NOVE MJERE

Država će na Baniji troškove za hitne intervencije odsad plaćati unaprijed

U Zagrebu će se novac i dalje isplaćivati retroaktivno. Novost je da će se troškovi podmirivati i za nelegalizirane objekte
 Damir Krajač/Cropix

Država će podmirivati trošak za hitne intervencije nakon potresa i za one zgrade koje nisu legalizirane u Zagrebu i na Baniji, stanovnici Banije moći će dobiti sredstva za te iste hitne intervencije i prije nego što krenu u saniranje štete, umjesto retroaktivno kao što su sada dobivali, a cijena građevinskih radova trebala bi biti manja.

Ključne su to izmjene Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i četiri susjedne županije koji je Vlada danas usvojila dok se čeka puno važnija izmjena Zakona o obnovi i pratećih propisa koji bi trebali napokon pokrenuti obnovu godinu i pol dana nakon zagrebačkog potresa.

Iznos po predračunu

Ono što se može neslužbeno čuti jest da bi i Zakon o obnovi trebao ići u smjeru te takozvane samoobnove, i to na svim područjima zahvaćenim potresom, odnosno i u Zagrebu i na Baniji, na način da će država snositi trošak konstrukcijske obnove prije izvođenja radova.

U novom Programu mjera sada je definirano da kod "samoobnove obiteljske kuće na području proglašene katastrofe vlasnik obiteljske kuće može sam organizirati izradu elaborata i projektne dokumentacije i izvesti radove, a nadzor nad izvedenim radovima i isplatu izvršava Središnji državni ureda za stambeno zbrinjavanje".

To se zasad isključivo odnosi na Baniju, gdje je proglašena katastrofa, dok će se u Zagrebu i dalje novac isplaćivati retroaktivno, ali se na svim područjima zahvaćenim potresom briše uvjet legalnosti građevine.

Prije su građani sami sanirali krovišta, dimnjake, zabate, stubišta i dizala, a nakon toga bi onda ostvarili pravo na povrat novca od 16.000 kuna za stan u zgradi ili 25.000 kuna za obiteljsku kuću. Sada će građani moći sami krenuti u hitne sanacije, nadzor će izvršavati Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a Ministarstvo će izvođaču radova platiti iznos potreban za sanaciju na temelju predračuna.

Odnosno, kod privremene zaštite omogućeno je da se uz izjavu vlasnika odobreni iznos novčane pomoći uplati izravno izvršitelju usluge. Dodatna je i mogućnost da vlasnik dobije povrat novca ako je sam kupio građevinski materijal.

Zbog rasta cijena korigirane su i tablice s procijenjenim vrijednostima nabave osnovnih usluga i radova, ovisno o potrebnoj mjeri obnove, tu tablicu još nismo vidjeli, ali intencija je da se cijene smanje.

U Programu mjera ugrađeni su i rezultati Studije u kojoj je provedena preliminarna identifikacija rizičnih geoloških procesa i pojava, poput vrtača i klizišta, izrađene u suradnji sa Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom u Zagrebu. Napokon će se znati gdje je opasno graditi na Baniji, a gdje će se moći obnavljati kuće.

Tehnički detalji

Od sada će, osim za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, građani moći ostvariti novčanu pomoć za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade i projekta za cjelovitu obnovu, a rok za podnošenje tog zahtjeva produžuje se do 31. prosinca 2030.

Produžuju se i drugi rokovi, pa je tako rok za predaju zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade produljen do 31. prosinca 2022., a zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade moći će predati do 31. prosinca 2025.

Primjerice, zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu produljen je do 31. prosinca 2022., a u prijašnjem Programu taj rok je bio stavljen za kraj ove godine.

Uređen je i postupak privremene pohrane stvari te pitanje privremenog skladištenja građevnog otpada i postupanje s njim, a same lokacije određivat će jedinice lokalne samouprave koje su oštećene u potresu.

Omogućava se i utvrđivanje posebnih uvjeta od strane nadležnog tijela za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara putem programa eDozvole, odnosno time se ubrzava procedura, a kada je riječ o tehničkim detaljima, jasnije se definiraju sadržaji bitne tehničke dokumentacije u obnovi, poput završnog izvješća nadzornog inženjera ili pisane izjave izvođača o izvedenim radovima.

Dodatno se uređuju i potrebni elementi za sve ključne sudionike u obnovi: projektiranje s projektantskim nadzorom, operativni koordinatori, usluga tehničko-financijske kontrole, izvođenje radova, stručni nadzor građenja.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
22. listopad 2021 01:45