učenicima mukte bodovi

Nakon velike afere, šefica tijela koje organizira državnu maturu za sve okrivila bivšu ministricu Divjak

Upozorava na manjkavosti Pravilnika o polaganju državne mature, zbog čega su, kako tvrde, u više navrata tražili njegovu hitnu izmjenu
Ivana Katavić
 Cropix/ilustracija

Dubioze sa završetkom prošlogodišnje državne mature, koja je po jednima razlog za akciju DORH-a, po drugima „za zatvor“, a treći je nazivaju „proceduralnom greškom“, komentirali su u poduljem odgovoru Jutarnjem listu iz uprave Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), institucije koja provodi državnu maturu.

U odgovoru na upit od prije dva dana, u NCVVO-u koji vodi ravnateljica Ivana Katavić, upravo su naveli glavnoga krivca za nastale probleme: bivša ministrica Blaženka Divjak izravno je, ističu, ugrozila proces državne mature.

Upozoravaju na manjkavosti Pravilnika o polaganju državne mature, zbog čega su, kako tvrde, u više navrata tražili njegovu hitnu izmjenu. Smatraju da Pravilnik sadrži niz nelogičnosti „koje godinama ugrožavaju kvalitetan i ujednačen proces provedbe državne mature“.

Odgovor NCVVO-a prenosimo u cijelosti:

Nakon završetka ispita u jesenskom roku državne mature u školskoj godini 2019./2020. pristiglo je 270 prigovora. Od ukupnog broja pristiglih prigovora Centar je prihvatio njih 77, odnosno 29%.

Centru je uloženo 45 prigovora za Matematiku A od kojih je 11 prihvaćeno, dok je za Matematiku B uloženo 39 prigovora od kojih je 9 prihvaćeno. Ostatak zaprimljenih prigovora na ispite iz Matematike A i B je odbijen. Drugim riječima, Centar je prihvatio 20 prigovora na ispite iz Matematike A i B od pristiglih 45. Od 25 prigovora koje je Centar odbio, samo je 13 pristupnika podnijelo daljnji prigovor Povjerenstvu za praćenje državne mature, i to 4 prigovora za Matematiku A i 9 prigovora za Matematiku B. Od tih 13 podnesenih prigovora, Povjerenstvo je prihvatilo 2 prigovora – jedan iz Matematike A i jedan iz Matematike B. Dakle, spomenuti broj od 22 usvojena prigovora iz Matematike na jesenskom roku odnosi se na ukupni broj prihvaćenih prigovora: 20 prigovora koje je prihvatio Centar i 2 prigovora koje je prihvatilo Povjerenstvo.

U rješavanju prigovora koji su pristigli Centru, osim koordinatorice za matematiku, gospođe Nede Lesar, sudjelovale su i dvije članice stručne radne skupine, po ustaljenoj proceduri postupanja prilikom odlučivanja Centra o prigovoru. Nakon što je stručna radna skupina odlučila da će 20 prigovora prihvatiti, a 25 odbiti, gđa Lesar, kao ispitna koordinatorica koja ima ovlaštenje za ulazak u aplikaciju „Postani student“ unijela je te odluke Centra u aplikaciju.

Sudjelujući u radu Povjerenstva za praćenje državne mature, gđa Lesar je kao članica Povjerenstva, na izričito traženje jednog člana Povjerenstva ponovno razmotrila prigovore pristupnika iz matematike u odnosu na činjenicu koja nije razmatrana prilikom donošenja odluke Centra o prigovoru. Iako je gospođa Lesar, kao koordinatorica za matematiku i dugogodišnja ocjenjivačica ispita državne mature iz matematike, iznimno stručna osoba, prije iznošenja svog stava u vezi s tim prigovorima, dodatno je konzultirala i sadržajnog recenzenta navedenog ispita koji je potvrdio njeno stručno mišljenje o dvama spornim prigovorima.

