StoryEditor
ANA MARČETA OTKRIVA SVOJU ISTINU

AFERA PISMOHRANA 'Maknuli su me iz Porezne jer sam otkrila kružne prijevare tvrtke s kojom je povezan Milanovićev brat'

Mene su upozorili e-mailom da sam u opasnosti zbog otkrića da je društvo Pismohrana servis d.o.o. poslovalo s fiktivnom tvrtkom INSULA BRAČ d.o.o., koja je sudjelovala u kružnim prijevarama u vrijeme dok je vlasnik i direktor tog društva bio Hrvoje Čabrajić. Važno je da je njima krsni kum Krešo Milanović, kaže Ana Marčeta

Sve je moguće kad ti je krsni kum premijerov brat - rečenica je koju je među ostalim izrekla Ana Marčeta u razgovoru za Jutarnji list. Ta 34-godišnja ekonomistica, bivša šefica Službe za nadzor pri zagrebačkom Poreznom uredu, a danas porezna revizorica, uvjerena je da je smijenjena s rukovodeće funkcije zbog otkrića da je tvrtka u vlasništvu kuma premijerovog brata Kreše Milanovića poslovala s jednom od fiktivnih tvrtki koje su sudjelovale u lancu kružnih prijevara fiktivnom trgovinom zlatom.

Podnijela je nakon smjene kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Poreznoj upravi. Prijavu je USKOK odbacio, no Marčeta u ovom intervjuu najavljuje da će nastaviti tražiti kazneni progon te objašnjava vlastite razloge. Marčeta tvrdi da iza nje ne stoji ni jedna politička opcija. U ovom razgovoru iznosimo dio afere Pismohrana servis d.o.o., o kojoj su mediji i prije pisali, no poreznica Marčeta prvi put javno govori o vlastitim otkrićima, smjeni, prijetnjama te tvrdi da je izložena mobbingu. Dala nam je na uvid niz pisanih dokaza i e-mailova kojima želi potkrijepiti svoje tvrdnje. Jutarnji list objavljuje u cijelosti razgovor koji je sugovornica autorizirala.

Kako ste se i kada zaposlili u Poreznoj upravi?

- Poslije završenog Ekonomskog fakulteta u Zagrebu dobila sam stipendiju Fakulteta za poslijediplomski specijalistički studij ‘Upravljanje financijskim institucijama’. Sve ispite sam položila u roku, ali specijalistički rad nisam napisala zbog obiteljskih razloga i preokupiranosti poslom. U Poreznu upravu sam došla putem javnog natječaja u tada masovnom prijemu vježbenika. U proteklih devet godina hijerarhijski sam prošla sve stepenice od najniže pozicije pa do posljednje, najviše. I na tom radnom mjestu bila sam sve do 9. siječnja 2015. godine, kad je provedena reorganizacija Porezne uprave.

Čime se konkretno bavila Služba za nadzor PDV-a koju ste predvodili do te reorganizacije?

- Do 9. siječnja postojao je Sektor za nadzor poreznih obveznika u okviru kojeg su bile ustrojene četiri službe: jedna zadužena za planiranje i analizu, druga za nadzor malih i srednjih obveznika, treća za nadzor PDV-a i četvrta za nadzore fizičkih osoba. Do rasporeda na radno mjesto voditeljice Službe za nadzor PDV-a bila sam porezni revizor i obavljala najsloženije porezne nadzore. Otkrila sam već tada neka kaznena djela zbog kojih sam bila primijećena. Na poziv tadašnje pročelnice preuzela sam 1. listopada 2013. godine mjesto voditeljice Službe za nadzor PDV-a i u okviru te službe koordinirala radom pet odjela i rukovodila radom 45 inspektora. Važno je reći da je ta služba samo nosila naziv Služba za nadzor PDV-a, ali u okviru nje su se osim nadzora poreza na dodanu vrijednost provodili nadzori poreza na dobit, poreza na dohodak, a isto tako i nadzori po članku 63. (usporedba ostvarenog dohotka s podacima o nabavljenoj imovini). Služba kojom sam rukovodila ostvarivala je najbolje rezultate, odnosno uvijek bolje od drugih službi u okviru tadašnjeg Sektora za nadzor, a što je vidljivo i iz nagrade koju su dobili inspektori iz službe kojom sam rukovodila. Slijedom prije navedenog tadašnja pročelnica me planirala postaviti za voditeljicu cjelokupne službe jer se reorganizacijom planirala uspostaviti jedinstvena Služba za nadzor.

