Prodaje se terminal Vukovar na Dunavu i nekoliko zemljišta u vlasništvu LUKOIL Croatia

Prodaja imovine

OBJAVA PRODAJE DIJELA NEKRETNINE LUKOIL Croatia d. o. o.

  1. TERMINAL VUKOVAR (PRODAJA IMOVINE)

Terminal zauzima površinu od 30.000 m2, a njegov položaj koji omogućuje korištenje više vrsta transporta, idealan je za obavljane registriranih djelatnosti.

Terminal je smješten na 1.335-om km, na desnoj obali rijeke Dunav. U velikom dijelu svog toka, a također i u Vukovaru, Dunav je plovan za riječne brodove 4. klase i veće.

4.-om klasom smatraju se brodovi nosivosti do 1.500 tona i gaza do 2,5 m.

Rezervoarski prostor sastoji se od četiri nadzemna čelična spremnika ukupnog nominalnog kapaciteta 8.000 m³.

Spremnici su izrađeni od čeličnih ploča, imaju dvostruku podnicu i čvrsti krov, a smješteni su u tankvane, tj. bazene sa oplatama od čeličnih ploča debljine 7 mm, čime je onemogućeno izlijevanje derivata u tlo u slučaju havarije. Tri spremnika imaju i plutajuću membranu. Mjerenje nivoa i temperature goriva u spremnicima je automatizirano.

Cestovni pristup moguć je državnom cestom D2 iz pravaca Osijeka i Iloka, a državnom cestom D55 dolazi se preko Vinkovaca iz pravca autoceste A3 Zagreb- Lipovac -Beograd.

Kroz Terminal prolazi željeznička pruga koja je preko obližnjeg željezničkog čvora u Vinkovcima povezana na mrežu hrvatskih i međunarodnih pruga.

U blizini Terminala nalazi se i neophodna komunalna infrastruktura.

NAPOMENA:

Napominjemo da je Terminal izgrađen na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a zemljište se koristi temeljem Ugovora o koncesiji za obavljanje lučke djelatnosti, kao i temeljem ugovora o pravu građenja. Trenutno nije riješeno pitanje koncesije na ime LUKOIL Croatia d.o.o.

  1. LOKACIJA "TRPINJA"

Predmetno zemljište se nalazi u rubnom istočnom dijelu sela Trpinja, neposredno uz ploču sa imenom naselja. Nalazi se na prometnom pravcu državne ceste D2, Osijek-Vukovar-Ilok, na ulazu iz smjera Vukovara. Obuhvat se sastoji od jedne katastarske odnosno zk čestice ukupne površine 11.242 m2, upisane u zemljišnoknjižni uložak br. 2776 k.o. Trpinja.

Adresa: Trpinja, Jovana Perajlića bb, k.č.br.912 k.o. Trpinja

Lokacija je komunalno opremljena instalacijama vodovoda, plina, el energije i telefonije.

  1. LOKACIJA "VRBOVSKO"

Građevinsko zemljište koje je predmet ove procjene nalazi se u Vrbovskom, u dijelu naselja Tuk. Smješteno je uz autocestu A6 Rijeka – Bosiljevo, koja povezuje Rijeku sa Delnicama i Karlovcem te sa Zagrebom preko A1.

Građevinsko zemljište u Vrbovskom koje čine sljedeće katastarske odnosno zemljišnoknjižne čestice ukupne površine 40.446 m2, odnosno 6 jutra i 1645 čhv, upisane u zemljišnoknjižni uložak br. 427 k.o. Gomirsko Vrbovsko.

Adresa: Vrbovsko, k.č.br. 582/1, 582/7, 582/8, 582/9 k.o. GOMIRSKO VRBOVSKO

Lokacija predmetnog zemljišta nije komunalno opremljena.

  1. LOKACIJA "CRVENI MAGAZIN"

Predmetno zemljište veličine 1818 m2, upisano u zemljišnoknjižni uložak br. 1632 k.o. Vukovar, se nalazi u širem centru Vukovara, neposredno uz opću bolnicu. Nalazi se između dva prometna pravca (Županijska ulica i ulica Ivana Gundulića). Lokacija se nalazi na jednom od najprometnijih križanja u gradu; na kružnom toku zapadno od parcele križaju se Ulice Priljevo, Županijska i I. Gundulića, te prilazna cesta luci Vukovar koja je u neposrednoj blizini.

Adresa: Vukovar, Županijska ulica, k.č.br. 1240/1 k.o. Vukovar

Lokacija je u potpunosti komunalno opremljena.

SADRŽAJ PONUDE:

  1. Za pravne osobe: Izvadak iz sudskog registra, (ne stariji od šest (6) mjeseci)

Za fizičke osobe: Preslika osobne iskaznice i OIB

  1. Kupoprodajna ponuda u EURO-ima, rokovi realizacije kupoprodaje i drugi uvjeti - u posebnoj omotnici.
  2. Ponuda se može uključiti jedan ili više objekata iz ovog oglasa

Kupoprodajna ponuda mora biti zaprimljena do 31. srpnja 2022. godine do 12 sati

u zapečaćenom omotu na adresu:

LUKOIL Croatia d.o.o.

Capraška 6

10000 Zagreb

uz naznaku:

NE OTVARAJ

"PONUDA ZA KUPOPRODAJU DIJELA NEKRETNINE LUKOIL Croatia d.o.o."

Za sve potrebne informacije o ovom nadmetanju, ponuditelji se mogu obratiti na dolje navedene kontakte:

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel: + 385 1 6999 300

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
15. kolovoz 2022 10:18