Poziv na iskazivanje interesa za kupnju potraživanja banke

HPB promo

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 (u daljnjem tekstu: Banka), objavljuje poziv na iskazivanje interesa za kupnju potraživanja Banke prema dužniku koje na dan 30. 04. 2021. godine iznosi 8.574.012,69 kn. Potraživanje je osigurano založnim pravom na nekretninama i pokretninama kako slijedi:

  • građevinsko zemljište površine 34.011,00 m2 u Dugopolju
  • poslovna zgrada neto korisne površine 492,10 m2 te zemljište površine 7.469,00 m2 u Dicmu;
  • kuća neto korisne površine 758,54 m2 te zemljište površine 2.942,00 m2 u Dugopolju;
  • kuća neto korisne površine 132,65 m2 te zemljište površine 5.618,00 m2 u Donjem Polju, Šibenik;
  • Strojevi i uređaji;

Rok za dostavu ponuda: 08. 05. 2021. godine

Sve zainteresirane pozivamo da se obrate Banci pisanim putem na adresu:

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Sektor upravljanja naplatom

Direkcija restrukturiranja i naplate za gospodarstvo

Strojarska 20/20. kat, 10 000 Zagreb

S naznakom „Prodaja potraživanja - ponuda za otkup potraživanja“

Svi zainteresirani ponuditelji mogu se obratiti Banci i dostaviti ponudu zaključno s danom 08. 05. 2021. godine, nakon čega će se, s ponuditeljima prema odabiru Banke, potpisati ugovor o povjerljivosti podataka.

Ponudu je moguće dostaviti i elektronskom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz naknadnu dostavu originalne dokumentacije na gore navedenu adresu do 08. 05. 2021. godine.

Ponude se podnose u pisanom obliku te trebaju sadržavati iznos, naziv ponuditelja, način i rok plaćanja kupoprodajne cijene.

Ponude također trebaju sadržavati naznaku plaća li se kupoprodajna cijena iz vlastitih izvora kao i izjavu ponuditelja o upućenosti s obvezama kupca potraživanja sukladno Odluci o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke.

Ponude u ime i za račun treće osobe (uključujući posrednike/savjetnike) razmatrat će se samo uz priloženu punomoć za zastupanje te uz naznaku sredstava iz kojih bi bila uplaćena kupoprodajna cijena.

Ponudi je potrebno priložiti potvrdu o izvršenoj uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 1.500.000,00 kn.

Uplatu je potrebno izvršiti na račun HPB d.d. broj:

IBAN HR46 2390 0011 0700 0002 9

Model 00, Poziv na broj 2609256-001

uz opis plaćanja:

“Jamstvo za ozbiljnost ponude za kupnju potraživanja DRNG“

Umjesto uplate jamstva za ozbiljnost ponude, ponuditelj može predati neopozivu i bezuvjetnu garanciju banke plativu bez prigovora i na prvi poziv.

Sve ponude podnesene nakon 08. 05. 2021. godine bit će isključene iz odabira, a uplaćene jamčevine povodom nepravovremenih ponuda odmah se vraćaju ponuditeljima.

Uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude naplatit će se ukoliko odabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o prodaji (ustupu) potraživanja najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimljene obavijesti o prihvatu ponude i/ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku navedenom u ugovoru.

Ostalim ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, uplaćeno jamstvo za ozbiljnost ponude bit će vraćeno po završetku procesa odnosno u 3 radna dana od obavijesti o izboru najpovoljnije ponude.

U slučaju prihvata ponude, iznos uplaćen na ime jamstva za ozbiljnost ponude uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

Ponuditelji nemaju pravo na obračun kamata na uplaćeni iznos jamstva za ozbiljnost ponude.

Banka će prilikom razmatranja zaprimljenih ponuda ujedno razmatrati i financijsku sposobnost ponuditelja kao i sukladnost istih s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te u tu svrhu može zatražiti dodatnu dokumentaciju od ponuditelja.

Sve troškove vezane za iskaz interesa te ponudu u cijelosti snosi sam ponuditelj.

U slučaju primitka zadovoljavajuće ponude, Banka će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o prodaji potraživanja.

Dostava ponude ne obvezuje Banku na sklapanje ugovora o prodaji potraživanja.

Banka zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu te se ovime ni na koji način ne obvezuje da će postupak prikupljanja i analize ponuda za kupnju potraživanja Banke rezultirati ugovaranjem poslovnog odnosa s potencijalnim ponuditeljima.

image
HPB promo

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
27. siječanj 2022 19:51