JUTARNJI OTKRIVA PODATKE

RAZOTKRIVENA SKANDALOZNO BLAGA PRAKSA HRVATSKIH SUDOVA PREMA PEDOFILIMA Lani čak 26 osuđenih seksualnih predatora išlo na rad za opće dobro!

 
Ilustracija
 iStock, Profimedia

Dvije osobe lani osuđene za teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, deset osoba osuđenih za iskorištavanje djece za pornografiju, četiri osuđenika za pokušaj silovanja, šestero osuđenih za najteže oblike nasilja u obitelji i jedna osoba pravomoćno osuđena za zadovoljenje pohote pred djetetom neće ni dana provesti u zatvoru - kazna im je sudskom odlukom zamijenjena za rad za opće dobro.

Prema podacima koje su nam, putem Ministarstva pravosuđa, dostavili probacijski uredi - ustanove za organiziranje rada za opće dobro sukladno pravomoćnim sudskim presudama - tijekom 2016. na rad za opće dobro upućeno je ukupno 26 osoba pravomoćno osuđenih za različita kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, 21 osoba osuđena za kaznena djela protiv spolne slobode (odraslih osoba) te 32 osobe osuđene za kaznena djela protiv braka.

Sramotne presude

- S aspekta osobe koja je u proteklih 30 godina radila s više od 1500 djece žrtava seksualnog zlostavljanja, smatram ovakvu praksu sramotnom. Sramotnom i krajnje nepravednom prema djeci, kojoj je za oporavak najbitnije priznanje njihova traumatskog iskustva i jasno ukazivanje da je krivnja isključivo na počinitelju. Kažnjavanje radom za opće dobro jasna je poruka da i nisu napravili baš neki osobiti zločin. Pred djetetom stoji dug i težak oporavak, učenje kako živjeti s tim što mu se dogodilo, kako se nositi s posljedicama, kasnije u svojim emotivnim vezama i, još kasnije, sa svojom djecom. A što stoji pred njim? Kuhanje kave i guljenje krumpira? Sramotno - kaže dr. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece, koja pruža pomoć zlostavljanoj djeci.

Suci koji su ovim osuđenicima izrečene kazne zatvora zamijenili radom za opće dobro nisu postupili protuzakonito: aktualni Kazneni zakon kaže kako sud može radom za opće dobro zamijeniti svaku novčanu kaznu u iznosu do 360 dnevnih dohodaka ili bilo koju kaznu zatvora u trajanju do jedne godine. Pritom ne pravi izuzetke niti propisuje kaznena djela na koje se ova odredba ne odnosi. Jedan dan zatvora zamjenjuje se s dva sata rada za opće dobro, a osobito se pazi na osobne prilike osuđenika, pa tako, primjerice, zaposleni osuđenici rad za opće dobro odrađuju nakon redovnog posla.

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić stoga je već u nekoliko navrata - posljednji put prije desetak dana - pozvala odgovorne na izmjenu Kaznenog zakona, upozoravajući kako duljina izrečene zatvorske kazne ne smije biti jedini kriterij po kojem se kazna zamjenjuje radom za opće dobro već u obzir treba uzeti i svrhu kažnjavanja te poruku koja se kažnjavanjem djela na štetu djece radom za opće dobro šalje i potencijalnim počiniteljima i, najvažnije, žrtvama.

Naputak DORH-a

Određeni orijentir u izmjenama može biti Naputak za državne odvjetnike iz 2010. godine, kojim je državnim odvjetnicima zabranjeno da se s braniteljima nagode oko zamjene zatvorske kazne radom za opće dobro kad se radi o slučajevima “osobito teških zločina, posebno onih u kojima su žrtve teško traumatizirane ili su izgubile život, ili se radi o djeci i maloljetnicima u kojim slučajevima se unaprijed može zaključiti kako bilo koja sankcija o kojoj bi bio postignut sporazum neće biti prihvaćena kako od oštećenika, odnosno rodbine samih žrtava, tako i od javnosti”.

Hoće li Ministarstvo pravosuđa prihvatiti inicijativu, namjerava li krenuti u izmjene Kaznenog zakona i u kojem bi smjeru eventualne izmjene išle, jučer nam nisu odgovorili.

Prema dostavljenim podacima, zatvorske kazne za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece zamjenjivane su za rad za opće dobro diljem Hrvatske - najviše u Zagrebu (9 slučajeva), Osijeku (5), Puli (4), Varaždinu (3), po dva slučaja zabilježena su u Splitu i Požegi te jedan u Sisku. Najveći broj ovih osuđenika rad za opće dobro izvršavao je u domovima za starije i nemoćne te tijelima lokalne samouprave (po 23 posto), zatim u zdravstvenim ustanovama (19 posto), humanitarnim organizacijama (13 posto), komunalnim poduzećima (7 posto), a 15 posto osuđenika za ovu vrstu kaznenih djela još nije započeo s izvršavanjem rada za opće dobro.

