EU fondovi potiču tehnološki iskorak hrvatskih tvrtki

DOK - ING

 Krume Ivanovski

Inovativnost i razvoj inovacijskog okruženja jedne su od najvažnijih tema hrvatske gospodarske budućnosti, putem kojih je moguće održati korak s konkurencijom te osigurati stabilan i trajan gospodarski rast. Ulaganje u navedena područja i takva budućnost je moguća, upravo zahvaljujući EU fondovima.

Europski fondovi su financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama. Jedna od najznačajnijih javnih politika Europske unije je Kohezijska politika za koju je u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojeno 376 milijardi eura. Osnovna svrha kohezijske politike jest smanjiti značajne gospodarske, socijalne i teritorijalne razlike koje postoje između regija Europske unije, ali i jačati globalnu konkurentnost europskog gospodarstva.

Operativni program “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. U okviru navedenog Operativnog programa Republici Hrvatskoj na raspolaganju je 6.863 milijarde eura. Jedno od prioritetnih područja ovog programa jest „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“, putem kojeg je osigurano 689.3 milijuna eura za projekte istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacije.

Bespovratna sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova usmjerenima prema istraživanju i razvoju prepoznala je tvrtka DOK-ING d.o.o., koja se bavi proizvodnjom i razvojem robotskih autonomnih sustava za specijalnu namjenu. S ciljem da naprave tehnološki iskorak u području razvoja novih robotskih sustava koji mogu djelovati u ekstremnim uvjetima, DOK-ING je pokrenuo projekt pod nazivom „Razvoj daljinski upravljanog vozila za djelovanje u ekstremnim NRKBe uvjetima (DUV-NRKBE)“.

image

DOK - ING

U suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu (FER) razvili su stroj za djelovanje u ekstremno vrućoj zoni, u uvjetima otvorene vatre i visokih temperatura, eksplozija, gelerizacije, urušavanja, visokih koncentracija zapaljivih, eksplozivnih i toksičnih tvari, ionizacijskog zračenja i drugih RKBE prijetnji, kao i terorističkih u kojima ljudi koji se prvi nađu na mjestu događaja ne mogu preživjeti.

Riječ je o daljinski upravljivom stroju, koji ima elemente umjetne inteligencije i može obavljati poslove poput uklanjanja prepreka i opasnih predmeta, izviđanja i nadzora, prikupljanja i obrade podataka te omogućiti predviđanje događaja. Također, može obavljati uzorkovanje i označavanje opasne zone, gasiti vatru te obavljati dekontaminaciju, što predstavlja značajan iskorak u području sigurnosti i obrane. Radi se o jedinstvenom proizvodu u svijetu, primjerenom za komercijalizaciju na globalnom tržištu.

Ukupna vrijednost navedenog projekta iznosila je 16.451.724,58 kuna, pri čemu je iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano bespovratnih 8.907.495,03 kuna.

Tijekom provedbe projekta, riješeni su svi tehnološki rizici i proizvodni problemi, što je rezultiralo strojem koji dokazano funkcionira u zadanim ekstremnim uvjetima. Do 2023. godine očekuje se rast prihoda od prodaje novog proizvoda za 158%, povećanje izvoza za 186%, kao i porast zapošljavanja za 32%.

„Učinak EU fondova za ovu tvrtku je bio izniman. Radi se o potpuno novom proizvodu koji ima mogućnost višenamjenskog pristupa tržištu, gdje smo prvu inačicu razvili upravo kroz EU fondove. To ne samo da nam je otvorilo put prema tržištu nego i mogućnost za otvaranjem novih niša”, izjavio je Gordan Pešić, član uprave DOK-ING-a. Ističe kako je suradnja na europskoj razini ključ uspjeha te kako se pomoću EU fondova potpomažu inovacije u poduzećima, unaprjeđenje vještina zaposlenika, a samim time i proizvodnja proizvoda za smanjivanje sigurnosnih prijetnja i rizika.

Bespovratne potpore u sklopu prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ pridonose poboljšanju kvalitete i raspoloživosti usluga i istraživanja potrebnih za uspješnu integraciju u Europski istraživački prostor, kao i na međunarodnoj razini. Usvajanjem nove karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022. do 2027. intenzitet potpore postao je još veći, a uvjeti za poduzetnike povoljniji. Uspješna provedba projekta tvrtke DOK-ING služi kao odličan primjer i poticaj drugim tvrtkama da svoje projekte prijave na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, kako bi dodatno unaprijedili svoje poslovanje, konkurirali na tržištu te doprinijeli snažnijem rastu hrvatskog gospodarstva.

Više informacija o primjerima uspješnih projekata i mogućnostima financiranja bespovratnim sredstvima iz fondova Europske unije potražite na stranici www.strukturnifondovi.hr

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
31. siječanj 2023 17:44