OPSEŽNO ŠTIVO

HZJZ objavio 12 pravila za ‘kavu za van‘, do najsitnijeg detalja razradio i uvjete za teretane

Zavod za javno zdravstvo izdao je detaljne upute za obavljanje svih aktivnosti koje su dozvoljene od 15. veljače
Nova pravila
 Cropix

Od ponedjeljka su na snazi nove, blaže epidemiološke mjere te su počeli raditi kafići jer mogu prodavati pića i napitke "za van", a raditi smiju i teretane, fitnes centri te škole stranih jezika, dječje igraonice i radionice, automat klubovi, kasina i kladionice.

Popuštanje mjera donesenih zbog pandemije koronavirusa popraćeno je precizno izrađenim epidemiološkim okvirom te se tako osobe koje preuzimaju hranu i napitke ne smiju zadržavati na terasama kafića ili ispred njih. Nije dopušten ni ulazak u kafiće, a osobe koje "s nogu" čekaju isporuku moraju održavati razmak od dva metra te koristiti maske, a na objekte treba staviti obavijesti o epidemiološkim mjerama.

U teretanama i fitnes centrima treba paziti na maksimalno dozvoljen broj korisnika koji su istovremeno u objektu s obzirom na to da na 20 četvornih metara smije biti jedna osoba, a vlasnik o tome mora istaknuti obavijest na ulazu.

Također, potrebno je voditi brigu o ventilaciji i provjetravanju prostora, a sve sprave nakon upotrebe treba dezinficirati te nije moguće korištenje svlačionica i tuševa. Nužno je i vođenje evidencije o korisnicima, a oni moraju koristiti samo vlastite ručnike i prostirke, održavati razmak od četiri metra te koristiti masku.

Škole stranih jezika trebaju ograničiti broj polaznika po grupama kako bi se mogao održavati razmak od najmanje dva metra između polaznika, uz obvezno korištenje maski. Predavači trebaju održavati razmak od polaznika i nositi masku ili se odvojiti pleksiglasom te mjeriti temperaturu prilikom dolaska na posao, uz vođenje evidencije o polaznicima i mjerenje njihove temperature pri dolasku.

U dječjim igraonicama i radionicama broj korisnika ograničen je tako da jednom korisniku "pripada" sedam metara četvornih bruto korisnog prostora, o čemu treba istaknuti obavijest. I u igraonicama se mora odražavati razmak, nositi maska, kao i osigurati dezinficijens za korisnike, a sve sprave i igračke moraju se dezinficirati. S roditeljima je potrebno obaviti razgovor o eventualnom prisustvu simptoma, a pri ulasku se mjeri i temperatura.

Za automat klubove, kasina i kladionice vrijede epidemiološke mjere kao i za trgovine, ovisno o njihovoj veličini te je potrebno paziti na broj osoba koje ulaze. Korisnici i zaposlenici trebaju nositi maske i održavati razmak, po mogućnosti da su odvojeni pleksiglasom ili drugom preprekom, uz dezinficiranje prostora.

I u automat klubovima broj korisnika ograničen je tako da jednom korisniku "pripada" sedam metara četvornih bruto korisnog prostora, mora se održavati razmak te nositi maska, a o svemu tome treba istaknuti obavijest na ulazu. Sjedeća mjesta se moraju razdvojiti, metar i pol između stolica te tri metra između stolova.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je u ponedjeljak krajnje detaljne epidemiološke uvjete za sve djelatnosti kojima je dozvoljen rad. U nastavku za svaki od segmenata donosimo HZJZ-ove uvjete u cijelosti.

Upute za ugostiteljske objekte kojima je dozvoljena priprema i dostava hrane, pića, napitaka i slastica

Ugostiteljski objekti kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dozvoljene priprema i dostava hrane, pića, napitaka i slastica isto mogu obavljati uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera fizičke udaljenosti na način kako slijedi:

1. Zabranjeno je usluživanje jela, pića i napitaka u samom objektu.

2. Naručitelj preuzima kupljeno na vratima, prozoru ili neposredno ispred vrata objekta.

3. Potrebno je osigurati pridržavanje najviših higijenskih standarda te držanja razmaka ograničenog broja kupaca kako bi se smanjio fizički kontakt i održao propisani razmak od 2 metra između kupaca, prodavača i kupca, te prodavača međusobno ukoliko jedan naplaćuje a drugi izdaje.