Potrebna brza reakcija

Što je te godine vaša služba otkrila?

- Početkom 2014. godine otvorili smo porezni nadzor nad određenim brojem trgovačkih društava koja se bave trgovinom investicijskim zlatom ili lom zlatom. U nadzor smo krenuli jer je jedan porezni obveznik tražio povrat poreza na dodanu vrijednost, a radilo se o višemilijunskom povratu. Kad smo otvorili nadzor u tom trgovačkom društvu, utvrdili smo s kim je to društvo poslovalo, pa smo počeli istraživati i otvarati nadzore i nad drugim društvima u lancu. Tako smo zapravo otkrili kružne prijevare. Kako se lanac iz dana u dan sve više širio i nismo bili u mogućnosti otvoriti sve te nadzore (kad onemogućimo rad jednog društva, otvara se novo društvo), a posrijedi su bile velike prijevarne radnje, još u svibnju 2014. pisanim smo putem tražili od Središnjeg ureda da se navedene informacije dostave USKOK-u. Cilj je bio da se u što većoj mjeri ovakva pojavnost spriječi i zaustavi. Smatrala sam da to treba drugačije postaviti, važno je bilo brzo reagirati, znači prije oštećenja proračuna.

Vratimo se onda na reorganizaciju u kojoj vi preuzimate još odgovorniji posao?

- Nova služba koju sam preuzela tom reorganizacijom obuhvaćala je ukupno 170 djelatnika i osam voditelja odjela, znači reorganizacijom je došlo do spajanja više službi. Po novoj reorganizaciji Službi za nadzor pridružen je i Odjel za porezno kaznena djela te je preuzet velik broj nedovršenih predmeta po članku 63. Zakona o porezu na dohodak koji su bili pokrenuti u Odjelu za OIB, RPO i PBZO. Upravo tada, početkom 2015. godine na mjesto pročelnice PU Zagreb došla je Jasna Kropf, današnja ravnateljica Porezne uprave, i tu se zadržala do ožujka kad je postala ravnateljica.

Što se događa s vašim otkrićima kružnih prijevara iz 2014. godine?

- Tijekom 2014. otvorili smo porezne nadzore nad 20 društava koja su sudjelovala u trgovini zlatom, s tim da je znatan broj tih društava bio fiktivan. Radilo se o novoosnovanim društvima, uglavnom registriranim 2013. godine, koja su često mijenjala odgovorne osobe, sjedišta, pa i ispostave. Kupci i dobavljači nisu bili dostupni, nisu imali zaposlenih djelatnika, a između kupaca i dobavljača nije bilo isporuke robe, dakle radilo se o fiktivnim računima, odnosno isporuke nisu bile izvršene. Neke se osobe nisu ni odazivale na pozive, nisu postojale na adresama, isto tako odgovorne osobe su bile mlađe životne dobi, često iz krim miljea, nisu ništa znale o poslovanju društva, ali su podizale sa žiroračuna društva milijunske iznose…

Kako smo već bili naveli, nadzori su se otvarali jedan za drugim jer kad otvorite jedan, ubrzo vam postane sumnjiv poslovni partner društva. Utvrdili smo tada da je na početku tog lanca društvo 5R d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, čiji su vlasnici talijanski državljani, a tada se među ostalima kao tvrtka kojoj je to društvo izdavalo fiktivne račune pojavila tvrtka INSULA BRAČ d.o.o. iz Zagreba. Dakle, otkrili smo mrežu tvrtki kojima je tvrtka 5R d.o.o. izdavala fiktivne račune za investicijsko i lom zlato. S tim da zlata nikad nije ni bilo jer društvo 5R je na otkupnim blokovima navodilo da otkupljuje lom zlato od talijanskih državljana koji dolaze u Hrvatsku te da su im oni navodno prodavali zlato do 10 tisuća eura. Putem naše Službe za međunarodnu razmjenu podataka poslali smo zahtjev talijanskoj poreznoj upravi da provjere jesu li navedene osobe bile u Hrvatskoj i prodavale zlato. Dobili smo odgovore da nisu ni bile u Hrvatskoj, a ne da su prodavale zlato, i to je bio dokaz da zlata nema. Tako smo zahvaljujući informacijama koje smo dobili iz poreznih uprava Italije i Slovenije naše indicije pretvorili u dokaze.

