StoryEditor
USKLAĐIVANJE S EU

GLAVNI KRITERIJ ISPLATIVOST, A NE NAJNIŽA PONUDA Ministar gospodarstva mijenja Zakon o javnoj nabavi

 Tomislav Krišto / EPH

Suština prijedloga izmjena Zakona o javnoj nabavi što ga predlaže ministar gospodarstva Tomislav Panenić svodi se u prvom redu na usklađivanje s direktivama EU o javnoj nabavi koje su usvojene 2014. Među njima je i odredba da glavni kriterij prilikom odlučivanja više ne bude najjeftinija ponuda, već ona koja je ekonomski najisplativija.

Dovoljna izjava

Bitna je i odredba da sudionik nabave daje izjavu kako ispunjava sve uvjete za sudjelovanje a kasnije potvrde i dokumentaciju o tome moraju pribavljati samo oni koji su prošli. Nadalje, nabava će se provoditi elektroničkim sredstvima komunikacije.

Prema riječima ministra, novi zakon se radi zbog usklađivanja, ali i otklanjanja problema koji su uočeni u praksi. Zakonski prijedlog daje se u javnu raspravu, a plan je da u svibnju bude upućen u saborsku proceduru, a u lipnju već u primjeni.

Životni vijek

- Kao jednu od najvažnijih izmjena mogu istaknuti, dakle, upravo to da najjeftinija ponuda više neće biti jedini kriterij, već princip najbolja vrijednost za novac (best value for money), odnosno ekonomski najpovoljnija ponuda postaje jedini kriterij odabira. Ekonomski najpovoljnija ponuda je službeni naziv tog kriterija, a utvrđuje se sukladno direktivama EU na temelju cijene ili troška (primjenom pristupa isplativosti, kao što je trošak životnog vijeka), te može uključivati najbolji omjer cijene i kvalitete - kaže Panenić.

Što je najisplativije

Uvođenjem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinog kriterija ispunjavaju se, smatra ministar gospodarstva, prvenstveno očekivanja poduzetnika, i to u smislu pozitivnih financijskih efekata primjene toga kriterija, a s druge strane i podizanje razine kvalitete nabavljenih radova, robe i usluga. Ministar poduzetništva u prošloj Vladi Gordan Maras kaže da i po postojećem zakonu najjeftinija ponuda nije jedini kriterij.

- I do sada je bilo moguće kombinirati kvalitetu i cijenu, samo su se morali ponderirati kriteriji. Izabrala bi se ponuda koja bi po tome zbroju bila najisplativija - kaže Maras.

Bitna novina je i svojevrsna administrativna olakšica prilikom prijave. Riječ je o Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi koja predstavlja izjavu gospodarskog subjekta da udovoljava propisanim uvjetima sposobnosti te da ne postoje razlozi za isključenje iz postupka. Time će se, kaže Panenić, olakšati poslovanje gospodarskih subjekata, posebice malih i srednjih. Maras kaže da to nije najbolje rješenje jer otvara veliki prostor za manipulacije i zagušenje natječaja.

- Može se dogoditi da administracija obradi stotinjak ponuda, da netko podnese i pet ponuda, a uopće nema ozbiljnu namjeru konkurirati. U zakonu se mora pronaći način da u postupak uđu ozbiljne ponude, a onda s ozbiljnim ponuđačima ići na online aukciju na kojoj će se odabrati ona s najpovoljnijom cijenom - predlaže Maras. Pozdravlja, međutim, da se cijeli postupak provodi elektronskim putem.

AUTOMATIZACIJA Isključivo elektronička komunikacija

- Ide se prema potpunoj informatizaciji i automatizaciji procedura. U tom smislu nastavlja se realizacija projekta elektroničke javne nabave gdje će se sva komunikacija i razmjena informacija između naručitelja i poduzetnika u pravilu provoditi elektroničkim sredstvima komunikacije. Od 1. srpnja 2016. elektronička dostava ponuda postat će jedini način dostave ponuda u svim postupcima javne nabave, što će isto tako imati pozitivne učinke i smanjenje troškova kod gospodarskih subjekata - kaže Panenić.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
06. srpanj 2020 04:30