Uz tu potvrdu, gđa Lesar je iznijela Povjerenstvu svoj stav da bi ta dva prigovora trebalo usvojiti. Taj je stav gđa Lesar iznijela isključivo kao jedan od 11 članova Povjerenstva. Dakle, ona nije odlučila o prigovoru, nego je iznijela svoj stav i mišljenje, a odluku u prihvaćanju prigovora donijelo je Povjerenstvo. Pritom je gospođa Lesar postupala stručno, u dobroj vjeri i najboljem interesu pristupnika, unatoč činjenici što nije imala nikakvu obvezu da to učini jer takva obveza nije nigdje propisana niti definirana.

Želimo istaknuti da je Povjerenstvo za praćenje državne mature postojalo i ranije, ali je ono bilo samo neformalno tijelo čija je osnovna zadaća praćenje i vrednovanje kvalitete provedbe državne mature (članak 14, stavak 2 Pravilnika). Izmjenom Pravilnika o polaganju državne mature 2019. (NN 127/2019), Povjerenstvu su proširene ovlasti omogućavanjem pristupnicima da podnesu prigovore protiv prethodnih odluka Povjerenstva. Zbog toga su se dvije prethodne mature (školska godina 2018./2019. i 2019./2020.) odvijale uz postojanje takvog tijela, a bez ikakvih procedura po kojima bi ono trebalo postupati. Navedene izmjene uvela je tadašnja resorna ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak.

'Želi se okriviti ravnateljicu i djelatnike Centra'

Iako bi za sam proces unaprjeđenja kvalitete vrednovanja bilo korisno da postoji vanjsko neovisno tijelo koje je svojevrsni korektiv Centru, uvođenje Povjerenstva u odredbe Pravilnika odrađeno je stihijski, bez promišljanja i bez propisivanja ikakvih pravila postupanja tog Povjerenstva. Za loše definirane procedure i nepostojanje pravila posljednjih se dana želi okriviti ravnateljicu i djelatnike Centra, koji su jedini tijekom nekoliko proteklih godina upozoravali na manjkavosti Pravilnika o polaganju državne mature i u više navrata tražili njegovu hitnu izmjenu.

Osim što u njemu ne postoje odredbe vezane za ovlasti i način postupanja Povjerenstva za praćenje državne mature te izricanja odgovarajućih mjera i provedbe postupka prilikom utvrđenog prepisivanja, Pravilnik sadrži niz nelogičnosti koje godinama ugrožavaju kvalitetan i ujednačen proces provedbe državne mature. Uvođenjem izmjena Pravilnika vezanih za uspostavu Povjerenstva kao drugostupanjskog tijela u postupanju prilikom prigovora na bodovanje ispita, bivša ministrica Divjak nije uskladila ostale odredbe Pravilnika.

U članku 43, stavak 6 trenutačnog Pravilnika stoji da odluku o prigovoru pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka od 48 sati od objave rezultata ispita. Takav članak je stajao i u ranijoj verziji Pravilnika iz davne 2013. (NN 1/2013) – članak 43, stavak 4 u kojemu je napisana ista stvar samo je izbačeno da Centar donosi konačnu odluku jer, od uvođenja Povjerenstva u odredbe Pravilnika 2019., ono donosi konačnu odluku. Matematika je vrlo jednostavna – uvođenjem Povjerenstva Centar više nema pet dana za donošenje odluke stručnih radnih skupina o opravdanosti prigovora, jer je postupanje Povjerenstva oduzelo 2 dana (članak 43, stavak 7 Pravilnika), a jedan dan se potroši za pripremu informacija i tablica za postupanje Povjerenstva.

'Nedorečene ovlasti i zadaća Povjerenstva'

Centru tako ostaju svega dva dana za postupanje po uloženim prigovorima Centru u prvom stupnju. Rokovi konačne objave podataka kao i podjele svjedodžbi ne mogu se pomicati zbog nužnosti završetka procesa provedbe državne mature prije početka upisa na visoka učilišta u Hrvatskoj i inozemstvu, a ispiti državne mature ne mogu započeti ranije zbog trajanja nastave za maturante, ali i nužnog minimalnog vremena za pripremu prije početka ispita. Naglašavamo da u posljednjih 5 godina, Centar zaprima u prosjeku više od 3.300 prigovora u ljetnom roku, u kojemu sudjeluje više pristupnika nego u jesenskom, a da Centar sve prigovore obradi u roku od 48 sati. Sve prigovore rješavaju članovi stručnih radnih skupina, kojih ukupno u prosjeku ima stotinjak na ljetnom roku.