Niz pohvala

U lipnju 2014. godine sastavila sam promemoriju u kojoj su navedena trgovačka društva nad kojima smo otvorili porezni nadzor, a koja sudjeluju u fiktivnoj trgovini zlatom i u kojoj je opisan način na koji to rade. Zahvaljujući toj promemoriji, koju smo dostavili Središnjem uredu Porezne uprave 6. lipnja 2014. godine, i to Mladenki Perić, tadašnjoj pomoćnici ravnateljice Nade Čavlović Smiljanec, dobila sam niz pohvala. Zahvaljivali su mi na toj promemoriji i tadašnja pročelnica Zvjezdana Torbarina prosljeđuje mi pohvalu e-mailom u kojoj navodi: ‘Smatram bitnim proslijediti pohvalu djelatnici koja si je dala truda i zapravo napravila cjelokupnu promemoriju za investicijsko zlato, te ovim putem pohvaljujem voditeljicu Službe za PDV Ani Marčeta’. A Mladenka Perić joj odgovara: ‘Naravno, u potpunosti se slažem s prijedlogom’. Taj e-mail je dokaz zasluga moje službe i mene osobno za otkrivanje kružnih prijevara, iako su nakon moje smjene zasluge za to otkriće pripisane drugima.

Spominje li se već tada u toj promemoriji iz lipnja 2014. godine tvrtka Pismohrana servis d.o.o., u kojoj je direktor bio Hrvoje Čabrajić, prijatelj Kreše Milanovića i današnji suprug pomoćnice ravnateljice Porezne uprave?

- Ne, u toj promemoriji se ne navodi tvrtka Pismohrana servis d.o.o, nismo tada znali da je ona poslovala s fiktivnim društvom koje sudjeluje u kružnim prijevarama.

A što ste konkretno poduzeli da biste spriječili daljnje izvlačenje novca?

- Početkom 2014. godine donijeli smo rješenje o pljenidbi prava na povrat jednom od nadziranih društava, a radilo se o 28,7 milijuna kuna, s tim da je tom istom društvu, prije mog dolaska na mjesto voditeljice Službe za nadzor PDV-a, već u 2013. godini nezakonito vraćeno iz državnog proračuna oko 41,3 milijuna kuna. Također smo donijeli rješenje o pljenidbi prava za povrat još jednom društvu iz lanca u iznosu od oko 6,7 milijuna kuna.

Odbijanje napretka

Kako vas nadređeni tretiraju nakon tog otkrića i te promemorije?

- Pohvalili su me za otkriće tih prijevara i poslije toga mi je tadašnja pročelnica ponudila mjesto pomoćnice za nadzor, no kako volim rad u operativi, odbila sam to mjesto. U Područnom uredu u Zagrebu u službi za nadzor radi se najteži posao, tu se otvaraju i odrađuju porezni nadzori. Reorganizacijom Porezne uprave početkom 2015. godine na mjesto pročelnice dolazi Jasna Kropf koja je dotad bila u Područnom uredu Krapina. Kropf na svim kolegijima hvali moje poznavanje svih zakona i nudi mi mjesto pomoćnice pročelnice za nadzor, no ponovno odbijam više mjesto. U ožujku 2015. su se formirala savjetodavna tijela u cilju donošenja jedinstvenog zaključka o pravilnoj primjeni određene zakonske odredbe na činjenice utvrđene u nadzoru. Prema uputi ravnatelja Porezne uprave navodi se da u ta tijela treba imenovati ‘najstručnije i najkompetentnije službenike’, a pročelnica Kropf potpisuje dana 16. ožujka 2015. godine odluku kojom me postavlja za predsjednicu savjetodavnog tijela za nadzor PDV-a, za nadzor poreza na dohodak i doprinosa te zamjenicu predsjednice savjetodavnog tijela za nadzor poreza na dobit, a postavlja me i za službenika koji će biti kontakt-osoba s Državnim odvjetništvom.

Je li tada nešto konkretnije pokrenuto po pitanju kružnih prijevara?