4. Pri čekanju na red potrebno je koristiti maske za lice ili medicinske maske.

5. Preporučuje se, gdje nije drugačije uređeno, postavljanje pregrade/zaštite od pleksiglasa ili drugog dezinficijensima perivog materijala kako bi bili ispunjeni svi uvjeti i sigurnosne mjere za zaštitu kupaca i prodavača.

6. Ako je moguće, preporučuje se plaćanje beskontaktnim karticama.

7. Za postupak plaćanja gotovinom preporučuje se da kupac najprije stavi novac na pult i potom uzme izvraćeni ostatak a nakon svakog kupca se pult dezinficira.

8. Proizvod (napitak, obrok i sl.) treba naručiti i platiti na mjestu koje je odvojeno od mjesta izdavanja/preuzimanja narudžbe (odnosno da jedna osoba preuzima narudžbu i naplaćuje, a druga izdaje naručeno), ukoliko to nije moguće organizirati, prodavač mora obavezno dezinficirati ruke između naplate i izdavanja narudžbe te dezinficirati površinu/pult na kojem se vrši naplata i izdavanje narudžbe između te dvije aktivnosti.

9. Ukoliko je moguće preporuča se osigurati protočnost kupaca na način da su odvojeni ulaz/prilaz od izlaza/odlaska.

10. Ne smije se stimulirati zadržavanje pred objektom puštanjem glazbe pred objektom.

11. Terase treba ograditi, a stolove i stolice maknuti ili posložiti na način da je onemogućeno njihovo korištenje.

12. Na objekte se moraju staviti obavijesti o zabrani ulaska, obvezi držanja razmaka i korištenju maski, kao i zabrani zadržavanja. Nužno je sigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasne upute o tome stave na sve ulaze i vidljiva mjesta.

Preporuka za treninge i sportsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim sportskim objektima

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom športsko-rekreativnih aktivnosti u zatvorenim športskim objektima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite korisnika i djelatnika objekta te drugih suradnika. Primjenjuju se na fitness centre, rekreacijske centre i športsko-rekreacijske centre, uključujući teretane i sve oblike športskih dvorana kojima nije obustavljen rad odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

U zatvorenim športskim objektima kojima nije obustavljen rad dopušteno je samo održavanje treninga i športsko-rekreativnih aktivnosti koje odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nisu obustavljene i to uz pridržavanje ovih preporuka i svih drugih važećih epidemioloških preporuka HZJZ-a, sve dok su na snazi posebne mjere.

1. Prostorno-organizacijski uvjeti objekta

Organizacija treninga i športsko-rekreativnih aktivnosti. Treninzi i športsko-rekreativne aktivnosti mogu se održavati u zatvorenim športskim objektima koji mogu udovoljiti posebnim tehničkim i sigurnosnim uvjetima za provedbu aktivnosti: treba osigurati najmanje 20 m2 bruto površine po osobi. Broj osoba pritom uključuje i trenere, instruktore, voditelje odnosno sve osobe koje se nalaze u prostoru za trening ili športsko-rekreativnu aktivnost i o tome se na ulazu u objekt mora istaknuti odgovarajuća obavijest. Korisnici upotrebljavaju samo vlastiti ručnike, tuševi, svlačionice nisu u uporabi.

Dezinfekcija ruku. Na ulazima u prostore športskih objekata, pultovima za obavljanje plaćanja usluga, u radnom prostoru zaposlenika te na svakih 200 m2 u prostoru za provedbu športskih i športsko-rekreativnih aktivnosti nužno je imati na raspolaganju postavljene dozatore s dezinfekcijskim sredstvom. Dezinficijens treba biti na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva s deklariranim virucidnim djelovanjem, prema uputama proizvođača, i prikladnog za korištenje na koži.

Dezinfekcija opreme. Na svakih 50 m2 prostora potrebno je postaviti najmanje tri prenosiva dezinficijensa za opremu i rekvizite.

Odlaganje otpada. U svim prostorima unutar objekta preporučuje se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima.

Fizička udaljenost na recepciji. Potrebno je osigurati dovoljnu udaljenost između osoblja na recepciji i korisnika te djelatnika međusobno ili ako je moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu distancu).

Evidencija. Za svaki trening i organiziranu športsko-rekreativnu aktivnost uspostavit će se sustav vođenja evidencije prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Uz mjesto i datum održavanja treninga ili aktivnosti, u evidenciji se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska trenera, instruktora, voditelja, športaša, korisnika, asistenta i eventualno ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje aktivnosti. Evidencija će se voditi i za pojedinačne treninge s trenerom, za sve športove.

