Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX

Doček Nove godine u Šibeniku

    AUTOR:
    • Jutarnji.hr

  • OBJAVLJENO:
  • 01.01.2020. u 08:37

Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Trg Republike Hrvatske.
Nastup britanskih legendi Stereo MC's na Trgu Republike Hrvatske u sklopu programa za docek Nove godine.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Gradonacelnik Zeljko Buric i zupan Goran Pauk cestitali su okupljenima Novu godinu.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Gradonacelnik Zeljko Buric i zupan Goran Pauk cestitali su okupljenima Novu godinu.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Gradonacelnik Zeljko Buric i zupan Goran Pauk cestitali su okupljenima Novu godinu.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX
Sibenik, 311219.
Perivoj Roberta Visianija.
Sibencane i njihove goste u Novu 2020. godinu uvode Neno Belan i Fiumensi.
Foto: Niksa Stipanicev / CROPIX
Nikša Stipaničev / CROPIX