- Treba napomenuti da smo mi završili dio tih nadzora dok je još na čelu Porezne uprave bila Nada Čavlović Smiljanec. Obavijestili smo Središnji ured da je dio zapisnika sa zlatom gotov te tražili odobrenje da ih dostavljamo poreznim obveznicima, ali nam je to bilo stopirano, kao što nam je bio stopiran i daljnji rad nad tim predmetima, te nam je rečeno da radimo na drugim predmetima. Nakon toga smo poslali desetak požurnica, tražili objašnjenje kad ćemo smjeti zapisnike dostavljati poreznim obveznicima i uvijek dobivali odgovor: kad se osigura sastanak s glavnim državnim odvjetnikom. Do sastanka nikako nije dolazilo, već je došla pročelnica Kropf, a taj sastanak nije bio dogovoren. Početkom 2015. godine, pregledom žiroračuna fiktivnog društva INSULA BRAČ d.o.o.,došli smo do saznanja da je poslovala s tvrtkom Pismohrana servis d.o.o. Dakle, fiktivno društvo INSULA BRAČ d.o.o. izdalo im je šest računa u vrijednosti 541,5 tisuća kuna (s PDV-om) za ‘Usluge radova, usluge demontaže visokih regalnih polica na dvije lokacije; u Radničkoj cesti bb i Jadran filmu. Bili smo iznenađeni budući da smo znali da to društvo čuva arhivsku građu Porezne uprave. INSULA BRAČ d.o.o. je društvo koje su inspektori obilazili, koje nije postojalo na adresi, nismo mogli naći odgovorne osobe, odnosno radilo se o klasičnom fiktivnom društvu. Obavijestila sam tadašnju pročelnicu Kropf da je društvo Pismohrana servis d.o.o. koje čuva građu Porezne uprave poslovalo s društvom INSULA BRAČ, koje je fiktivno društvo, a isto tako upoznajem je da je u to vrijeme direktor tog društva bio Hrvoje Čabrajić, muž Martine Ciglević, pomoćnice ravnateljice Porezne uprave.

Pokrenuti postupci

Kako je pročelnica Kropf reagirala kad ste joj to rekli?

- Nije bilo nikakve reakcije. No, nedugo nakon toga ona je postala ravnateljica, i ta ista osoba koja je javno govorila o mojoj stručnosti, nakon što je prošlo nekoliko tjedana, poslala mi je rješenje o smjeni. Želim reći da sam bila poznata kao osoba na koju se ne može utjecati jer sam pokrenula postupke i protiv prijašnje pomoćnice pročelnice za nadzor zbog pogodovanja. Svi su oni znali da bi društvu Pismohrana servis d.o.o. otvorila nadzor i provela ga principijelno bez obzira na konotacije. Tu nije ništa sporno, znači ako je društvo Pismohrana servis d.o.o. poslovalo s nepostojećim društvom koje je uključeno u ogromno pranje novca, onda i ono posluje nezakonito.

Uz koje ste obrazloženje smijenjeni?

- Osoba koja mi je nudila da joj budem pomoćnica, koja je naglašavala moju stručnost, par tjedana kasnije, kad je postala ravnateljica Porezne uprave, potpisuje odluku o mojoj smjeni. Jasna Kropf me najviše razočarala. Osoba koja me glorificirala bez ikakvog obrazloženja prvo je smijenila moju sestru, pa mene i kolegicu, jer je morala znati da ću otvoriti nadzor u Pismohrani. Ubrzo sam dobila rješenje o premještaju s mjesta voditelja službe na poreznog revizora, a u obrazloženju o smjeni navode se neistine i paušalne ocjene.

Što se u njemu navodi?

- U rješenju je navedeno da me kontinuirano pratila pročelnica koja je na rad došla 13. travnja 2015. godine, a smijenjena sam 14. travnja, te ona navodi da me kontinuirano pratila, čak jedan dan. Zatim navode da nemam dovoljno radnog iskustva na rukovodećem radnom mjestu, iako zna da sam na toj poziciji bila od listopada 2013. godine te ostvarila daleko najbolje rezultate. To obrazloženje je eklatantni primjer zloporabe položaja i ovlasti jer je ta ista osoba prije samo nekoliko tjedana potpisala odluku kojom me postavlja za predsjednicu savjetodavnih tijela kao stručnu osobu, a sada navodi da nemam potrebna znanja za pojedina područja. Nakon svega toga čovjek se pita kako netko tko je bio proglašen najstručnijom osobom samo tri tjedna kasnije postane nestručna osoba? Kao glavni razlog navode da je vidljiv drastičan pad broja obavijesti o poreznom nadzoru, odnosno da nije izdano dovoljno obavijesti, pa uspoređuju cijelu 2014. godinu sa prva tri mjeseca 2015. godine. Da nije tragično, bilo bi smiješno.

Odbacivanje prijave

Što ste poduzeli i što se u međuvremenu dogodilo?