O problemu nedorečenosti rada, ovlasti i zadaća samog Povjerenstva, najbolje svjedoči Zapisnik 3. sjednice rada Povjerenstva od 21. srpnja 2020. U Zapisniku, koji Vam dostavljamo u prilogu, tadašnji predsjednik Povjerenstva, dr. sc. Marko Košiček, koji je obnašao dužnost savjetnika bivše ministrice Divjak, primjećuje da su uveli „unaprjeđenje“ sustava državne mature koje je narušilo prethodno postavljena načela jednakosti i ravnopravnosti sudionika državne mature sljedećim zaključkom:

„Treba istaknuti da u samom Pravilniku i Odluci o imenovanju članova ovoga Povjerenstva nije jasno dana ovlast članovima Povjerenstva za ulazak u strukturu i sadržaj pojedinih ispita. Time se postavlja i pitanje opravdanosti uključivanja ovog Povjerenstva u preispitivanje odluka Centra, odnosno predmetnih stručnih radnih skupina, i taj dio svakako bi trebalo jasnije definirati Pravilnikom.

U slučaju da Povjerenstvo nema ovlasti ulaziti u ishod koji se zadatkom vrednuje, onda se postavlja pitanje čemu suglasnost Povjerenstva na odgovor na prigovor koji članovi stručne radne skupine napišu. Potrebno je jasno navesti za koju vrstu prigovora Povjerenstvo može donijeti odluku te jasno definirati ulogu Povjerenstva u stručnome dijelu. Ako je potrebna stručna procjena nekog dijela ispita ili ispitnog zadatka, potrebno je imenovati ovakvo slično povjerenstvo na drugačiji način (prema zastupljenosti stručnjaka za sve predmete, odnosno ispite koji se pišu na državnoj maturi) ili imenovati neko posve novo stručno povjerenstvo koje će kao neovisno zaprimati prigovore za ispite državne mature.“

Dakle, Pravilnikom nije propisan:

• broj članova,

• sastav u smislu koliko članova dolazi iz koje institucije,

• koje su potrebne kompetencije članova kako bi osigurali visoke zahtjeve koji se očekuju od drugostupanjskog tijela u nekom pravnom procesu,

• na koji način članovi Povjerenstva donose odluke,

• koje su procedure po kojima postupa Povjerenstvo,

• ulazi li samo u proceduralna ili i sadržajna razmatranja,

• ako ulazi u sadržajna razmatranja – jesu li kompetentniji članovi Povjerenstva od članova stručne radne skupine NCVVO-a kako bi donijeli konačnu odluku je li stručna radna skupina pogriješila u svom postupanju,

• ako ulazi isključivo u proceduralna razmatranja – tko odlučuje u sadržajnim razmatranjima na koja se u većini slučajeva pristupnici žale,

• ako se sadržajna razmatranja ponovno vraćaju stručnoj radnoj skupini koja ih je ocijenila i donijela odgovor na prigovor u prvom stupnju – koji je smisao da ponovno isti ljudi ocjenjuju prigovore,

• ima li dovoljno vremena za vraćanje na promišljanje stručnoj radnoj skupini prema trenutačno definiranim rokovima iz Pravilnika,

• ako je smisao da stručne radne skupine u drugostupanjskom procesu potvrde ono što su odlučile u prvom stupnju – je li zadaća Povjerenstva samo „administrativna“ odnosno napisati rješenje na temelju tuđeg mišljenja i tako maknuti sa sebe odgovornost ako dođe do nekakvih nejasnoća…

'Divjak izravno ugrozila proces mature'

