Oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo

Hrvatska poštanska banka d.d.

Na temelju Odluke Uprave HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Broj: UB-220712-12 od 12. srpnja 2022. godine (dalje u tekstu: Banka), Banka prodaje svoje (su)vlasničke udjele u sljedećim nekretninama:

image

Nedovršeni objekt Umljanović Drniš

BROJ OGLASA: 06-08-2022

LOKACIJA: Drniš, 22322 Ružić, Umljanović, Uz cestu b. b.

PREDMET PRODAJE: Stambeno - poslovna (nedovršena) građevina i pripadajuće zemljište.

KUPOPRODAJNA CIJENA: Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 150.000,00 kn.

Banka je (su)vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, zemljišno-knjižni odjel Drniš, K.O. 306053 UMLJANOVIĆ i to u zk. uložak broj 559 koji se sastoji od kat. čestice broj 948/2, opisa ORANICA površine 3493 m², kat. čestice 948/4, opisa ORANICA površine 673 m² te kat. čestice 948/6, opisa ORANICA površine 3 m², a upisanu u katastarske evidencije Područnog ureda za katastar Šibenik, Odjela za katastar nekretnina Drniš, k.o. UMLJANOVIĆ, i to u posjedovni list 392, u koji su upisane: kat. čestice broj 948/2, broj D.L. 2, opisa DRAČEVICA u naravi ORANICA površine 3439 m², kat. čestice 948/6, broj D.L. 2, opisa DRAČEVICA u naravi ORANICA površine 3 m², te u posjedovni list 295 u koji je upisana kat. čestica 948/4, broj D.L. 2, opisa DRAČEVICA u naravi ORANICA površine 673 m².

U zemljišnim knjigama pravo vlasništva na nekretnini upisano je u korist Jadranske banke d. d. Šibenik Ante Starčevića 4, OIB: 02899494784, koja je dana 01. 04. 2019. godine pripojena Banci, a u odnosu na koje pripajanje su donesena Rješenja Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Tt-19/11613-3, od 01. 04. 2019. godine te Rješenja Sudskog registra Trgovačkog suda u Zadru - stalne službe u Šibeniku, broj Tt-19/1184-2 od 19. 03. 2019. godine, što je vidljivo na javno dostupnim elektroničnim registrima. Sukladno odredbi članka 522. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, upisom pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj (ovdje Banka), imovina pripojenog društva
(Jadranske banke d. d.) prelazi na društvo preuzimatelja.

Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.

image

Kuća Zaton Nin

BROJ OGLASA: 07-08-2022

LOKACIJA: Zaton, Gaj I br. 2

PREDMET PRODAJE: Stambena zgrada (obiteljska kuća) i dvorište.

KUPOPRODAJNA CIJENA: Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 1.600.000,00 kn.

Banka je (su)vlasnik nekretnine upisane u bazu zemljišnih podataka Općinskog suda u ZADRU, zemljišno-knjižni odjel ZADAR, K.O. 336726, NIN-ZATON i to u zk. uložak broj 2244 koji se sastoji od kat. čestice broj 6110, Broj D.L. 48, opisa GAJ površine 1601 m², u naravi DVORIŠTE površine 1460 m² i STAMBENA ZGRADA, STAMB.ZGR površine 141 m².

Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.

image

Kuća centar Vodice

BROJ OGLASA: 08-08-2022

LOKACIJA: Vodice, Ulica Brunac 1

PREDMET PRODAJE: Stambena nekretnina – kuća visine prizemlje, kat i potkrovlje.

KUPOPRODAJNA CIJENA: Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 700.000,00 kn.

Banka je (su)vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Šibeniku, zemljišno-knjižni odjel Šibenik, K.O. 330337 VODICE i to u zk. uložak broj 4511 koji se sastoji od kat. čestice broj 561/1 ZGR, opisa ZGRADA površine 48 m², a upisanu u katastarske evidencije Područnog ureda za katastar Šibenik, k.o. VODICE, i to u posjedovni list 126, u koji je upisana kat. čestica broj 561/1, broj D.L. 20, opisa STAZA u naravi ZGRADA površine 48 m².

