PRESUDA SUDA

Hrvatski Telekom izbjegao kaznu od čak 45 milijuna kuna - spasila ga zastara

Iako je sud zaključio da je operator kriv jer je iskorištavao tržišni položaj te činio prekršaje, presuda je poništena


Zgrada Hrvatskog telekoma

 Davor Pongračić/Cropix

Iako je sudskom presudom iz studenog 2022. godine zaključeno da je Hrvatski Telekom iskorištavao svoj vodeći položaj na tržištu i drugog operatora praktički natjerao da raskine ugovor s partnerom te uslugu naruči upravo od HT-a, kompanija neće platiti kaznu.

Ironično, ali izbjegli su u proračun uplatiti papreni iznos od čak 45 milijuna kuna za prilično tešku povredu jer je Općinski prekršajni sud u Zagrebu, nakon što je prvotno donio osuđujuću presudu, na kraju zaključio da je za proces nastupila zastara prekršajnog progona, zbog čega je presuda ukinuta, a operator je sa suda izašao s osmijehom na licu.

Da je HT u ovom procesu prošao odlično, razvidno je iz 34 stranice dugačke presude od 21. studenog 2022. godine, kojom je sudac zaključio da je Hrvatski Telekom počinio "osobito težak prekršaj" za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od jedan do 10 posto godišnjeg bruto prihoda, a posebno je bio iznenađen stavom operatora koji je cijelu priču na sudu okarakterizirao kao "banalnu svakodnevnu situaciju" iako je iz postupka bilo jasno vidljivo kako je koristio svoju vodeću tržišnu poziciju, onemogućavao tržišnu utakmicu te čak preuzimao ulogu koja ne pripada njemu, nego regulatoru, i to na štetu drugog operatora.

Usluga međupovezivanja

Cijela priča počela je u rujnu 2019. godine, kada je jedan operator od HT-a zatražio uslugu međupovezivanja te s njim započeo elektroničku komunikaciju koja je poprimila začuđujuć tijek. Naime, HT je od operatora zatražio podatke o kabelima - točnoj poziciji, lokaciji i kontaktu odgovorne osobe, a nakon što mu je on dostavio podatke za kabel na Sušaku, ali ne i za onaj u Zagrebu jer nije bio u njegovu vlasništvu, nego u najmu, stvari su se zakomplicirale.

U konačnici, operator je bio prisiljen raskinuti ugovor s drugom tvrtkom jer nije mogao ispuniti prohtjeve HT-a te je novi ugovor sklopio upravo s Hrvatskim Telekomom, a potom zatražio nadzor od inspekcije Hakoma kako bi se utvrdilo je li HT u ovom postupku postupao zakonito.

Zahtjevi HT-a usmjereni operatoru, prema onome što se vidi iz presude, bili su neopravdani - između ostaloga, tražio je da tvrtka od koje operator unajmljuje kabel dostavi podatke o pravu korištenja puta u svrhu reguliranosti cijelog postupka iako je sudac zaključio da ni cijela infrastruktura HT-a nije regulirana te da ni sami ne posjeduju dokaze i pravo korištenja puta za sve dijelove kojima prolaze njegovi kabeli.

Nadalje, sudac je HT-u spočitnuo i činjenicu da si je u postupku prisvojio ulogu koja mu ne pripada kad je, tražeći podatke o točnoj trasi puta kabela, htio provjeriti je li on zakonito postavljen iako je to uloga regulatora, odnosno agencije koja je protiv HT-a u konačnici i podignula tužbu.

Osim toga, sudac je odbacio i obranu Hrvatskog Telekoma koji je tvrdio da je u procesu stvaran pritisak, i to zato što je direktor jedne od tvrtki u postupku bio predsjednik preteče regulatora (tijela koje je prethodilo Hakomu), što je presudom okarakterizirano kao "pomanjkanje argumenata".

Već kažnjavani

Na ruku HT-u nije išla ni činjenica da to nije prvi put da se ogriješio o zakon - naime, kao jedan od argumenata za izricanje visoke kazne sudac je posebno naglasio da je pravna osoba već bila kažnjavana za prekršaje iz oblasti Zakona o elektroničkim komunikacijama, što je vidljivo iz prekršajne evidencije, zbog čega je kazna izrečena u visini od 45 milijuna kuna.

No, proces "pada" samo nekoliko mjeseci poslije, u veljači ove godine, kad Općinski prekršajni sud zaključuje da je u postupku donošenja nepravomoćne presude istekao zakonom propisan rok za zastaru te da je postupak trebalo obustaviti, zbog čega će HT izbjeći kaznu. Na to je rješenje sada moguća nova žalba, o kojoj će odlučivati Visoki prekršajni sud u Zagrebu, ali ako je zastara stvarno nastupila ništa više ne može promijeniti ishod postupka.

HT reagirao na objavu HAKOM-a: Nismo pravomoćno osuđeni, žalili smo se, HAKOM je objavom prekršio Zakon

U članku pod naslovom "Iskoristili položaj HT izbjegao kaznu od čak 45 milijuna kuna - spasila ga zastara" autorice Dore Koretić objavljenom u Jutarnjem listu od 15. ožujka 2023. objavljene su netočne odnosno nepotpune informacije kojima se vrijeđaju prava i interesi Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje HT).

Nije točno da bi HT u prekršajnom postupku bio pravomoćno oglašen krivim za djelo koje mu se stavljalo na teret. Naime, presuda Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu od 21. 11. 2022. godine je tek nepravomoćna prvostupanjska presuda protiv koje je HT pravovremeno uložio žalbu, smatrajući istu nezakonitom iz niza razloga za koje vjerujemo da bi ih cijenio i viši sud.

Naime, ovim putem ističemo kako je riječ o presudi koja je donesena u ponovljenom postupku, nakon što je prethodno čak dva puta ukidana od strane višeg suda kao nezakonita. Time što je u članku propušteno navesti da se radi o nepravomoćnoj presudi, pogrešno je stvoren dojam da bi bila utvrđena krivnja HT-a za prekršaj i da bi nastupila obveza plaćanja novčane kazne.

Prekršajni postupak je u konačnosti obustavljen zbog nastupa zastare prekršajnog progona. Slijedom navedenog, ovim putem oštro demantiramo da bi HT "iskoristio položaj" ili "izbjegao kaznu" time što je nastupila zastara, s obzirom da u postupku nikada nije pravomoćno niti utvrđeno postojanje bilo kakve krivnje HT-a. Ujedno ovim putem naglašavamo da je na web-stranicama HAKOM-a predmetna nepravomoćna presuda objavljena protivno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama i Prekršajnog zakona jer je uz objavljenu presudu propušteno naznačiti da se radi o nepravomoćnoj presudi te objaviti žalbu HT-a. Ovakvim postupanjem HT-u se neosnovano nanosi reputacijska šteta, uz istovremeno dovođenje javnosti u zabludu u pogledu činjenice poštivanja propisa od strane HT-a.

Hrvatski Telekom d.d.

Siniša Đuranović, član Uprave za korporativne poslove

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
12. srpanj 2023 08:16