- U međuvremenu sam koristila sve pravne lijekove, podnijela sam žalbu na rješenje o premještaju i kaznenu prijavu protiv Nade Pavlinić i Jasne Kropf zbog zloporabe položaja i ovlasti. Zanimljivo je kasnije rješenje o odbacivanju moje kaznene prijave koje je prebizarno, jer u obrazloženju rješenja USKOK-a navode se netočni podaci, utemeljeni i na pismenom očitovanju Porezne uprave koje pak potpisuje, ni manje ni više Martina Ciglević, koju sam prozvala da je tvrtka njezina supruga poslovala s fiktivnom tvrtkom INSULA BRAČ d.o.o. koja je sudjelovala u lancu kružnih prijevara. Želim vjerovati u nepristranost USKOK-a i da su dovedeni u zabludu. Navode i da je bitno ukazati da nisam sudjelovala ni na jednom kolegiju savjetodavnog tijela, što ‘govori o mojoj stručnosti i kompetentnosti’. Važno je reći da je smisao tog tijela bio da se sastaje prema potrebi, kad se radi o složenim i dvojbenim predmetima za koje inspektori ne mogu sami donijeti odluku, a ona se u ta tri tjedna nije ukazala. Nakon mog premještaja i smjene kolegij nije sazvan idućih šest mjeseci. Protivna je zdravom razumu tvrdnja da sam nestručna osoba. što potkrepljuju tezom da u tri tjedna nisam sudjelovala u radu savjetodavnih tijela u koja sam bila imenovana. Isto tako navodi se da je porezni nadzor u društvu Pismohrana servis d.o.o. pokrenut i otvoren na temelju kaznene prijave bivše žene Hrvoja Čabrajića, što ukazuje da moji navodi o sprečavanju otkrivanja eventualne umiješanosti u nezakonitosti u poslovanju navedenog trgovačkog društva i premještaj podnositeljice prijave nisu povezani, jer da je tako, onda porezni nadzor ne bi bio ni otvoren.

Ne sumnjam da je nadzor otvoren i da će se provesti, no rado bih podijelila s hrvatskom javnosti rezultate tog nadzora. Hrvatska javnost ima pravo znati kako je nadzor završen jer se radi o društvu koje posluje s Poreznom upravom i drugim proračunskim korisnicima. Strah me da će zbog povezanosti sa strukturama ovdje biti friziranja rezultata nadzora s obzirom na to da se zna da su takve osobe ‘ravnopravnije’.

Dopuštenje za ulaz

Što ćete dalje poduzeti?

- Sukladno članku 55. Zakona o kaznenom postupku podnijeti ću prijedlog za nastavak kaznenog progona i predložiti sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu provođenje istrage, naravno uz dokazne radnje čije ću provođenje također predložiti.

Kažete da su vas maltretirali, kako?

- Smijenili su me s rukovodećeg mjesta bez valjanog razloga. Poslali su mi unutarnji nadzor i kontrolu, tražili očitovanje od tajnice i pregledali sve ormare na radnom mjestu, što zna čitav Područni ured Zagreb. Kao razlog su naveli to što sam donijela doznake o bolovanju u 16.30, iako sam došla na poziv tajnice koja je u to vrijeme još radila. Oni su to okarakterizirali kao ‘nevrijeme’ i da nisam tražila dopuštenje da uđem u zgradu izvan radnog vremena, a općepoznato je bilo da se do tada u Poreznu upravu što se tiče službenika ulazilo bez problema. Čak su poslije besramno lagali da mi to nisu radili. Selektivno se postupalo prema poreznim obveznicima što se tiče članka 63. Zakona o porezu na dohodak. Dakle, ako mi se vi ne sviđate, otvorim vam članak 63. Početkom 2015. godine kad je masu tih otvorenih, a nedovršenih predmeta po novoj reorganizaciji preuzela Služba za nadzor kojom sam rukovodila, pisanim putem sam obavijestila Jasnu Kropf o znatnom broju predmeta koji su otvoreni bez zahtjeva. Tako je i meni, kad sam došla na posao nakon bolovanja, isto jutro kolega tražio kopiju kartice tekućeg računa jer, kako mi je rekao, to traži Ministarstvo financija, što ukazuje na to da mi planiraju otvoriti nadzor po članku 63. Ovim putem ih pozivam da mi slobodno otvore nadzor jer posjedujem manji stan i nešto dionica koje ću morati prodati zbog velikog minusa koji su mi oni prouzročili.

Prijeteće poruke

Zašto ste toliko uvjereni da vas žele uništiti?

