome (“gajo”, odatle Nietzscheova “gaia scienza”). Podrijetlo mu nije jasno, ali većina misli da je iz franačkoga “*gahi” (zgodan, odakle s istim značenjem stari visokonjemački “wahi”).

Nije jasno kada postaje dvoznačan, ali se čini da prvo (oko 1630.) dobiva sekundarno značenje “razuzdan, raspušten”: “gay cat” je mlađi lutalica u pratnji starijega, kadikad i podvođen, a oko 1890. “gay house” (vesela kuća) znači javnu kuću.

Izdvajamo