Velike investicije

Potpuna transformacija Splitsko-dalmatinske županije, ovo su najvažniji projekti protekle četiri godine

Osam kategorija odnose se na najvažnija područja ulaganja pa je tako vidljivo da je proteklih godina u cestovnu infrastrukturu uloženo gotovo 600 milijuna kuna
Obilaznica na Visu
 Splitsko-dalmatinska županija

Posljednjih su godina na području Splitsko-dalmatinske započeti, a velikim dijelom i uspješno završeni, brojni razvojni projekti. Županija je, kroz svoje upravne odjele i institucije, aktivno i konstantno ulagala u ravnomjerni razvoj županije kroz nekoliko najbitnijih kategorija. Splitsko-dalmatinska županija je županija s najvećim brojem jedinica lokalne samouprave, s čak 16 gradova i 39 općina, koji su svi obuhvaćeni županijskim projektima i programima ulaganja. S ciljem bolje vidljivosti projekata, a u suradnji Javne ustanove RERA S.D. kao regionalnog koordinatora te županije i svih županijskih službi, napravljena je karta razvojnih projekata Splitsko-dalmatinske županije. Karta prikazuje geografsku raspoređenost razvojnih projekata kroz ukupno osam kategorija te je zamišljena kao alat koji će se i ubuduće ažurirati novim projektima.

image
Interaktivna karta razvojnih projekata
Splitsko-dalmatinska županija

Osam kategorija odnose se na najvažnija područja ulaganja pa je tako vidljivo da je proteklih godina u cestovnu infrastrukturu uloženo gotovo 600 milijuna kuna kroz brojne projekte nadležnog županijskog upravnog odjela, projekte Županijske uprave za ceste, ali i najznačajnije projekte Hrvatskih cesta. Lučka infrastruktura i pomorsko dobro, u županiji koja je velikim svojim djelom usmjerena ka moru, značajan je razvojni resurs pa je tako i kroz ovu kategoriju uloženo više od 36 milijuna kuna projekata na pomorskom dobru, na područjima različitih jedinica lokalne samouprave u priobalju i na otocima, a Županijska lučka uprava posljednjih godina započela je i dijelom već realizirala razvojne projekte gradnje, sanacije i uređenja lučke infrastrukture u vrijednosti većoj od 427 milijuna kuna.

Jačanje ljudskih kapaciteta

Gospodarske zone i komunalna infrastruktura razvijali su se kroz 48 pojedinačnih ulaganja vrijednosti veće od 34 milijuna kuna.

Na području županije pokrenuto je šest projekata ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju koje, uz partnerstvo i podršku županijskih službi, provode Hrvatske vode. Riječ je o projektima vrijednim više od četiri milijarde kuna, a odnose se na Aglomeraciju SPLIT-KLIS-DUGOPOLJE-PODSTRANA-SOLIN, Aglomeraciju KAŠTELA-TROGIR-OKRUG(SPLIT)-SEGET, Aglomeraciju TRILJ-OTOK-DICMO, Aglomeraciju JELSA-VRBOSKA-STARI GRAD i Aglomeraciju IMOTSKI.

Zdravstvo je i prije, a posebno posljednjih godina, aktualna tema uz stalno rastuće potrebe, kojima je županija odgovorila projektima od gotovo 377 milijuna kuna od čega se ulagalo u objekte Doma zdravlja i to u 12 ispostava, opremu i prostorije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, u osam ispostava Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, nabavu 35 sanitetskih vozila, ali i jačanje ljudskih kapaciteta kroz više od 80 specijalističkih liječničkih usavršavanja. KBC Split, kao okosnica zdravstvenog sustava, u suradnji sa Županijom realizira projekte vrijedne više od 427 milijuna kuna. Značajan iskorak napravile su i Ljekarne splitsko-dalmatinske s realiziranim projektom gradnje i opremanja Galensko-analitičkog laboratorija vrijednosti 70 milijuna kuna.

image
Kaštel Lukšić obala
Splitsko-dalmatinska županija

Kao jednu od kategorija karta prikazuje i obrazovanje, odnosno projekte gradnje, sanacije, rekonstrukcije i energetske obnova škola i učeničkih domova, 17 objekata, ukupno 105.694.040,02 kune te dva projekta regionalnih centara izvrsnosti - Turistička škola Split – 170 milijuna kuna i Obrtno-tehnička škola Split – 82 milijuna kuna. Prikazani su i projekti kojima je nositelj Sveučilište u Splitu, a koji su se također realizirali uz podršku i partnerski odnos županije.

Energetske obnove

Iako je kartom definirana kategorija "Tu je tvoj dom", program kojim se potiče demografska obnova kroz poticaje mladim obiteljima iz ruralnih područja za gradnju i adaptaciju kuća, gdje je vidljivo ukupno 120 pojedinačnih ugovora raspoređenih u 21 jedinici lokalne samouprave, demografsku obnovu ruralnih područja županija potiče i kroz brojne druge mjere i poticaje.

Jedna od značajnih kategorija na karti su projekti EU. Prikazani su oni projekti u kojima je nositelj ili partner županija ili neka od županijskih institucija, a odnose se na najrazličitije gospodarske i društvene sektore. Brojni projekti navedeni u ostalim kategorijama financirani su iz fondova EU, kao što su neki značajni projekti cestovne i lučke infrastrukture, projekti energetske obnove škola, gradnje i opremanja ispostava Doma zdravlja ili projekti KBC-a Split, Sveučilišta u Splitu i aglomeracija. Fondovi EU zamašnjak su i vjetar u leđa velikom broju naših razvojnih projekata, a županija je tijekom protekle godine u svojim službama okupila kadar koji uspješno realizira započete i priprema nove projekte EU. Na području Splitsko-dalmatinske županije do sada je ugovoreno više od 6 milijardi i 130 milijuna kuna vrijednih projekata financiranih iz fondova EU.


Sadržaj nastao u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
04. veljača 2023 06:33