SANATORIJ PRONATAL, PRAG

DOC. DR. TONKO MARDEŠIĆ, SANATORIJ PRONATAL, PRAG Parovi najradije dolaze u Češku na oplodnju. Među omiljenim je destinacijama za terapiju steriliteta

    AUTOR:
    • Tonko Mardešić

  • OBJAVLJENO:
  • 18.01.2018. u 11:44

Tonko Mardešić

BITI U BOLNICI, ALI NE U HRVATSKOJ: Naši liječnici iz inozemstva za Doktor u kući pišu o bolničkim sustavima zemalja u kojima žive i rade

Doc. dr. Tonko Mardešić rođen je u Pragu i tamo je diplomirao 1980. godine na Karlovom sveučilištu. Već od 1986. godine u Institutu za majku i dijete u Pragu počeo se baviti postupcima potpomognute oplodnje (IVF, ART), aktivnostima u istraživačkom, preddiplomskom i postdiplomskom radu. Od 1996. godine je direktor najveće klinike za reproduktivnu medicinu u Češkoj, a ujedno i direktor Odjela za reproduktivnu medicinu Instituta za postdiplomsko obrazovanje.

Predavao je na mnogim nacionalnim i međunarodnim skupovima. Objavljivao je članke i poglavlja knjiga u nacionalnim i međunarodnim časopisima i publikacijama. Bio je član izvršnog odbora ESHRE (European Society for Human Reproduction), predsjednik Češkog društva za sterilitet i asistiranu reprodukciju i član je raznih nacionalnih i međunarodnih redakcija.

Tekst je originalno objavljen u Doktoru u kući u srpnju 2014. godine.

Terapijom steriliteta, a posebno izvantjelesnom oplodnjom, počeo sam se intenzivno baviti već od 1986. godine. Privatnu kliniku Sanatorij Pronatal, koja se specijalizirala za dijagnostiku i terapiju steriliteta, otvorili smo 1. siječnja 1995. godine i od početka rada do danas to je najveća klinika za reproduktivnu medicinu u Češkoj.

Šaljite nam svoja mišljenja, komentare i fotografije  na e-mail [email protected]

U Češkoj je tako uređen sustav da ako neka klinika ima ugovor sa zdravstvenim osiguranjem, ne postoji nikakva razlika između državnih i privatnih klinika, tako da pacijenti mogu birati koja im klinika odgovara isključivo na temelju njihovih rezultata i kvalitete usluge. To je velik uspjeh i jako dobra pozitivna strana češkog zdravstvenog sustava. Otkako je Češka u Europskoj uniji i otkako su implementirani zakoni europske zajednice, Češka je u međunarodnom kontekstu vrlo posebna zemlja: na jednoj strani imamo relativno vrlo liberalnu legislativu, koja nam, primjerice, omogućuje korištenje svih metoda suvremene potpomognute oplodnje, a na drugoj strani državna vlast provodi vrlo strogu kontrolu kvalitete rada, među najstrožima na svijetu.

 

Zamrzavanje embrija

To je za pacijente vrlo privlačna i pozitivna kombinacija. Sve klinike za reproduktivnu medicinu u Češkoj moraju imati državnu licencu za rad, koja se provjerava svake dvije godine. Pravila su sljedeća: ako se u prva dva ciklusa transferira samo jedan embrij, svaka žena ima četiri plaćena IVF ciklusa iz državnog osiguranja (samo osnovne metode), inače ima pravo na tri ciklusa. Cijena kompletnog IVF-ICSI ciklusa je oko 3000 eura, što ovisi i o količini i tipu lijekova koji se koriste za stimulaciju. Sanatorij Pronatal pruža svojim pacijentima sve dijagnostičke mogućnosti. Imamo vlastite certificirane i akreditirane hormonske, genetičke i embriološke laboratorije. Koriste se i sve endoskopske metode: histeroskopija, transvaginalna hidrolaparoskopija, klasična laparoskopija, kao i sve terapije počevši od indukcije ovulacije i inseminacije preko operacija na reproduktivnim organima žene i muškarca do svih postupaka potpomognute oplodnje: IVF, ICSI, produžene kultivacije s transferom blastocista (u kombinaciji s kontinuiranim monitoringom embrija - PRIMOVISION), genetičke analize embrija prije njihova vraćanja u maternicu (PGS - preimplantation genetic screening, PGD - preimplantation genetic diagnosis) i donacije spermija, jajnih stanica i embrija.

