RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Članovi tijela koje organizira državnu maturu: ‘Pojačano ćemo nadzirati sve postupke u pripremi mature‘

U očitovanjima je navedeno da su učenicima odobreni bodovi kako bi se ispravila "proceduralna greška"
Ivana Katavić
 Damir Krajač/Cropix

Članovi Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja priopćili su u srijedu da na sjednicama 6. i 7. travnja nisu mogle biti donesene odluke zbog nedostatka kvoruma, te poručili da će pojačano nadzirati sve postupke u vezi s pripremama za provedbu državne mature.

Članovi Upravnoga vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) zatražili su od ravnateljice Ivane Katavić da sa svim zaposlenicima i vanjskim suradnicima NCVVO-a učini sve da se državna matura kvalitetno pripremi i organizira te su pozvali ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa da Vladi hitno predloži imenovanje nedostajućih članova Upravnoga vijeća nakon ostavke Tihomira Tomičića i Ninoslava Šćukanca.

U priopćenju koje je potpisao predsjednik UV-a Josip Faričić, ističe se da je državna matura, jedan od najvažnijih oblika vanjskog vrednovanja, u školskoj godini 2019./20. kvalitetno pripremljena, organizirana i provedena u vrlo teškim okolnostima pandemije COVID-19, ali da je u samoj završnici počinjena greška u rješavanju prigovora 13-ero učenika koji su se žalili na vrednovanje njihovih ispita državne mature.

Premda Upravno vijeće NCVVO-a nije operativno tijelo, članovi UV-a izjasnili su se da su takve situacije neprihvatljive te su poduzeli sve mjere kako se takve pogreške ne bi ponovile, ističe se.

UV je zatražilo očitovanje ravnateljice NCVVO-a Ivane Katavić i predsjednika Povjerenstva za praćenje provedbe državne mature Momira Karina te svih zaposlenica NCVVO-a koje su bile članice Povjerenstva.

U očitovanjima je navedeno da su učenicima odobreni bodovi kako bi se ispravila "proceduralna greška", ali ne tako da su im priznati pogrešni odgovori, već su im dodijeljeni dodatni bodovi kojima je na njihov prigovor tehnički pozitivno odgovoreno, navodi se u priopćenju. To nije svim učenicima kojima je odobrena zamolba omogućilo prolazak na ispitu državne mature, dodaje se.

Dvojica članova UV-a, Tomičić i Šćukanec, smatrali su da je najveća odgovornost na ravnateljici Centra te da bi je trebalo smijeniti, ali se ostali članovi UV-a složili s time jer nisu mogli utvrditi namjeru da se nekome ciljano pogodovalo, kaže se.

Kako se ističe u priopćenju, članovi UV-a iz medija su doznali sporne činjenice koje do sada nisu imali priliku razmotriti jer ih nitko iz NCVVO-a i Povjerenstva za provedbu državne mature s njima nije upoznao. Od ravnateljice je zatraženo da detaljno obavijesti članove UV-a o razlozima za drugostupanjsko prihvaćanje prigovora za svakog od 13 učenika kojemu je to odobreno.

UV- je doznao i za još jednu proceduralnu grešku, a to je da predmetna koordinatorica nije osigurala da o prigovorima odlučuje tročlano povjerenstvo NCVVO-a već su prvostupanjske odluke o prigovorima donosila samo dva člana povjerenstva.

Ravnateljica je odgovorila da na nju nije vršen nikakav pritisak, a nije joj poznato ni da je na nekoga drugog vršen pritisak u smislu pozitivnoga drugostupanjskog rješavanja prigovora, kaže se i dodaje da potpisani članovi UV-a smatraju pogrešnim odluku koje je donijelo Povjerenstvo za praćenje provedbe državne mature MZO-a.

U priopćenju se kaže da je jedan član UV-a napustio sjednicu Vijeća neposredno prije usvajanja zaključaka izvanredne sjednice zakazane 6. travnja pa UV više nije imao kvorum. Stoga je nastavak sjednice bio zakazan za srijedu, ali ni tada nije bilo kvoruma i Vijeće nije moglo donijeti odgovarajuće odluke, kaže se.

Trojica članova Upravnoga vijeća NCVVO-a naglašavaju kako očekuju da će sve aktivnosti vezane uz državnu maturu biti sadržajno besprijekorne, u svakom pogledu etične te ističu da se svi dionici moraju voditi isključivo načelima zakonitosti, kompetentnosti, odgovornosti i pravednosti. Također, predložili su Ministarstvu znanosti i obrazovanja izmjene Pravilnika o polaganju državne mature.

U priopćenju se ističe da se pripreme za provedbu državne mature provode u skladu s predviđenim planom, te da će Upravno vijeće NCVVO-a pojačano nadzirati sve postupke u vezi s pripremama za provedbu državne mature.

Uz predsjednika UV-a priopćenje potpisuju članovi UV-a Željko Jozić i Ivica Šušak.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
26. siječanj 2023 09:23