MALI RJEČNIK INSTITUTA ZA JEZIK

KORONAKRIZA, INFODEMIJA, KORONAŠOPING, SAMOIZOLACIJA, KORONAMANIJA... Kako nam je pandemija Covida-19 u samo mjesec-dva promijenila svakodnevni jezik

    AUTOR:
    • Jutarnji list

  • OBJAVLJENO:
  • 19.03.2020. u 23:35

(200224) -- CHENGDU, Feb. 24, 2020 () -- Staff process nucleic acid test chip at the plant of a Chengdu-based biotech company in southwest China's Sichuan Province, Feb. 24, 2020.
A newly developed nucleic acid test chip that can detect and distinguish six respiratory viruses, including the novel coronavirus, has been approved by China's National Medical Products Administration. The virus chip was the result of joint work of experts from prestigious West China Hospital affiliated to Sichuan University, Tsinghua University in Beijing and a Chengdu-based biotech company. It was designed and developed under the guidance of renowned Chinese respiratory specialist Zhong Nanshan and epidemiologist Li Lanjuan. The two academicians with the Chinese Academy of Engineering are also members of a national expert team set up for the control and prevention of the novel coronavirus epidemic., Image: 500731360, License: Rights-managed, Restrictions: WORLD RIGHTS excluding China - Fee Payable Upon Reproduction - For queries contact Avalon.red - sales@avalon.red London: +44 (0) 20 7421 6000 Los Angeles: +1 (310) 822 0419 Berlin: +49 (0) 30 76 212 251, Model Release: no, Credit line: Liu Kun / Avalon Editorial / Profimedia
Liu Kun / Avalon Editorial / Profimedia

ilustracija

Epidemija koronavirusa sveprisutna je tema u globalnim okvirima i kao takva je u svakodnevni jezik unijela niz pojmova i fraza koje prije toga nisu bile česte izvan stručne komunikacije. Zahvaljujući koronavirusu, hrvatski jezik je bogatiji i za neke novotvorenice. U nastavku donosimo mali rječnik o koronavirusu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Antivirusni lijek – lijek za liječenje sustavnih virusnih infekcija

Civilna zaštita (CZ) – sustav djelatnosti zaštite i spašavanja ljudi i imovine u nesrećama, katastrofama, ratnim i terorističkim razaranjima

COVID-19 – bolest koju prouzročuje novi soj koronavirusa engleskoga naziva SARS-CoV-2 (teški akutni respiratorni sindrom, koronavirus 2); pokrata od engleskih riječi coronavirus disease, kojoj je dodan broj 19 jer je bolest otkrivena 2019. godine

Dezinfekcija – uništavanje mikroorganizama na površini tijela ili na predmetima koje se provodi fizičkim ili kemijskim postupcima; raskuživanje

Dezinficijens  – dezinfekcijsko sredstvo kojim se djeluje na mikroorganizme u čovjekovoj okolini; raskuživač

Dezinficirati – obaviti/obavljati dezinfekciju; raskužiti/raskuživati

Dijagnosticirati – postaviti/postavljati dijagnozu

Dijagnoza – stručno liječničko mišljenje o bolesti ili patološkome stanju koje se donosi na temelju anamneze, pretraga i simptoma

Epidemija – naglo širenje zarazne bolesti među pučanstvom određena područja u kratkome razdoblju

Epidemiolog – liječnik koji je specijalizirao epidemiologiju

Epidemiologija – medicinska disciplina koja proučava pojavu, širenje i čimbenike bolesti kod ljudi te primjenjuje svoje spoznaje na rješavanje zdravstvenih problema

Epidemiologinja – liječnica koja je specijalizirala epidemiologiju

Hidroalkoholna otopina – dezinfekcijsko sredstvo od etanola, sredstva za hidraciju, ovlaživača i vode koje se utrljava na ruke; djelotvorno protiv bakterija, kvasaca, plijesni i virusa

Hitni prijam – mjesto u bolnici na kojemu se primaju i žurno zbrinjavaju svi akutno bolesni i životno ugroženi pacijenti

HZJZ – pokrata od Hrvatski zavod za javno zdravstvo; vodeća javnozdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj s temeljnom zadaćom prepoznavanja aktualnih javnozdravstvenih potreba populacije i predviđanja budućih trendova te s osnovnim ciljem da se očuva i unaprijedi zdravlje populacije

