REAGIRANJE

Dijana Vican: Kao čelnica Povjerenstva zakonski nisam obvezna odgovarati Ministarstvu već premijeru

Dijana Vican
 Luka Gerlanc / CROPIX

Dana 14. kolovoza 2017. na prvoj stranici Jutarnjeg lista objavljena je fotografija naše stranke povezana s naslovom “Devet krimena Dijane Vican, Interna analiza otkriva teške nepravilnosti u provedbi kurikularne reforme”, dok je na 6. i 7. stranici navedenog izdanja, pod naslovom “Zatajeni dokumenti”, objavljen tekst koji se odnosi na navodno nezakonito postupanje naše stranke kao predsjednice Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). U navedenom tekstu našoj stranci imputira se odgovornost zbog navodnog nepravilnog izbora voditeljice Ekspertne radne skupine (u daljnjem tekstu ERS), pojedinih članova ERS-a, prikrivanje isprava, nedostavljanje izvješća itd. Nadalje, suprotno pravilima novinarske struke, kao i pozitivnim zakonskim propisima, navodite čitav niz potpuno netočnih podataka koji ne odgovaraju činjenicama i istini.

Osobito neprihvatljivim i uvredljivim sadržajem držimo upotrebu riječi cit.: “krimen”, kojom riječi imputirate nedopušteno i protupravno ponašanje naše stranke. Objavom potpuno neutemeljenih informacija, ime naše stranke neposredno ste povezali s navodnim protupravnim i na zakonu neutemeljenim postupanjima te ste time nanijeli štetu našoj stranci i grubo povrijedili njena prava i interese. Zbog svega navedenoga zahtijevamo da po primitku ovog dopisa bez odgode objavite ispravak gore navedene informacije, odnosno navoda objavom ispravka sadržaja kako slijedi:

Prof. dr. sc. Dijana Vican u obavljanju svih svojih dužnosti, a osobito dužnosti predsjednice Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u cijelosti je poštovala sve pozitivne zakonske propise Republike Hrvatske, u svom radu primjenjuje visoke profesionalne standarde rada, pravila struke i postupanja. Prof. dr. sc. Dijana Vican preuzela je funkciju predsjednice Povjerenstva kao profesionalac i stručna osoba kako bi isključivo svojim profesionalnim postupanjem pridonijela izradi Akcijskog plana, među inim i provedbi kurikularne reforme, sve sukladno odluci Hrvatskoga sabora koji je usvojio Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije na sjednici od 17. listopada 2014. Povjerenstvo koje je imenovao predsjednik Vlade RH Andrej Plenković na sjednici Vlade od 26. siječnja 2017. u svom je radu postupalo isključivo na temelju pozitivnih propisa RH, a što očito ne odgovara pojedinim interesnim skupinama koje na sve načine, pa i iznošenjem neistina i objeda u sredstvima javnog priopćavanja, diskreditiranjem i blokiranjem rada Povjerenstva, istovremeno prikazujući prof. dr. sc. Dijanu Vican kao nepodobnu, nečasnu i nekompetentnu osobu, a sve temeljeno na neistinitim i neutemeljenim navodima.

Ne samo da je potpisom novinarke Mirele Lilek objavljen tekst s nizom neistina na str. 6-7, nego je korištena naslovna stranica Jutarnjeg lista s naslovom i riječima koje diskvalificiraju, diskreditiraju i difamiraju moju profesiju i osobu, vrijeđaju moj javni kredibilitet, a moju funkciju predsjednice Povjerenstva obeščašćuju i objeđuju. Očito namjerno i potpuno suprotno pravilima novinarske struke pod ekskluzivni naslov prepun neistinitih navoda postavljena je moja fotografija radi ostavljanja još jačeg utiska na čitateljstvo, kako bi se u javnosti još više umanjio moj častan rad koji mi je povjeren.

Sadržaj članka temelji se na navodnoj analizi provedbe natječajnog postupka za odabir voditelja i članova Ekspertne radne skupine (u daljnjem tekstu: ERS) koju je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a koja analiza nije utemeljena na pozitivnim zakonskim propisima te je u suprotnosti s činjenicama. Prvenstveno, kao predsjednica Povjerenstva nemam nikakvu zakonsku obvezu odgovarati Ministarstvu znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nego isključivo predsjedniku Vlade RH, te je potpuno nejasno na temelju kojih propisa Ministarstvo postupa u konkretnom slučaju.

