Promo

Poziv za iskazivanje interesa / podnošenje ponuda za otkup potraživanja

HPB promo

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217 (u daljnjem tekstu: Banka), objavljuje poziv za:

iskazivanje interesa za otkup potraživanja Banke prema društvu Medijak d.o.o. u stečaju, OIB: 53930159824.

Predmet su prodaje tražbine Banke koje prema poslovnim knjigama na dan 01. prosinca 2020. godine iznose 4.510.789,39 kuna, a osigurano založnim pravom na nekretninama:

 • stan u Zagrebu (Knežija), neto korisne površine 284,48 m2;
 • građevinsko zemljište u Samoboru, površine 1.879 m2.

Minimalna prodajna cijena iznosi 3.104.225,21 kuna.

Svi se zainteresirani pozivaju da se obrate Banci pisanim putem na adresu:

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Sektor upravljanja naplatom

Direkcija restrukturiranja i naplate za gospodarstvo

Strojarska cesta 20/20

10000 Zagreb

s naznakom „Prodaja potraživanja – Iskaz interesa za otkup potraživanja“.

Iskaz interesa moguće je dostaviti i elektronskom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz naknadnu dostavu originalne dokumentacije na gore navedenu adresu u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana objave ovog oglasa.

UVJETI ISKAZA INTERESA

 • Zainteresirani se mogu obratiti Banci iskazom interesa najkasnije u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana objave oglasa, nakon čega će se sa zainteresiranim kupcima potpisati ugovor o povjerljivosti podataka.
 • Nakon proteka roka od sedam (7) kalendarskih dana, naknadno zaprimljeni iskazi interesa se ne uzimaju u razmatranje.
 • Svi zainteresirani kupci obvezni su u roku od sedam (7) kalendarskih dana od zaprimanja sažetka o predmetu prodaje, dostaviti Banci svoju ponudu. U navedenom razdoblju, od zaprimanja sažetka o predmetu prodaje, a do predaje ponude, potencijalnim kupcima bit će dostavljeni odgovori na pitanja, te će biti omogućen uvid u dokumentaciju.
 • Nakon isteka roka od sedam (7) kalendarskih dana iz prethodnog članka, naknadno zaprimljene ponude se ne uzimaju u razmatranje, a uplaćene jamčevine se odmah vraćaju uplatiteljima koji su ponudu predali nakon isteka roka.
 • Ponude se podnose u pisanom obliku, a trebaju sadržavati iznos, način plaćanja, rok plaćanja, pravni status ponuditelja, sadrži naznaku da li se kupoprodajna cijena plaća iz vlastitih izvora, te sadrži izjavu da je potencijalni kupac upoznat s obvezama za kupca potraživanja koje proistječu iz Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija Hrvatske narodne banke.
 • Ponude u ime i za račun treće osobe (uključujući posrednike i savjetnike) razmatrat će se samo uz priloženu punomoć za zastupanje, te naznaku iz kojih bi se sredstava uplatila kupoprodajna cijena,
 • Ponudi je potrebno priložiti potvrdu o uplati jamstva za ozbiljnost ponude u iznosu od 10 % minimalne prodajne cijene, odnosno 310.422,52 kuna. Uplatu je potrebno izvršiti na račun HPB d.d. broj:

IBAN HR46 2390 0011 0700 0002 9,

model 00,

poziv na broj 2609256-001,

uz opis plaćanja: “jamstvo za otkup potraživanja DRNG“

 • Umjesto uplate, ponuditelj može predati neopozivu i bezuvjetnu garanciju banke plativu bez prigovora i na prvi poziv.
 • Jamstvo će se naplatiti u slučaju da odabrani ponuditelj ne sklopi odgovarajući ugovor o prodaji (ustupu) potraživanja najkasnije u roku od 30 dana od dana obavijesti o prihvatu ponude i/ili ne uplati kupoprodajnu cijenu do roka iz ugovora, a ostalim ponuditeljima će biti vraćeno nakon završetka procesa.
 • U slučaju prihvata ponude, iznos uplaćen na ime jamstva za ozbiljnost ponude uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.
 • Uplaćeni iznos jamstva vratit će se zainteresiranim ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena i to u roku od tri (3) radna dana od obavijesti o izboru najpovoljnije ponude.
 • Zainteresirani ponuđači nemaju pravo na obračun kamata na uplaćeni iznos jamstva.
 • Banka će prilikom razmatranja ponude / iskaza interesa ujedno razmatrati i financijsku sposobnost ponuđača kao i sukladnost ponuditelja sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te u tu svrhu može zatražiti dodatnu dokumentaciju od potencijalnih kupaca.
 • Banka će u slučaju primitka zadovoljavajuće ponude / iskaza interesa s najpovoljnijim ponuditeljem (kriterij je najviša ponuđena cijena) sklopiti ugovor o prodaji (ustupu) potraživanja.
 • Banka ima pravo u bilo kojem trenutku bez obrazloženja izmijeniti uvjete ovog poziva ili odustati od postupka prodaje potraživanja bez prava zainteresiranih ponuđača na naknadu troškova sudjelovanja u postupku.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
21. siječanj 2022 16:44