GODIŠNJA INSPEKCIJA

Hrvati su htjeli prevariti EU! Sada moraju vratiti novac u fondove za 34 projekta

    AUTOR:
    • Arhiva

  • OBJAVLJENO:
  • 15.10.2012. u 20:08

Elvir Tabaković/CROPIX

U inspekciji korištenja pretpristupnih fondova EU otkrivene su nepravilnosti u 34 projekta: od netransparentnog trošenja do posve benignih proceduralnih pogrešaka.

U izvješćima koja su dostavljena Saboru ne navodi se tko je griješio, no jasno se vidi da su neki svjesno varali. No, otkriveni su.

U redovitoj godišnjoj inspekciji EU analizirali su se projekti za koje je EU dala novac iz svojih pretpristupnih fondova tijekom posljednjih nekoliko godina.

Revizori EU istraživali su kako se realiziraju projekti u dva navrata: prvo izvješće odnosi se na razdoblje od 30. srpnja do kraja prošle godine, a drugo njihovo izvješće odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do lipnja ove godine.

O oba izvješća raspravljat će se sljedećih dana na sjednici Hrvatskog sabora.

1. Mala tvornica sira nije dovršena pa oprema nabavljena kroz program PHARE 2006. nije u upotrebi. Traži se povrat novca.

2. Vlasnik projekta Dalmatinska hrana na istočnoeuropskom stolu prvo je prestao slati obvezna izvješća, a nakon toga je proglasio bankrot pa EU od stečajnog upravitelja traži povrat iznosa.

3. Poduzetnik koji je uzeo novac iz programa Sapard za poboljšanje prerade i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda kupio je rabljenu opremu, a prikazao da je kupio novu. Time je zaradio kaznenu prijavu te je pokrenuta ovrha za povrat novca.

4. Krivotvorena je izjava jednog inženjera u projektu izgradnje i sanacije vodoopskrbe u Karlovcu pa je korisnik projekta novčano kažnjen.

5. Laboratorijska i informatička oprema nabavljena za pojačanje kapaciteta policijskih jedinica za borbu protiv zloupotrebe droga ne odgovara tehničkim specifikacijama iz ugovora pa se istražuju mogućnosti za povrat novca.

6. Revizori EK otkrili su da se oprema nabavljena u sklopu projekta ‘Nabava socijalne infrastrukture za Vukovar’ ne koristi pa se traži institucija kojoj će nekorištena oprema biti donirana.

7. Tijekom nabave opreme za borbu protiv krijumčarenja Carinska uprava završila je na crnoj listi EU jer je voditelj projekta izdao samo usmeni nalog za izmjenu naručene opreme, a ne i pisani.

8. Raskida se Ugovor o financiranju u projektu gradnje granične veterinarske postaje u luci Rijeka, na terminalu Brajdica, jer je koncesionar terminala zabranio pristup gradilištu i radovi ne mogu početi.

9. Dio novca morat će vratiti Projekt treninga i edukacije tužitelja jer dio knjiga za koje su dobili novac nije bilo moguće nabaviti, a zamjensku literaturu Središnja agencija za financiranje i ugovaranje nije prihvatila.

10. Zbog dobavljača koji nije na vrijeme isporučio naručenu opremu projekt uspostave sustava za praćenje i upravljanje kvalitetom zraka morao je vratiti cjelokupni predujam dobiven iz programa PHARE 2006. Kako to nisu učinili, u tijeku je ovršni postupak.

11. U projektu poboljšane proizvodnje ekodrva utvrđeni su neopravdani troškovi, no korisnik iz programa PHARE 2006. novac nije vratio pa je pokrenuta ovrha.

12. Signalno-sigurnosni uređaji na Glavnom kolodvoru u Zagrebu ne odgovaraju specifikaciji iz ugovora, a dobavljač opreme vratio je novac u visini neopravdanog troška.

13. U projektu unaprjeđenja škola za strukovno obrazovanje nema dokaza da su izvršene konzultantske usluge kako su planirane pa se nastali troškovi smatraju neopravdanima. Korisnik je vratio novac.

14. Tijekom realizacije projekta povećanja izvoza željeznih konstrukcija održano je manje edukacija nego što je predviđeno, a korisnik nije vratio novac u roku. Morao ga je vratiti naknadno.

Izdvajamo