Vrlo važan dio našeg rada je program kriokonzervacije (zamrzavanja) embrija - jedna trećina svih naših trudnoća nastaje poslije transfera zamrznutih embrija.

Koliko plaćaju pacijenti

Cijena kompletnog IVF-ICSI ciklusa je oko 3000 eura, što ovisi i o količini i tipu lijekova koji se koriste za stimulaciju.

 

U Češkoj se godišnje obavi 18.000 ciklusa izvantjelesne oplodnje. Osim ostalih terapeutskih zahvata, u Sanatoriju Pronatal svake se godine napravi oko 2500 ciklusa izvantjelesne oplodnje: 1600 punkcija folikula s transferom “friških” embrija i 900 transfera zamrznutih embrija. Prosječna uspješnost terapije s vlastitim jajnim stanicama je oko 43 posto kliničkih trudnoća, odnosno transfera (od kojih je punih 70 posto transfera jednog embrija - eSET (elective single embryo transfer). Donacija jajnih stanica je najuspješniji dio našeg rada - dugotrajno imamo između 60-70 posto kliničkih trudnoća. U Češkoj sve klinike koje se bave reproduktivnom medicinom šalju rezultate svog rada u Narodni registar asistirane reprodukcije. To omogućuje specijalistima i državnim vlastima praćenje trendova na državnoj razini i adekvatno reagiranje.

Parovi iz bivše Jugoslavije

Zbog nadaleko poznate visoke kvalitete rada i liberalne legislative, Češka je u Europi postala, uz Španjolsku i Belgiju, jedna od omiljenih destinacija za prekograničnu terapiju steriliteta (cross-border reproductive care). Najčešći razlozi zbog kojih pacijenti dolaze su restriktivna legislativa u njihovim zemljama, potrebne terapije ili nema ili postoje vrlo duge liste pacijenata koji čekaju na terapiju, ili se očekuje bolja kvaliteta usluge ili pak jeftinija terapija. Najviše pacijenata koji u Češku dolaze liječiti sterilitet su parovi iz Njemačke i Austrije. To se objašnjava restriktivnim zakonodavstvom u tim zemljama, ali i geografskim položajem, odnosno blizinom. U Sanatoriju Pronatal situacija ja malo drukčija: oko 65 posto su domaći pacijenti, od inozemnih pacijenata najviše ima parova koji dolaze iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Razlog tome je, osim naših dobrih rezultata rada, i dugogodišnja vrlo dobra suradnja s kolegama koji se bave reproduktivnom medicinom.

Sniženi fertilitet muškarca glavna indikacija za izvantjelesnu oplodnju

Izvantjelesna oplodnja isprva je bila namijenjena ženama koje su imale oštećene jajovode jer to je terapija koja zaobilazi funkciju jajovoda. Međutim, sniženi fertilitet muškaraca danas je glavna indikacija za izvantjelesnu oplodnju. Uzroci su razni, riječ je o kombinaciji puno faktora: prvenstveno način života i okoliš.

Drugi uzrok povećanja broja parova koji imaju probleme s fertilitetom jest to što raste broj žena koje odgađaju prvu trudnoću. Fertilitet žene je najveći između 20. i 25. godine života i već tada počinje kontinuirano opadati, međutim taj pad se ubrzava nakon 35. godine. Između 35. i 40. godine života je zaista pet minuta do ponoći za trudnoću, a poslije 40. je jako teško.

Šaljite nam svoja mišljenja, komentare i fotografije  na e-mail [email protected]

Više na Jutarnjem...


Izdvajamo