Oglas o prodaji stambene nekretnine - TIM SISTEM D.O.O.

HPB promo
 Anzupcic

I. Na temelju Zaključka Općinskog građanskog suda u Zagrebu, poslovni broj Ovr – 560/14-135, u ovršnoj stvari protiv ovršenika Tim Sistem d.o.o. iz Zagreba, Istarska 1, radi ovrhe na nekretninama radi naplate novčane tražbine, određuje se prvo dražbeno ročište nekretnine ovršenika i to:

- kč.br. 1623/40 kuća broj 39 i dvorište Šestinski vrh površine 688 m2, upisana u zk.ul. br. 6676 k.o. Šestine.

II. Ročište za prodaju održat će se u zgradi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Ul. grada Vukovara 84, Velika dvorana na III katu, dana 4. studenog 2021. godine u 09:00 sati

III. Na nekretnini iz toč. I. ovog zaključka nema služnosti i drugih stvarnih tereta koje kupac preuzima. Nekretnina se nalazi u posjedu ovršenika.

IV. Utvrđena vrijednost nekretnine iz toč. I. iznosi 4.716.000,00 kn.

Predmetna nekretnina ne može se prodati ispod 2/3 utvrđene vrijednosti, odnosno ne za manje od 3.144.000,00 kn.

Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su najkasnije 8 dana prije ročišta za dražbu dale osiguranje od 10% vrijednosti nekretnine utvrđene ovim zaključkom, tj. iznos od 471.600,00 kn. Osiguranje nisu dužni dati ovrhovoditelj na čiji prijedlog je određena ovrha i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine, ako njihove tražbine dostižu iznos osiguranja i ako

bi se, a obzirom na njihov prednosni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovnine (čl. 99. st. 3 Ovršnog zakona, "Narodne novine" broj 112/12, 25/13, dalje: OZ-a).

Osiguranje se uplaćuje na žiro-račun Općinskog građanskog suda u Zagrebu, otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d. broj HR1723900011300003265 poziv na br. Model HR05-116-560-14. Kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obvezan predočiti sudu prije nego što se pristupi dražbi.

Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratiti će se osiguranje odmah nakon zaključenja javne dražbe (čl. 99. st. 4. OZ-a).

Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je platiti kupac. Prodajom ne prestaju stvarne služnosti, stvarni tereti i pravo građenja, kao niti osobne služnosti koje su u zemljišnoj knjizi upisane prije prava radi čijeg se namirenja ovrha provodi (čl. 87. st. 1. i 2. OZ-a). Ostale osobne služnosti i stvarni tereti prestaju pravomoćnošću rješenja o dosudi (čl. 87. st. 3. OZ-a).

Kupac je dužan položiti u sud ili kod javnog bilježnika kupovninu u roku od 30 dana od dana ročišta za dražbu(čl. 106. st.1. OZ-a). Ako kupac ne položi kupovninu u tom roku, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom (čl. 106. st. 2. OZ-a).

Za sva pitanja možete se obratiti na broj mobitela 091 4800 275.

image
HPB promo
Nsisko
Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
23. listopad 2021 00:07