- Želim reći da sam na svoj privatni e-mail sa službenog iPhonea i e-maila od današnjeg pomoćnika ministra Borisa Lalovca, tadašnjeg šefa Porezne uprave Borisa Šuvaka 13. ožujka 2015. godine dobila poruku naslovljenu velikim slovima: OPASNOST i sadržajem: ‘Molim te, javi se hitno, rade meni i tebi o glavi, molim te, jako je ozbiljno! Oni ljudi što su bili i kod mene i kod tebe rade nam o glavi. U velikoj smo opasnosti.’ Osobe na koje mi gospodin Šuvak ukazuje u e-mailu su veoma visoko rangirane osobe u SOA-i. Znači, mene se upozorava da sam u opasnosti zbog otkrića da je društvo Pismohrana servis d.o.o. poslovalo s fiktivnom tvrtkom INSULA BRAČ d.o.o., koja je sudjelovala u kružnim prijevarama u vrijeme dok je vlasnik i direktor tog društva bio Hrvoje Čabrajić, muž pomoćnice ravnatelja Martine Ciglević. No to nije važno, važno je da je njima krsni kum Krešo Milanović. Šuvaka nedugo poslije miču s mjesta ravnatelja i stavljaju ga za pomoćnika ministra, a mene zbog svih otkrića smjenjuju i nakon toga bivam izložena šikaniranjima i mobbingu koji mi je narušio zdravlje. Podnijela sam 3. lipnja i 31. kolovoza 2015. SOA-i zahtjev sa zamolbom da mi se dostavi obavijest jesu li prema meni poduzimane mjere tajnog prikupljanja podataka. Dakle, upozorava me se da ću biti uništena preko ljudi iz tajne službe, a kad ih pitam provjeravaju li me, ne dobivam nikakav odgovor. Nisu mi odgovorili u zakonom predviđenom roku. Istina, Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu dopušta da se na upit ne odgovara iz iznimno važnih sigurnosnih razloga za državu, a uvjerena sam da moja malenkost ni u kom slučaju nema takav značaj. Ovaj tjedan podnijeti ću zahtjev Vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, jer sad je svima jasno zašto sam smijenjena. Na bolovanju sam, narušeno mi je zdravlje, šalju mi kontrole, a istodobno društvu koje čuva arhivsku građu Porezne uprave i drugih državnih institucija, koje je poslovalo s fiktivnim društvom uključenim u ogromne prijevare, ne događa se ništa. Indikativno je to da se prema meni ta prijetnja u najcrnjem obliku i realizirala, razni oblici pritisaka i dalje se nastavljaju.

Zar u svakoj normalnoj državi ne bi trebale uslijediti ostavke ravnatelja Porezne uprave, ministra i biti prekinuti ugovori s tim društvom? Ali kod nas se to pokušava ozakoniti, a osobi koja je sve to otkrila poručuje se da će ju ljudi iz tajne službe uništiti. Sve je dopušteno ako ste miljenik struktura ili s njima interesno povezani.

Najteže mi pada to što dok se preko hrvatskog financijskog sustava opralo preko milijardu kuna na tim kružnim prijevarama, a iz državnog proračuna nezakonito izvuklo više desetaka milijuna kuna, istodobno provodila represija nad malim poreznim obveznicima. Isticanjem pojedinih slučajeva želi se prikazati da se korupcija u Hrvatskoj želi suzbiti, ali ovo je jasan dokaz da postoji ona koja se pokazuje kao sustav podržan političkim odnosima. Na perfidan način skriva se pravi kriminal pod krinkom humanosti i brige za obične građane i takozvanog napretka za koji ne znam da li ga itko vidi.

Riječi sv. Terezije

Zašto ste odlučili javno istupiti?

- Svoj javni istup želim posvetiti poštenim i hrabrim inspektorima iz Porezne uprave Zagreb koji mukotrpno rade, jer najteže je raditi u operativi, a najlakše je dobiti gotov zapisnik. Držim se riječi sv. Terezije ‘Ništa neka te ne straši’ jer istina kad-tad dođe na vidjelo i pravda mora pobijediti.

Stoji li iza vas neka politička opcija?

- Ne zanimaju me nikakve političke konotacije. Zbog mojih moralnih uvjerenja nikad neću prikrivati kriminal bez obzira na to što sam bila šikanirana. Kao mlada i stručna osoba i ovim intervjuom izlažem se riziku daljnjeg progona, no spremna sam na svaku žrtvu ako će u Hrvatskoj zaživjeti prave vrijednosti i vladavina prava te da se moja i mlađe generacije prestanu iseljavati.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
17. lipanj 2020 14:16