Raspored. Treninzi odnosno športsko-rekreativne aktivnosti smiju biti održane samo sukladno rasporedu i s točno onim športašima, odnosno korisnicima i trenerima, instruktorima ili voditeljima te uz prisustvo potrebnog tehničkog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

Plan i prioriteti. Ako za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti športski objekt koristi više korisnika, prioritete će odrediti korisnik, zajedno s pravnom osobom koja upravlja športskim objektom.

Aktivnosti na otvorenom. Preporučuje se i za športove i aktivnosti koje se uobičajeno odvijaju u zatvorenim športskim objektim da se treninzi i športsko-rekreativne aktivnost što je više moguće održavaju na otvorenom prostoru. U slučaju provedbe aktivnosti na otvorenome, maksimalan dopušteni broj osoba je 40, pri čemu razmak među njima mora biti najmanje 1 ,5 m. Kada god je to moguće, preporučuje se da se intenzivnije aktivnosti provode na otvorenom prostoru.

2. Higijena prostora

Higijenski i sigurnosni uvjeti. Dok su na snazi posebne mjere, u športskom objektu moraju biti osigurani svi higijenski i sigurnosni uvjeti, za što su nadležne i odgovorne pravne osobe koje upravljaju športskim objektom. Preporuke za čišćenje i dezinfekciju odnose se na sve prostore objekata (ulazni prostor, recepcija, trenažni prostor, sanitarni čvorovi).

Prozračivanje. Potrebno je redovito prozračivati sve prostore, osobito između svake aktivnosti, odnosno osigurati stalno prozračivanje, kad god je to moguće.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava treba posebno pratiti stanje filtera i posvetiti pažnju održavanju pravilnog stanja brzine obnove zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i obnovu zraka. Preporučuje se ventilacija s povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticala obnova zraka, što smanjuje koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Učestalo čišćenje i dezinfekcija. Tijekom dana potrebno je što češće čistiti i dezinficirati zatvorene športske objekte u kojima se provode treninzi (što obuhvaća sve dijelove športskog objekta – trenažni prostor, sanitarni čvor…), a posebno nakon svakog treninga. Prostore centara u kojima se provode športsko-rekreativne aktivnosti, poput teretana i fitness centara, potrebno je dezinficirati što češće tijekom dana te nakon svake grupne aktivnosti u slobodnom prostoru za vježbanje.

Dezinfekcija tijekom pauze. Za vrijeme obavezne pauze od sat vremena u sredini radnog vremena, na kraju radnog vremena, kao i između grupnih treninga, potrebno je temeljito dezinficirati i što češće provjetravati fitness i druge športsko-rekreativne centre, teretane i dvorane, sukladno uputama HZJZ-a.

Upute za pridržavanje svih općih i higijenskih mjera. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama:

Čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID-19 (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/%C4%8Ci%C5%A1%C4%87enje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-3.3.2020..pdf)

Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba pod sumnjom na zarazu COVID-19 (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-pod-sumnjom-na-zarazu-COVID-19-5.3.2020..pdf)

3. Preporuke za korisnike, športaše i djelatnike objekta

Informiranost osoblja i korisnika. Prije početka rada odnosno otvaranja potrebno je educirati zaposlenike o svim mjerama koje se provode. Prije ili neposredno nakon ulaska, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Treneri, instruktori, voditelji, športaši i korisnici trebaju prije dolaska u objekt izmjeriti svoju tjelesnu temperaturu. Ako je u jutarnjim satima viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), osoba se treba javiti svom nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju.

Fizički razmak. Tijekom treninga ili športsko-rekreativnih aktivnosti u zatvorenom prostoru preporučuje se držati razmak od 4 metra kao nužnu fizičku distancu. Za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u kontaktnim i drugim športovima gdje nije moguće održavati fizičku distancu između trenera, instruktora, voditelja i športaša odnosno korisnika, preporučuje se da trening ili aktivnost odrade uvijek iste osobe. U dijelovima vježbališta zatvorenih prostora gdje se obavlja intenzivni aerobni trening (npr. na kardio-trenažerima) preporučuje se razmak od 4 metra (primjerice puštanjem u rad svake treće trake za trčanje u nizu ili razmještanje bicikala, stepera i slično) ili da se intenzitet treninga zadrži na umjerenoj razini.

