PRAVILA PROGRAMA

Koji su bili kriteriji za Horvatova bespovratna sredstva? Bez dugova, blokade, kaznenih djela...

Bodovanje se radilo u nekoliko kategorija. Najveći broj bodova, četiri, dobile su tvrtke koje posluju dulje od 20 i više godina

Darko Horvat

 Damjan Tadic/Cropix

Tvrtke koje su koristile bespovratna sredstva prema programu Ministarstva gospodarstva iz 2018. morale su biti prijavljene u lokalnoj samoupravi s udjelom višim od pet posto u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011., imati barem jednog zaposlenog, podmirene obveze po osnovi javnih davanja, ni s njima povezani subjekti nisu smjeli imati dugove po osnovi javnih davanja, te su morali imati podmirene sve obveze prema zaposlenima.

Jer to su, naime, samo neki od kriterija iz programa 'Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina' iz 2018. godine, kad je bivši ministar gospodarstva Darko Horvat mimo kriterija, kako tvrde istražitelji, bespovratne potpore dodijelio tvrtkama bliskim HDZ-u i njihovim političkim partnerima.

Bespovratna sredstva dijelila su se u iznosu od 50 do 200 tisuća kuna, a osnovni kriterij je bio da tvrtka nema blokiran poslovni račun jer time odmah gubi pravo na isplatu.

Prijavu za ta bespovratna sredstva mogle su podnijeti tvrtke i obrti nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije, a također oni vlasnici ili direktori pravnih subjekata kojima nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja...

U samom Programu objavljen je i način bodovanja koji je očito prilikom podjele sredstava u ovim slučajevima bio zaobiđen.

Bodovanje se radilo u nekoliko kategorija. Najveći broj bodova, četiri, dobile su tvrtke koje posluju dulje od 20 i više godina, a one koje su radile do pet godina tek jedan.

Potom se bodovala djelatnost: trgovina nosi najmanje bodova (dva) dok proizvodnja donosi osam bodova.

Također, ulogu je imao i broj zaposlenih: tvrtke s do devet zaposlenih ostvaruju najveći broj bodova (šest), a one s više od 50 zaposlenih tek dva boda.

Dodatni bodovi davali su se tvrtkama koje su bile u većinskom privatnom vlasništvu osobe s invaliditetom (više od 50 posto), najmanje godinu dana do dana objave poziva, te one koje su u većinskom privatnom vlasništvu žene, također više od 50 posto. Za svaku od tih kategorija dodjeljuju se dodatna tri boda.

- Sve prijave koje su zadovoljile administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti boduju se sukladno navedenim kriterijima, a po završetku postupka formira se bodovna lista. Bespovratna sredstva odobravaju se podnositeljima prijave temeljem formirane bodovne liste, počevši s onima s najvećim brojem bodova do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava. U slučaju jednakog broja bodova pravo prvenstva ima prijava koja je zaprimljena ranije - navodi se u tom Programu.

Korisnik potom potpisuje ugovor i dostavlja bjanko zadužnicu, a obvezan je u roku od šest mjeseci dostaviti Izvještaj o korištenju sredstava te je potrebno dostaviti dokaze da su sredstva potrošena namjenski.

Cilj programa je rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unaprjeđenje i jačanje konkurentnosti te uravnotežen regionalni razvoj, a sredstva su namijenjena za ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje, ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga, potom prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora, zatim marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
22. rujan 2022 02:28