MALI RJEČNIK INSTITUTA ZA JEZIK

KORONAKRIZA, INFODEMIJA, KORONAŠOPING, SAMOIZOLACIJA, KORONAMANIJA... Kako nam je pandemija Covida-19 u samo mjesec-dva promijenila svakodnevni jezik

Epidemija koronavirusa sveprisutna je tema u globalnim okvirima i kao takva je u svakodnevni jezik unijela niz pojmova i fraza koje prije toga nisu bile česte izvan stručne komunikacije. Zahvaljujući koronavirusu, hrvatski jezik je bogatiji i za neke novotvorenice. U nastavku donosimo mali rječnik o koronavirusu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
ilustracija
 Liu Kun / Avalon Editorial / Profimedia

Antivirusni lijek – lijek za liječenje sustavnih virusnih infekcija

Civilna zaštita (CZ) – sustav djelatnosti zaštite i spašavanja ljudi i imovine u nesrećama, katastrofama, ratnim i terorističkim razaranjima

COVID-19 – bolest koju prouzročuje novi soj koronavirusa engleskoga naziva SARS-CoV-2 (teški akutni respiratorni sindrom, koronavirus 2); pokrata od engleskih riječi coronavirus disease, kojoj je dodan broj 19 jer je bolest otkrivena 2019. godine

Dezinfekcija – uništavanje mikroorganizama na površini tijela ili na predmetima koje se provodi fizičkim ili kemijskim postupcima; raskuživanje

Dezinficijens – dezinfekcijsko sredstvo kojim se djeluje na mikroorganizme u čovjekovoj okolini; raskuživač

Dezinficirati – obaviti/obavljati dezinfekciju; raskužiti/raskuživati

Dijagnosticirati – postaviti/postavljati dijagnozu

Dijagnoza – stručno liječničko mišljenje o bolesti ili patološkome stanju koje se donosi na temelju anamneze, pretraga i simptoma

Epidemija – naglo širenje zarazne bolesti među pučanstvom određena područja u kratkome razdoblju

Epidemiolog – liječnik koji je specijalizirao epidemiologiju

Epidemiologija – medicinska disciplina koja proučava pojavu, širenje i čimbenike bolesti kod ljudi te primjenjuje svoje spoznaje na rješavanje zdravstvenih problema

Epidemiologinja – liječnica koja je specijalizirala epidemiologiju

Hidroalkoholna otopina – dezinfekcijsko sredstvo od etanola, sredstva za hidraciju, ovlaživača i vode koje se utrljava na ruke; djelotvorno protiv bakterija, kvasaca, plijesni i virusa

Hitni prijam – mjesto u bolnici na kojemu se primaju i žurno zbrinjavaju svi akutno bolesni i životno ugroženi pacijenti

HZJZ – pokrata od Hrvatski zavod za javno zdravstvo; vodeća javnozdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj s temeljnom zadaćom prepoznavanja aktualnih javnozdravstvenih potreba populacije i predviđanja budućih trendova te s osnovnim ciljem da se očuva i unaprijedi zdravlje populacije

Infekcija – prodor, naseljavanje i umnožavanje mikroorganizama u tkivima, na tkivnim površinama ili u tjelesnim prostorima višega organizma; isto značenje ima i zaraza

Infekcija dišnih putova – zarazna bolest dišnih putova prouzročena udisanjem virusa iz vanjskoga okoliša; isto značenje ima i respiratorna infekcija

Infodemija – informacijsko preobilje koje se u prvome redu odnosi na širenje lažnih vijesti, dezinformacija i teorija zavjere povezanih s koronavirusom u medijima, na internetu ili na društvenim mrežama; novotvorenica nastala od dijelova riječi info(rmacijska) (epi)demija

Inkubacija – vrijeme od trenutka zaraze virusom do prvih znakova bolesti

Izolacija – izdvajanje zaraženih bolesnika iz okoline i boravak u izdvojenome bolničkom prostoru radi sprečavanja širenja zaraze

Javnozdravstvena prijetnja – opasnost koja može štetiti zdravlju cijele populacije

Karantena – izdvajanje potencijalno zaraženih osoba iz okoline kako bi se utvrdilo jesu li zaražene i hoće li im biti potrebna izolacija; potječe od talijanske riječi quarantina (‘40 dana’)

Kirurška maska – navlaka koja se stavlja na lice kao zaštita od prenošenja virusa (kašljanjem, izdisanjem, kihanjem i sl.); isto značenje ima i zaštitna maska

Kliconoša – osoba ili životinja koja u sebi nosi određeni mikroorganizam koji prouzročuje bolest, ali nema znakova bolesti

Klinička slika – skup tipičnih simptoma i znakova bolesti

Korona – kolokvijalni naziv za koronavirusnu bolest, tj. COVID-19

Koronafobija – strah od koronavirusa, novotvorenica

Koronakriza – negativan utjecaj na gospodarstvo prouzročen pandemijom koronavirusa, novotvorenica

Koronamanija – opsjednutost koronavirusom, novotvorenica

Koronamjere – niz postupaka u ekonomiji kojima se nastoje ublažiti gubitci prouzročeni pandemijom koronavirusa, novotvorenica

Koronaš – muška osoba koja je zaražena koronavirusom, novotvorenica

Koronašica – ženska osoba koja je zaražena koronavirusom, novotvorenica

Koronašoping – kupovina (pre)velike količine namirnica i ostalih zaliha potaknuta koronafobijom, novotvorenica

Koronavirus (SARS-CoV-2) – jedan od sojeva virusa iz istoimene porodice koji prouzročuje koronavirusnu bolest, tj. COVID-19