Maske za lice. Zaposlenicima se preporučuje korištenje medicinskih maski ili maski za lice tijekom boravka u zatvorenim prostorima, osim u slučajevima kada to onemogućava obavljanje djelatnosti.

Upute za pravilno korištenje maski za lice (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf)

Zdravstveni djelatnici. U slučaj u potrebe za prisustvom zdravstvenog djelatnika tijekom aktivnosti, on je pri bliskom kontaktu dužan koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu, odnosno kiruršku masku kombiniranu s vizirom.

Dezinfekcija i higijena opreme. Nakon korištenja rekvizita, sprava za vježbanje i ostale opreme potrebne za trening i športsko-rekreativne aktivnosti, korisnik ili za to zadužena osoba dužni su ih dezinficirati odmah po završetku vježbe, odnosno treninga. Radi lakšeg održavanja fizičke udaljenosti i higijene treba onemogućiti da jedna jedina osoba istodobno zauzima više sprava i prostora za vježbanje. Prilikom vježbanja na spravama svaki korisnik mora imati vlastiti ručnik kojim se prekriva svaka podloga na kojoj se sjedi, leži ili vježba (strunjače, sprave, klupe, i sve vrste podnih obloga i podova). Preporučuje se korištenje ručnika većih dimenzija.

Konzumacija tekućina. Svakom se športašu ili korisniku preporučuje da ima vlastitu označenu bocu s tekućinom kao i ostale potrepštine koje moraju biti u torbi označenoj imenom. Boce za napitke i ostali otpad nastao tijekom treninga odlaže se u za to predviđenu kantu za otpatke s dvostrukom vrećicom i odgovarajućim poklopcem.

Zadržavanje u prostorima. Nakon treninga ili športsko-rekreativne aktivnosti korisnici ili športaši ne zadržavaju se u prostorima dulje nego što je potrebno.

Dvosmjenski rad. Ako je moguće, treba organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju prostora.

Primanje suradnih djelatnika. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave. Tada se provjerava ima li osoba simptome COVID-19 (povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj, otežano disanje/kratak dah, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa) i je li bila u kontaktu s oboljelima.

4. Ostale uslužne jedinice

Prostori za konzumaciju hrane i pića. Konzumacija hrane i pića u za to predviđenim dijelovima objekta provodi se prema preporukama HZJZ-a za rad ugostiteljskih objekata. (https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/)

Kozmetičke usluge. Detaljne upute dostupne su ovdje. (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Kozmeticari-finalno.pdf)

Maserske usluge. Detaljne upute dostupne su ovdje. (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Fizioterapeuti-i-maseri-30-04-2020.pdf?fbclid=IwAR1NXZ0z5ET0Qumyi49s7kmv5tG-SvcbHGFTHUjpFx5q6plHzKR34oKQrP8)

Wellness i saune. Potrebno je ograničiti broj osoba, posebice u zatvorenim objektima (npr. u wellnessu), u skladu s raspoloživim prostorom. Preporučuje se da se izvan funkcije stave sve vlažne saune. Za razliku od njih, suhe saune, primjerice finska sauna, mogu nastaviti s radom.

Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 u djelatnosti dječjih igraonica i radionica

1. Opće preporuke

Pojačana osobna higijena. Treba izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica rukama.

Higijena ruku. Prije i nakon svake aktivnosti, svi prisutni sudionici (djeca) kao i djelatnici trebaju dezinficirati ruke. Dezinfekciju ruku potrebno je obavljati u redovitim vremenskim razmacima ako se radi o aktivnostima duljeg trajanja. Na ulazu prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu, treba osigurati dozatore s dezinfekcijskim sredstvom na bazi etilnog 70 % alkohola radi dezinfekcije ruku ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.

Fizička distanca. Za cijelo vrijeme trajanja aktivnosti, uključujući dolazak, pripremu i odlazak preporuča se održavati fizički razmak od 1,5 metra. Razmak se podrazumijeva na međusobni razmak svih prisutnih djelatnika i korisnika. Ako aktivnost podrazumijeva pojačanu razinu kretanja sudionika u prostoru ili se radi o športskoj aktivnosti (primjerice turnir), potrebno je definirati broj prisutnih osoba prema kriteriju površine prostora (1 osoba na 7m2 u unutarnjim prostorima).

Dezinficijens. Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti odgovornoj osobi u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

Kašljanje/kihanje. Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te dezinficirati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.

