Sudski spor

HAZU: Tisuće umjetnina, pa i Mlada patricijka Vlahe Bukovca u Modernoj galeriji pripadaju nama

Moderna galerija promijenila je ime u Nacionalni muzej moderne umjetnosti
 Darko Tomas/Cropix
Sud je presudio u našu korist. Mi želimo da umjetnine ostanu u postavu muzeja ali da bude naznačeno da su u vlasništvu HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti s ponosom ističe kako je oko tisuću umjetnina, koje se već desetljećima nalaze u postavu Moderne galerije, danas Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, u vlasništvu Hrvatske akademije. Dugogodišnje korištenje navedenih umjetnina bez pravne osnove, uz odricanje vlasništva Hrvatskoj akademiji, primoralo nas je na zaštitu vlasništva podizanjem tužbe za utvrđenje vlasništva i predaju u posjed jedne umjetnine, slike Vlahe Bukovca Mlada patricijka (donacija biskupa Josipa Jurja Strossmayera Akademiji davno prije osnutka Moderne galerije), čija je pravna sudbina ista kao i svih ostalih Akademijinih umjetnina u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti, a za ostale samo tražiti provođenje osiguranja dokaza kako bi spriječila enormno visoke sudske troškove do kojih bi došlo da je ustala s tužbom u pogledu svih svojih umjetnina.

Županijski sud u Zagrebu, Vrhovni sud RH i Ustavni sud RH utvrdili su da je Hrvatska akademija vlasnik utužene umjetnine, slike Mlada patricijka, i da ju je Moderna galerija dužna predati Hrvatskoj akademiji. Nažalost, od pravomoćnosti presude prošle su godine, a Moderna galerija nije postupila po presudi, iako je Hrvatska akademija opetovano predlagala i sada predlaže svima prihvatljivo mirno rješenje. I danas, kao i svih ovih proteklih desetljeća, Hrvatska akademija ističe kako je njezina želja da umjetnine ostanu u postavu Moderne galerije (danas Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti), ali da se naznači da su one u vlasništvu Akademije. Stoga Hrvatska akademija još jednom poziva na poštivanje zakona i presuda sudova Republike Hrvatske te na sklapanje ugovora na temelju kojega bi umjetnine u vlasništvu Hrvatske akademije ostale u postavu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. Time Akademija pokazuje solidarnost u ostvarivanju misije ove ustanove. Ne bude li moguće ugovorom urediti međusobne odnose, Hrvatska akademija će biti prisiljena ovršnim putem ostvariti pravomoćnu sudsku presudu.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
18. studeni 2022 00:23