U zemljišnim knjigama pravo vlasništva na nekretnini upisano je u korist Jadranske banke d. d. Šibenik Ante Starčevića 4, OIB: 02899494784, koja je dana 01. 04. 2019. godine pripojena Banci, a u odnosu na koje pripajanje su donesena Rješenja Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Tt-19/11613-3, od 01. 04. 2019. godine te Rješenja Sudskog registra Trgovačkog suda u Zadru - stalne službe u Šibeniku, broj Tt-19/1184-2 od 19. 03. 2019. godine, što je vidljivo na javno dostupnim elektroničnim registrima. Sukladno odredbi članka 522. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, upisom pripajanja u sudski registar u kojem je upisano društvo preuzimatelj (ovdje Banka), imovina pripojenog društva
(Jadranske banke d. d.) prelazi na društvo preuzimatelja.

Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.

image

Stan Zagreb Kustošijanska

BROJ OGLASA: 09-08-2022

LOKACIJA: Zagreb, Kustošijanska ulica 63

PREDMET PRODAJE: Stambena nekretnina – trosoban stan na I. (prvom) katu kuće i pripadajuća izba.

KUPOPRODAJNA CIJENA: Početni iznos kupoprodajne cijene predmeta prodaje je 923.000,00 kn.

Banka je (su)vlasnik nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Zagrebu, zemljišno-knjižni odjel Zagreb, K.O. 999901, VRAPČE NOVO, u zk. uložak broj 100369 i to 337/1000 suvlasničkog dijela zgrade sagrađene na kat. čestici 610/1, broj D.L. 7, opisa KUĆA BR. 63 I ZGRADA, KUSTOŠIJANSKA ULICA površine 307 m², povezano temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima s vlasništvom posebnog dijela nekretnine: 4. Suvlasnički dio: ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-4), trosoban stan oznake S2 na I (prvom) katu površine NKP 81,41 m² i pripadajuća izba u prizemlju objekta površine NKP 8,98 m² sveukupne površine 90,39 m² u planu posebnih dijelova označeno crvenom bojom, a koja zgrada je upisana u katastarske evidencije Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove – Grada Zagreba u posjedovni list 1161, u koji je upisana kao kat. čestica broj 610/1, broj D.L. 7, opisa KUSTOŠIJANSKA ULICA površine 307 m2, u naravi KUĆA I ZGRADA, Zagreb, Kustošijanska ulica 63 površine 135 m2 i DVORIŠTE površine 172 m2, ukupne površine katastarske čestice 307 m2.

Banka izrijekom otklanja svoju odgovornost za točnost podataka o površini navedene nekretnine.

ZAJEDNIČKE ODREDBE

I. Prodaju nekretnina provodi Banka.

II. Predmet kupoprodaje su svi (su)vlasnički udjeli u nekretninama u vlasništvu Banke kako su navedeni gore. Stjecanje samo pojedinih dijelova navedenih nekretnina, bilo stvarnih, bilo idealnih dijelova, nije moguće.

III. Nekretnine se prodaju po načelu „viđeno-kupljeno“, a za kupoprodaju nekretnina obvezno je sklapanje ugovora o kupoprodaji prema unaprijed utvrđenim odredbama.

IV. Rok za predaju ponuda istječe 05. 09. 2022. godine, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Ponude poslane nakon naznačenog roka neće se razmatrati.

V. Ponuditelj je na ime jamstva za ozbiljnost ponude obvezan na račun Banke uplatiti jamčevinu. Iznos jamčevine i parametri za njenu uplatu se mogu pronaći na poveznici navedenoj u sljedećoj točki ovog Oglasa.

VI. Detaljniji uvjeti za sudjelovanje u postupku podnošenja ponuda i sklapanja ugovora o kupoprodaji mogu se pronaći u tekstu cjelovitih Oglasa kojim se pozivaju zainteresirane strane podnijeti ponudu za kupnju nekretnina, a čiji su puni sadržaji dostupni na internetskoj stranici društva HPB-nekretnine d. o. o., Zagreb, Ulica Milana Amruša 8; www.hpb-nekretnine.hr

Nekretnine se mogu razgledati uz prethodni dogovor s društvom HPB-nekretnine d. o. o. putem e-mail adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili telefonski putem poziva na brojeve 01 555 3925 ili 01 555 3920.

image

Hrvatska poštanska banka d.d.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
13. kolovoz 2022 00:07