Posude. Ne smije se dijeliti čaše, drugo posuđe i druge predmete s drugim osobama. Svako dijete mora imati svoj pribor za jednokratnu uporabu.

Maske za lice. Djelatnicima se preporuča korištenje medicinskih maski ili maski za lice. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf. Djeca ne nose maske.

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Djelatnici trebaju prije dolaska na posao izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Evidencija. Za boravak u prostorima igraonica uspostavit će se sustav vođenja evidencije (podaci o zaposlenicima i korisnicima i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti te lokaciji) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Informacije sadržavaju: ime i prezime djeteta te ime, prezime i broj telefona roditelja ili skrbnika.

2. Specifične preporuke za djelatnike i roditelje

Rad s djecom. Iako treba očekivati da će kod provedbe dolaziti do određenih odstupanja uslijed razvojnih značajki pojedinih dobi, tokom aktivnosti dječjih grupa u raznim kreativno-edukativnim sadržajima ili igrama obratiti posebnu pozornost na održavanje fizičke udaljenosti kako bi se što više smanjila mogućnost prijenosa bolesti.

Broj djece u grupi. Broj djece u grupi prilagoditi veličini prostora kako bi se neometano mogli pridržavati fizičke udaljenosti od 1.5 metar koliko god je to moguće.

Primopredaja djece. Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu u predmetne objekte na način da, ako je ikako mogu će, ne ulaze u objekt osim u krajnjoj nuždi, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 1.5 metra u odnosno na druge roditelje/skrbnike i djecu. Dijete djelatnik preuzima ili prepušta roditelju/skrbniku ispred ulaza u ustanovu, primjereno dobi djeteta. Djeca se ne ostavljaju bez nadzora.

Bolesni roditelji. Roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi niti odvode djecu iz igraonica niti ulaziti u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi s COVID-19 a pogotovo ako su u samoizolaciji jer tada ne smiju izlaziti iz kuće.

Bolesna djeca. Djeca koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu) ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaražena s COVID-19 ostaju kod kuće te ih roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi u igraonice.

Trajanje aktivnosti u zatvorenom prostoru. Aktivnosti se moraju organizirati na način da budu vremenski skraćene koliko je to moguće te da se osigura u što većoj mjeri fizičko distanciranje djece i zaposlenika kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora. Ako je odlazak na aktivnosti i povratak povezan s putovanjem javnim prijevozom, potrebno je poštovati za to donesene mjere.

Raspored. Aktivnosti se smiju održavati samo sukladno rasporedu i s točno djelatnicima i korisnicima te uz eventualno prisustvo dodatnog osoblja koje je navedeno u rasporedu.

Aktivnosti na otvorenom i sportski segment. Koliko je moguće, preporuča se održavanje aktivnosti na otvorenom prostoru. Prilikom boravka na otvorenom pridržavati se uputa „Dječja igrališta i rekreativno bavljenje sportom na otvorenome“ (https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dje%C4%8Dja-igrali%C5%A1ta-i-rekreativno-bavljenje-sportom-na-otvorenome.pdf) koje su dostupne na stranicama HZJZ-a.

Dezinfekcija opreme. Nakon korištenja rekvizita i ostale opreme, ista se mora po završetku aktivnosti i izvedbe dezinficirati. Isto se odnosi na svu opremu (igračke te sportsku, umjetničku, rekreativnu opremu)

3. Pojačana higijena prostora

Prozračivanje prostora. Preporuča se prozračivati prostor najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije i nakon pojedinih grupa, ili ako je moguće ostaviti otvoren prozor tokom aktivnosti.

Klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtera i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporuča se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Čišćenje prostora. Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvate, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidače za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka rada i između pojedinih grupa, a najmanje 2 puta dnevno. U slučaju da igraonica/rođendaonica posluje i prima grupe djece tijekom cijelog dana, preporučuje se oko sredine radnog vremena napraviti stanku od sat vremena za dezinfekciju i čišćenje prostora u onim slučajevima kada je čitav dan/raspored popunjen grupama djece/korisnika. Detaljnije upute dostupne su na poveznici: Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama: Bez oboljelih od COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/%C4%8Ci%C5%A1%C4%87enje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-3.3.2020..pdf Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-pod-sumnjom-COVID-19-2.4.2020..pdf.

Dolazak suradnih djelatnika. izbjegava se svaki ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju tako dugo dok su djeca u prostoriji.

