UŠTEDA ENERGIJE

Fond objavio poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, prijave počinju 14. listopada

Ukupno je za ovu namjenu na raspolaganju 300 milijuna kuna, a procjenjuje se da će se energetski obnoviti oko 4.000 obiteljskih kuća
Ilustracija
 Anna Grigorjeva/Panthermedia/Profimedia

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a podnošenje prijava započinje 14. listopada 2021. godine u 9:00 sati. Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Ukupno je za ovu namjenu na raspolaganju 300 milijuna kuna.

Fond će dodijeliti sredstva za neposredno sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, a u okviru nekoliko aktivnosti. Odnose se na cjelovitu energetsku obnovu, kao i na povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče u sklopu provedbe ovog javnog poziva moraju biti energetski certificirane.

Postojeća obiteljska kuća podrazumijeva zgradu koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji i svaku drugu koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena. Također to je i kuća u kojoj je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice ili građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Kako je navedeno u javnom pozivu, energetska obnova može se provoditi i na obiteljskoj kući koja nema izvedenu fasadu, a koja je izgrađena prije 21. lipnja 2011. temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta te na svakoj drugoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni građevinski i drugi radovi (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, postrojenja i opreme). Obiteljska kuća može biti i pojedinačno nepokretno kulturno dobro ili se nalaziti u kulturno-povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro, u kojem slučaju je prije započinjanja radova na energetskoj obnovi od nadležnog tijela potrebno pribaviti prethodno odobrenje ili potvrdu kojom se utvrđuje da je glavni projekt izrađen sukladno posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra.

Ovim javnim pozivom, kako je navedeno na mrežnim stranicama Fonda, osigurava se provedba Odluke Vlade Republike Hrvatske o produžetku financiranja u 2021. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine, kojom je Fond zadužen za osiguranje kontinuiteta sufinanciranja energetskih obnova obiteljskih kuća.

Program predstavlja alternativnu mjeru politike za postizanje dijela obveznog kumulativnog cilja ušteda energije u krajnjoj potrošnji energije.

Cilj poziva je povećanje broja energetski obnovljenih obiteljskih kuća u Republici Hrvatskoj. Procjenjuje se da će se kroz ovaj natječaj energetski obnoviti oko 4.000 obiteljskih kuća. Očekivani učinci su godišnja ušteda energije i smanjenje emisije CO2.
Korisnici sredstava Fonda su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Fond pridržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog natječaja, kao i povećati ukupno raspoloživ iznos sredstava.

Korisnici po obiteljskoj kući mogu dobiti sufinanciranje do 60 posto opravdanih troškova za cjelovitu energetsku obnovu, odnosno najviše 204.000 kuna, za aktivnosti povećanja toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice također do 60 posto opravdanih troškova, ali najviše 120.000 kuna.Za aktivnost ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije mogu dobiti do 80 posto opravdanih troškova, odnosno najviše 73.000,00 kuna na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka, do 60 posto ili najviše 54.750 kuna na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka, te do 40 posto, odnosno najviše 36.500 kuna na ostalim područjima Republike Hrvatske. Za pomoć tijekom prijave na javni poziv mogu dobiti do 500 kuna.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, unosom podataka i učitavanjem dokumentacije u sustav ePrijave koja se nalazi na mrežnoj stranici Fonda https://prijave.fzoeu.hr. Planirani rok za realizaciju energetske obnove i dostavu zahtjeva za isplatu s potpunom dokumentacijom u Fond je 24 mjeseca od dana zaprimanja odluke i ugovora od strane korisnika.
Korisnik bespovratnih sredstava Fonda u obvezi je zadržati prebivalište na adresi kuće koja je predmet sufinanciranja dvije godine od datuma isplate sredstava Fonda. Fond u navedenom razdoblju pridržava pravo provedbe kontrole prebivališta. U slučaju da se kontrolom utvrdi nepridržavanje navedenih uvjeta od strane korisnika, Fond pokreće postupak povrata cjelokupnog iznosa isplaćenih bespovratnih sredstava, uvećanog za zakonske zatezne kamate.

Kako je navedeno u Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća iz svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada, one su odgovorne za 40 posto ukupne potrošnje energije u Europskoj uniji, a kako se sektor zgradarstva širi neumitno se povećava potrošnja energije. Smanjenje potrošnje energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora u zgradarstvu važne su mjere, koje su potrebne da bi se smanjila energetska ovisnost Unije i emisije stakleničkih plinova.

Europska unija u međuvremenu je donijela Europski zeleni plan kojim je zacrtala da će Europa do 2050. postati prvi klimatski neutralni kontinent, a kroz program Fit for 55 planirano je do 2030. smanjenje emisije stakleničkih plinova najmanje za 55 posto.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
30. lipanj 2022 14:17