Najteži oblici

Među počiniteljima kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece kojima je kazna zamijenjena radom za opće dobro ponovno pretežu osuđeni za djela na štetu djece: najviše ih je (njih 15) osuđeno za povredu djetetovih prava, kazneno djelo koje se odnosi na grubo zanemarivanje djeteta, zlostavljanje, tjeranje na prosjačenje i drugo. Petero osuđenika kažnjeno je zbog neplaćanja alimentacije, troje zbog omogućavanja izvanbračnog života s djetetom, a šestorica za najteže oblike nasilja u obitelji (“lakši” oblici sankcioniraju se po prekršajnom, a ne Kaznenom zakonu). Najčešće su odrađivali kaznu u tijelima lokalne samouprave, komunalnim poduzećima, udrugama civilnog društva te domovima za starije i nemoćne.

Osuđenima za kaznena djela protiv spolne slobode kazne zatvora zamijenjene su radom za opće dobro na sudovima u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku, Zadru, Požegi i Bjelovaru, a kaznu su najčešće odrađivali u tijelima lokalne samouprave (33 posto), poduzećima u vlasništvu države (19 posto) i ustanovama (19 posto)

Minimalna kazna tri godine, a osuđeni na manje od jedne

Podaci dobiveni od Ministarstva pravosuđa ukazuju i na, u pojedinim slučajevima, iznimno niske kazne koje se izriču pojedinim počiniteljima. Rad za opće dobro može se izreći samo počiniteljima osuđenima na kaznu zatvora do jedne godine. Međutim, među onima koji su lani odrađivali kaznu radom za opće dobro nalaze se i dva osuđenika za teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, za koje je minimalna propisana kazna tri godine zatvora!

Radi se o kvalificiranim oblicima propisanih kaznenih djela, poput seksualnog odnosa s djetetom mlađim od 15 godina, iskorištavanja djeteta za pornografiju ili podvođenja djeteta, čije je počinjenje za posljedicu imalo teške tjelesne ozljede djeteta ili trudnoću, u kojima je sudjelovalo više počinitelja ili su počinjena od strane bliske osobe. Za ta kaznena djela propisana je kazna od tri do 15 godina zatvora, iz čega proizlazi da ovim osuđenicima ni minimalna kazna ne bi mogla biti zamijenjena radom za opće dobro - osim ako im sudovi nisu izrekli kazne i manje od minimalnih.

- Sudska praksa pokazuje da su suci, kad su u pitanju djela protiv spolnih sloboda ili spolnog zlostavljanja djece, skloni izricati minimalne kazne ili kazne tek nešto više od minimalnih. Znamo li da postupak prosječno traje pet-šest godina, da će počinitelj nakon toga dobiti jednu godinu kazne, a da će mu ona na kraju možda biti zamijenjena radom za opće dobro - besmisleno je uopće govoriti o porukama žrtvi. To je ozbiljna društvena patologija - kaže Maja Mamula iz Ženske sobe, udruge za osnaživanje žena i osvještavanje institucija i javnosti o seksualnom nasilju.

1. Osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta kojima je 2016. zatvorska kazna zamijenjena radom za opće dobro

Iskorištavanje djece za pornografiju 10

Spolna zloupotreba djeteta mlađeg od petnaest godina 11

Teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta 2

Upoznavanje djece s pornografijom 2

Zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina 1

Ukupno 26

1. a) Gradovi u kojima su probacijski uredi zaprimili naloge da organiziraju rad za opće dobro osuđenima za kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta:

Zagreb 9

Osijek 5

Pula 4

Varaždin 3

Požega 2

Split 2

Sisak 1

Ukupno 26

2. Osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv braka, obitelji i djece kojima je 2016. zatvorska kazna zamijenjena radom za opće dobro

Nasilje u obitelji 6

Neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta 1

Omogućavanje izvanbračnog života s djetetom 3

Povreda djetetovih prava 15

Povreda dužnosti uzdržavanja 5

Zanemarivanje i zloupotreba djetetovih prava 2

Ukupni zbroj 32

3. Osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv spolne slobode kojima je 2016. zatvorska kazna zamijenjena radom za opće dobro

Bludne radnje 11

Organiziranje prostitucije 2

Silovanje

(pokušaj, pomaganje) 4

Spolni odnošaj bez pristanka 3

Spolno uznemiravanje 1

Ukupno 21

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
30. travanj 2022 18:27