Koronavirusi – porodica virusa (Coronaviridae) koji imaju jednolančani DNK i lipidnu ovojnicu u obliku krune; mogu zaraziti ptice i sisavce, a u posljednje vrijeme i ljude

Logistika – službe, planovi i oprema koji pomažu u borbi s pandemijom

Lokalna transmisija – prijenos virusa među stanovnicima određene zemlje; isto značenje ima i lokalni prijenos

Ljuskavac – sisavac kojemu je tijelo prekriveno velikim ljuskama koje su, prema kineskoj medicini, dobre za liječenje artritisa; smatra se životinjom s koje je koronavirus prešao na čovjeka; isto značenje ima i pangolin

Mrežna nastava – nastava u kojoj učitelj lekcije postavlja na mrežu, a učenici iz njih uče

Nastava na daljinu – nastava tijekom koje se učenici i učitelji ne nalaze u istome fizičkom prostoru, nego se nastava izvodi na mreži (mrežna nastava) ili televiziji (telenastava)

Nulti pacijent – osoba koja je na kojemu području prva identificirana kao zaražena; isto značenje ima i prvozaraženi

Otpornost virusa – sposobnost preživljavanja virusa u različitim vanjskim uvjetima (različita temperatura, staništa i sl.)

Pandemija – epidemija velikih razmjera, širenje bolesti na više država, cijeli kontinent, više kontinenata ili cijeli svijet

Panika – nekontrolirani strah izazvan stvarnom ili zamišljenom opasnošću često praćen psihičkim ili tjelesnim reakcijama (otežanim disanjem, lupanjem srca, drhtanjem i sl.)

Podupiruća terapija – terapija koja se provodi u liječenju neizlječivih bolesti radi olakšavanja simptoma bolesti i nadzora neželjenih učinaka bolesti; isto značenje ima i suportivna terapija

Prevencija – postupak ili niz postupaka koji se poduzimaju da se spriječi širenje zaraze

Preventivne mjere – mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja širenja zaraze

Protuepidemiološke mjere – mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja širenja epidemije

Prvozaraženi – osoba koja je na kojemu području prva identificirana kao zaražena; isto značenje ima i nulti pacijent

Respirator – medicinski uređaj koji omogućuje disanje bolesnicima koji samostalno otežano dišu

Respiratorna infekcija – zarazna bolest dišnih putova prouzročena udisanjem virusa iz vanjskoga okoliša; isto značenje ima i infekcija dišnih putova

Samoizolacija – kućna izolacija osoba koje imaju simptome zaraze ili osoba koje ne pokazuju simptome zaraze, ali su boravile u epidemijom zahvaćenim područjima ili su bile u kontaktu sa zaraženim osobama

Samoizolirana osoba – osoba koja se nalazi u samoizolaciji

Samoizolirati se – boraviti u samoizolaciji

Simptom – svaki pojedinačni znak kakve bolesti, tjelesna ili duševna promjena koja upućuje na kakav poremećaj u organizmu

Simptomatski – koji se odnosi na simptome

Simptomatsko liječenje – uklanjanje ili ublaživanje simptoma bolesti koje se provodi u slučajevima kad nema lijeka protiv uzročnika bolesti

Slobodna cirkulacija virusa – širenje i razmnožavanje virusa bez mogućnosti ranoga otkrivanja zaraze i izolacije svih bolesnika; isto značenje ima i slobodna transmisija virusa

Slobodna transmisija virusa – širenje i razmnožavanje virusa bez mogućnosti ranoga otkrivanja zaraze i izolacije svih bolesnika; isto značenje ima i slobodna cirkulacija virusa

Stopa zaraze – postotak broja zaraženih u odnosu na ukupan broj stanovnika nekoga područja

Stožer civilne zaštite (SCZ) – mjerodavno tijelo koje sustavno provodi mjere civilne zaštite na području države, županije ili općine (npr. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožer civilne zaštite Grada Zagreba, Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Stožer civilne zaštite Općine Medulin)

Sumnjivi slučaj – slučaj za koji se sumnja, ali nije potvrđeno da je zaražen; isto značenje ima i suspektni slučaj

Suspektni slučaj – slučaj za koji se sumnja, ali nije potvrđeno da je zaražen; isto značenje ima i sumnjivi slučaj

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), engl. World Health Organization (WHO) – organizacija Ujedinjenih naroda za međunarodno javno zdravstvo

Širenje panike – nepotrebno prenošenje straha i izazivanje pomutnje u široj okolini

Telenastava – nastava koja se prenosi televizijski, isto značenje ima i TV nastava

Virolog – stručnjak koji proučava viruse i njima slične organizme

Virologija – znanstvena disciplina koja proučava viruse i njima slične organizme

Virologinja – stručnjakinja koja proučava viruse i njima slične organizme

Virtualna učionica – učionica koja je računalno stvorena u digitalnome okružju, koje omogućuje pristup nastavnoj građi

Virulencija – sposobnost mikroorganizma da prouzročuje bolest

Virulentan – koji prouzročuje bolest

Virus – infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama

Virusna zaraza – prodor i širenje virusa u organizmu

Zaraza – bolesno stanje koje nastaje prodorom štetnih tvari, organizama, virusa ili bakterija; isto značenje ima i infekcija

Zarazni – koji se odnosi na zarazu

Zaštitna maska – navlaka koja se stavlja na lice kao zaštita od prenošenja virusa (kašljanjem, izdisanjem, kihanjem i sl.); isto značenje ima i kirurška maska

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
03. ožujak 2024 17:03