Infekcija – prodor, naseljavanje i umnožavanje mikroorganizama u tkivima, na tkivnim površinama ili u tjelesnim prostorima višega organizma; isto značenje ima i zaraza

Infekcija dišnih putova – zarazna bolest dišnih putova prouzročena udisanjem virusa iz vanjskoga okoliša; isto značenje ima i respiratorna infekcija

Infodemija – informacijsko preobilje koje se u prvome redu odnosi na širenje lažnih vijesti, dezinformacija i teorija zavjere povezanih s koronavirusom u medijima, na internetu ili na društvenim mrežama; novotvorenica nastala od dijelova riječi info(rmacijska) (epi)demija

Inkubacija – vrijeme od trenutka zaraze virusom do prvih znakova bolesti

Izolacija – izdvajanje zaraženih bolesnika iz okoline i boravak u izdvojenome bolničkom prostoru radi sprečavanja širenja zaraze

Javnozdravstvena prijetnja – opasnost koja može štetiti zdravlju cijele populacije

Karantena – izdvajanje potencijalno zaraženih osoba iz okoline kako bi se utvrdilo jesu li zaražene i hoće li im biti potrebna izolacija; potječe od talijanske riječi quarantina (‘40 dana’)

Kirurška maska – navlaka koja se stavlja na lice kao zaštita od prenošenja virusa (kašljanjem, izdisanjem, kihanjem i sl.); isto značenje ima i zaštitna maska

Kliconoša – osoba ili životinja koja u sebi nosi određeni mikroorganizam koji prouzročuje bolest, ali nema znakova bolesti

Klinička slika – skup tipičnih simptoma i znakova bolesti

Korona – kolokvijalni naziv za koronavirusnu bolest, tj. COVID-19

Koronafobija – strah od koronavirusa, novotvorenica

Koronakriza – negativan utjecaj na gospodarstvo prouzročen pandemijom koronavirusa, novotvorenica

Koronamanija – opsjednutost koronavirusom, novotvorenica

Koronamjere – niz postupaka u ekonomiji kojima se nastoje ublažiti gubitci prouzročeni pandemijom koronavirusa, novotvorenica

Koronaš – muška osoba koja je zaražena koronavirusom, novotvorenica

Koronašica – ženska osoba koja je zaražena koronavirusom, novotvorenica

Koronašoping – kupovina (pre)velike količine namirnica i ostalih zaliha potaknuta koronafobijom, novotvorenica

Koronavirus (SARS-CoV-2) – jedan od sojeva virusa iz istoimene porodice koji prouzročuje koronavirusnu bolest, tj. COVID-19

Koronavirusi – porodica virusa (Coronaviridae) koji imaju jednolančani DNK i lipidnu ovojnicu u obliku krune; mogu zaraziti ptice i sisavce, a u posljednje vrijeme i ljude

Logistika – službe, planovi i oprema koji pomažu u borbi s pandemijom

Lokalna transmisija – prijenos virusa među stanovnicima određene zemlje; isto značenje ima i lokalni prijenos

Ljuskavac – sisavac kojemu je tijelo prekriveno velikim ljuskama koje su, prema kineskoj medicini, dobre za liječenje artritisa; smatra se životinjom s koje je koronavirus prešao na čovjeka; isto značenje ima i pangolin

Mrežna nastava – nastava u kojoj učitelj lekcije postavlja na mrežu, a učenici iz njih uče

Nastava na daljinu – nastava tijekom koje se učenici i učitelji ne nalaze u istome fizičkom prostoru, nego se nastava izvodi na mreži (mrežna nastava) ili televiziji (telenastava)

Nulti pacijent – osoba koja je na kojemu području prva identificirana kao zaražena; isto značenje ima i prvozaraženi

Otpornost virusa – sposobnost preživljavanja virusa u različitim vanjskim uvjetima (različita temperatura, staništa i sl.)

Pandemija – epidemija velikih razmjera, širenje bolesti na više država, cijeli kontinent, više kontinenata ili cijeli svijet

Panika – nekontrolirani strah izazvan stvarnom ili zamišljenom opasnošću često praćen psihičkim ili tjelesnim reakcijama (otežanim disanjem, lupanjem srca, drhtanjem i sl.)