Preporuke za rad škola stranih jezika i drugih sličnih oblika edukacije tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

Ove se preporuke odnose na provedbu mjera prilikom pohađanja škola stranih jezika tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) radi zaštite predavača, i polaznika. Iste mjere mogu se primijeniti i na druge slične oblike edukacije koje odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nisu obustavljene.

1. Prostorno-tehnički i organizacijski uvjeti

Održavati higijenu prostora. Učionicu, prijemni ured, sanitarni čvor i ostale prostore prije održavanja predavanja potrebno je očistiti, a prema mogućnosti i dezinficirati. Potrebno je osigurati dostatnu količinu jednokratnih materijala za brisanje ruku, deterdženata i sredstava za čišćenje. Za svaku prostoriju potrebno je osigurati kantu za otpatke s odgovarajućim poklopcem. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama: Bez oboljelih od COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-2.4.2020..pdf Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija-prostora-u-kojima-je-boravila-osoba-pod-sumnjom-COVID-19-2.4.2020..pdf

Postaviti dozator s dezinfekcijskim sredstvom. Za sve djelatnike i polaznike prije ili neposredno nakon ulaska u prostore za održavanje predavanja, na vidljivom mjestu, nužno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i osigurati dostupnost dozatora za dezinfekciju ruku s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača).

Održavati mjere fizičke udaljenosti. Predavanja organizirati tako da se pri ulasku u učionice poštuju mjere udaljenosti od 2 metra između polaznika. Sjedeća mjesta u učionicama rasporediti na način da između kandidata također postoji razmak od 2 metra te definirati maksimalan broj polaznika koji istovremeno mogu boraviti u učionici. Polaznicima prilikom prijave savjetovati da prilikom dolaska i u vremenu prije ulaska u zgradu poštuju mjere fizičke udaljenosti.

Prilagoditi broj polaznika u grupi. Prilikom prijavljivanja polaznika ili organiziranja predavanja već postojećih grupa voditi računa da broj polaznika ne prelazi maksimalan broj sjedećih mjesta u učionici koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

Prozračivanje. Redovito prozračivati sve prostore.

Klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtera i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju i izmjenu zraka. Preporuča se ventilacija povećanim postotkom vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.

Nakon predavanja očistiti učionicu i sanitarni čvor. Po obavljenom predavanju, prostorije se očiste (pod se pere uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se dodirivale (kvake, stolovi i slično) peru se, a potom i dezinficiraju. Prostorije se dobro prozrače (prozori se drže širom otvorenima najmanje 30-tak minuta).

2. Preporuke za predavače i polaznike

Opće zaštitne mjere. Izbjegavati dodirivanje lica. Prilikom kašljanja ili kihanja, pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom / ili koristiti dezinficijens. Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf

Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Predavači i polaznici prije dolaska trebaju izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku. Polaznicima se također savjetuje mjerenje temperature prema istim kriterijima te u slučaju povišene tjelesne temperature ne dolazak na predavanja i kontaktiranje izabranog liječnika obiteljske medicine.

Preporuča se nošenje maski u zatvorenim prostorima. Osim medicinskih maski mogu se koristiti i maske za lice koje prekrivaju usta i nos. Upute o pravilnom korištenju maski dostupne su na poveznici: https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Maske-za-lice-1.pdf

U učionici ne konzumirati hranu. U učionicama se preporuča ne konzumirati hranu. Polaznicima prilikom prijave preporučiti da sa sobom ponesu vlastitu bočicu s vodom koju je potrebno oprati deterdžentom i toplom vodom po dolasku kući. Ako je bočica jednokratna, nakon konzumacije adekvatno odložiti u kantu za otpatke.

Mjere prilikom praktičnog dijela; dezinfekcija opreme. Ako se prilikom edukacije koristi oprema, primjerice na radionicama, nakon korištenja rekvizita i ostale opreme, ista se mora po završetku aktivnosti dezinficirati.

Ograničiti trajanje boravka u zatvorenim prostorima. Po završetku predavanja ili drugog oblika edukacije preporuča se ne zadržavati se u zatvorenim prostorijama dulje nego je to potrebno.

Evidencija. Za boravak u prostorima škole stranih jezika uspostavit će se sustav vođenja evidencije (podaci o zaposlenicima i korisnicima i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti te lokaciji) radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Informacije sadržavaju: ime i prezime djeteta te ime, prezime i broj telefona roditelja ili skrbnika, odnosno ime i prezime polaznika te broj telefona ako se radi o punoljetnoj osobi.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
26. prosinac 2021 22:31