Pitanja iz navodne analize Ministarstva raspravljena su na dvjema redovitim sjednicama Povjerenstva, jedna održana u prostorijama Vlade RH, a druga u prostorijama Ministarstva, te su navodi Ministarstva u cijelosti neosnovani. Potpuno su neistiniti navodi objavljenog teksta kako izabrana voditeljica ERS-a ne ispunjava uvjete za voditelja s obzirom na to da je izbor voditelja i članova ERS-a provelo peteročlano povjerenstvo sastavljeno od tri člana iz redova Povjerenstva te dva člana iz redova Ministarstva. Povjerenstvo za izbor voditelja i članova ERS-a je na svojim sastancima i dogovorenim načinima rada izvršilo izbor te prijedlog izabrane voditeljice i članova ERS-a iznijelo usmeno na redovitoj 13. sjednici Povjerenstva. Kao predsjednica Povjerenstva, poštovala sam odluke članova Povjerenstva za izbor voditelja i članova ERS-a. Na redovitoj sjednici Povjerenstva donesena je odluka da će Povjerenstvo za izbor voditelja i članova ERS-a u ranije navedenom peteročlanom sastavu sastaviti pismeno Izvješće o izboru voditeljice i članova ERS-a, što je i učinjeno, te je svaki član Povjerenstva za izbor voditelja i članova ERS-a svojim potpisom potvrdio sadržaj Izvješća.

Za natječajna mjesta za koja predloženi članovi nisu dobili većinu glasova dogovoreno je ponavljanje natječaja. Iz navedenoga je vidljivo kako moja funkcija predsjednice Povjerenstva nema nikakvu nadležnost nad zadaćama peteročlanog Povjerenstva za izbor voditelja i članova ERS-a. Izvješće Povjerenstva za izbor voditelja i članova ERS-a provjerava i kontrolira pravna služba Ministarstva, a ne članovi i predsjednica Povjerenstva. Netočni su i navodi kako za voditelja ERS-a ne može biti izabrana osoba zaposlena u Ministarstvu jer je Povjerenstvo na održanoj sjednici donijelo zaključak kako kandidati mogu biti svi građani RH, a sve kako bi se spriječilo diskriminiranje pojedinih skupina građana. Navedeni zaključak Povjerenstva moguće je utvrditi iz audiozapisa i drugih isprava sjednica Povjerenstva koji se nalaze u Ministarstvu. Nadalje, Akcijski plan izabrane voditeljice J. Buljan Culej kojim se prijavila na natječaj u cijelosti je u skladu s natječajnom dokumentacijom, a što se može utvrditi uvidom u istu. Akcijski plan kao prezentacijski sadržaj za novinare izrađen je u svrhu javne prezentacije, a ne kao dio natječajne dokumentacije, dakle pogrešni su navodi kako sadržaj Akcijskog plana ne odgovara natječajnoj dokumentaciji.

Objavljeni tekst u potpunosti zanemaruje činjenicu kako Povjerenstvo odluke donosi na temelju mišljenja pravne službe Ministarstva koja je dužna provjeriti ispravnost prijava i svih isprava koje kandidati dostavljaju sukladno natječajnoj dokumentaciji. Povjerenstvo je na svojim sjednicama jasno i nedvosmisleno donijelo zaključak kojim će svim kandidatima koji ne udovoljavaju natječajnim uvjetima sudjelovanje u natječaju i izboru biti uskraćeno, odnosno bit će proveden ponovni natječaj.

Kao “krimen” Povjerenstva navodi se i izbor samo voditeljice i sedmero članova ERS-a iako isto ne ovisi o Povjerenstvu, već o kvaliteti i broju prijavljenih kandidata na objavljeni natječaj, a s obzirom na to da pojedini prijavljeni kandidati nisu dobili većinu glasova Povjerenstva, nisu ni mogli biti izabrani kao članovi ERS-a. Zbog navedenoga će biti objavljen novi natječaj radi prijave kandidata na mjesto člana ERS-a.

Zbog svega navedenoga, prof. dr. sc. Dijana Vican kao predsjednica Povjerenstva u cijelosti odbacuje sve navode i očite konstrukcije o navodnom protupravnom postupanju Povjerenstva te ističe kako će u svom radu ustrajati na visoko postavljenim kriterijima pravila struke i profesionalnog ponašanja, dok je iz svih ranije navedenih činjenica vidljivo kako su navodi objavljeni u tekstu vaših novina površni i selektivno prikazuju činjenice, kako bez prave i temeljite provjere, tako i bez razumijevanja svih procesa rada Povjerenstva.

Ističemo kako je našoj stranci objavljivanjem neistinitih, neprovjerenih i nepotpunih informacija, kao i neosnovano, samovoljno te proizvoljno postupanje s istima, nastala nenadoknadiva šteta u obavljanju profesionalne djelatnosti, s ljudske, poslovne i moralne strane.

Radi zaštite prava i interesa naše stranke, zadržavamo pravo poduzimanja svih pravnih radnji, što uključuje pokretanje postupaka po osnovi materijalne, ali i kaznene odgovornosti protiv svih odgovornih osoba, a u kojem slučaju u konačnici možete očekivati znatno više troškove i ozbiljnije posljedice.

S poštovanjem,

odvjetnik Leo Buljat,

opunomoćenik Dijane Vican

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
29. rujan 2023 01:41