Podupiruća terapija – terapija koja se provodi u liječenju neizlječivih bolesti radi olakšavanja simptoma bolesti i nadzora neželjenih učinaka bolesti; isto značenje ima i suportivna terapija

Prevencija – postupak ili niz postupaka koji se poduzimaju da se spriječi širenje zaraze

Preventivne mjere – mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja širenja zaraze

Protuepidemiološke mjere – mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja širenja epidemije

Prvozaraženi – osoba koja je na kojemu području prva identificirana kao zaražena; isto značenje ima i nulti pacijent

Respirator – medicinski uređaj koji omogućuje disanje bolesnicima koji samostalno otežano dišu

Respiratorna infekcija – zarazna bolest dišnih putova prouzročena udisanjem virusa iz vanjskoga okoliša; isto značenje ima i infekcija dišnih putova

Samoizolacija – kućna izolacija osoba koje imaju simptome zaraze ili osoba koje ne pokazuju simptome zaraze, ali su boravile u epidemijom zahvaćenim područjima ili su bile u kontaktu sa zaraženim osobama

Samoizolirana osoba – osoba koja se nalazi u samoizolaciji

Samoizolirati se – boraviti u samoizolaciji

Simptom – svaki pojedinačni znak kakve bolesti, tjelesna ili duševna promjena koja upućuje na kakav poremećaj u organizmu

Simptomatski – koji se odnosi na simptome

Simptomatsko liječenje – uklanjanje ili ublaživanje simptoma bolesti koje se provodi u slučajevima kad nema lijeka protiv uzročnika bolesti

Slobodna cirkulacija virusa – širenje i razmnožavanje virusa bez mogućnosti ranoga otkrivanja zaraze i izolacije svih bolesnika; isto značenje ima i slobodna transmisija virusa

Slobodna transmisija virusa – širenje i razmnožavanje virusa bez mogućnosti ranoga otkrivanja zaraze i izolacije svih bolesnika; isto značenje ima i slobodna cirkulacija virusa

Stopa zaraze – postotak broja zaraženih u odnosu na ukupan broj stanovnika nekoga područja

Stožer civilne zaštite (SCZ) – mjerodavno tijelo koje sustavno provodi mjere civilne zaštite na području države, županije ili općine (npr. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožer civilne zaštite Grada Zagreba, Stožer civilne zaštite Primorsko-goranske županije, Stožer civilne zaštite Općine Medulin)

Sumnjivi slučaj – slučaj za koji se sumnja, ali nije potvrđeno da je zaražen; isto značenje ima i suspektni slučaj

Suspektni slučaj – slučaj za koji se sumnja, ali nije potvrđeno da je zaražen; isto značenje ima i sumnjivi slučaj

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), engl. World Health Organization (WHO) – organizacija Ujedinjenih naroda za međunarodno javno zdravstvo

Širenje panike – nepotrebno prenošenje straha i izazivanje pomutnje u široj okolini

Telenastava – nastava koja se prenosi televizijski, isto značenje ima i TV nastava

Virolog – stručnjak koji proučava viruse i njima slične organizme

Virologija – znanstvena disciplina koja proučava viruse i njima slične organizme

Virologinja – stručnjakinja koja proučava viruse i njima slične organizme

Virtualna učionica – učionica koja je računalno stvorena u digitalnome okružju, koje omogućuje pristup nastavnoj građi

Virulencija – sposobnost mikroorganizma da prouzročuje bolest

Virulentan – koji prouzročuje bolest

Virus – infektivni mikroorganizam koji se razmnožava samo u živim stanicama drugih organizama

Virusna zaraza – prodor i širenje virusa u organizmu

Zaraza – bolesno stanje koje nastaje prodorom štetnih tvari, organizama, virusa ili bakterija; isto značenje ima i infekcija

Zarazni – koji se odnosi na zarazu

Zaštitna maska – navlaka koja se stavlja na lice kao zaštita od prenošenja virusa (kašljanjem, izdisanjem, kihanjem i sl.); isto značenje ima i kirurška maska

Izdvajamo