Kao što se vidi iz niza prethodno navedenih činjenica, prof. dr. sc. Blaženka Divjak, kao ministrica koja je donijela „unaprjeđenja“ u Pravilnik o provedbi državne mature, o njima nije razmišljala, čime je izravno ugrozila proces državne mature. Centru su te izmjene donijele mnoštvo nejasnoća, skraćivanja vremena u aktivnostima za koje je odgovoran Centar i problema u postupanjima prilikom rješavanja prigovora u drugom stupnju, jer su u obje državne mature koje su se provele s Povjerenstvom kao drugostupanjskim tijelom u članove Povjerenstva imenovani djelatnici Centra. Smatramo da je to sukob interesa, no pravni akti obvezuju Centar i djelatnike Centra na postupanje u skladu s odredbama Pravilnika.

Javnost je upoznata s činjenicom da je Centar tijekom proteklih nekoliko godina predlagao bivšoj ministrici Divjak izmjene i dopune Pravilnika, prvenstveno u dijelu izricanja odgovarajućih mjera i provedbe postupka prilikom utvrđenog prepisivanja te nakon uvođenja Povjerenstva i u dijelu vezanom za nejasno definirane zadaće i ovlasti Povjerenstva. Centar je sve svoje prijedloge uvijek potkrijepio stručnim znanjem i stečenim iskustvom primjene Pravilnika u praksi.

Osim navedenog željeli bismo skrenuti pažnju na još jednu stvar: bivši članovi Upravnog vijeća Centra, gospodin Ninoslav Šćukanec Schmid i gospodin Tihomir Tomčić, koji su odstupili sa svojih dužnosti iz moralnih razloga i neslaganja s načinom rješavanja prigovora u jesenskom roku državne mature 2019./2020., itekako su bili svjesni problematike i manjkavosti trenutačnog Pravilnika o polaganju državne mature. Tome u prilog govori i zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća koja je održana 16. listopada 2019., dakle prije početka pripreme i provedbe državne u školskoj godini 2019./2020.

Postavlja se pitanje što su poduzeli gospodin Ninoslav Šćukanec Schmid i gospodin Tihomir Tomčić, kao članovi Upravnog vijeća, da ravnateljici Katavić i Centru daju podršku da do nužnih izmjena pravilnika dođe na vrijeme kako se 53 dana prije početka državne mature u školskoj godini 2020./2021. vjerodostojnost provođenja ispita državne mature ne bi dovodila u pitanje. Podrška Upravnog vijeća je „stigla“ 1. travnja 2021., kada je predsjednik UV, prof.dr.sc. Josip Faričić, uputio dopis resornom ministarstvu s prijedlogom izmjene Pravilnika o polaganju državne mature – onog istog za kojeg su izmjene tražene od strane Centra nebrojeno puta tijekom posljednjih nekoliko godina.

Divjak reagirala na optužbe

Nakon optužbe uprave Nacionalnog centra koji provodi državnu maturu da je bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak odgovorna za situaciju te je „izravno ugrozila proces mature“ zbog nejasne uloge povjerenstva kojega je uvela, javila se bivša ministrica.

U NCVVO-u su optužili Divjak da je promijenila pravilnik, pa sada sadrži niz nelogičnosti „koje godinama ugrožavaju kvalitetan i ujednačen proces provedbe mature“.

O tomu Divjak kaže:

- Nema tog akta ili paragrafa koji isključuje zdravi razum i poštenje. I koji bilo kome daje dozvolu da krivi odgovor priznaje kao točan. Ostalo su pokušaji da se zataška suština. Sad očekujem da mene optužbi (ravnateljica Centra Ivana Katavić, op.a.) da sam joj rekla što da napiše kada je krivotvorila putne naloge.

Na odgovor iz NCVVO-a reagirao je i Tihomir Tomčić, bivši član Upravnog vijeća Centra, koji je nedavno podnio ostavku zbog sumnje u neregularnosti dodavanja bodova maturantima. Njega i drugog bivšeg člana Uprave, koji je također dao ostavku (Ninoslav Šćukanec Schmidt), uprava Centra prozvala je pitanjem – „što su poduzeli da ravnateljici Centra Ivani Katavić i Centru daju podršku da od nužnih izmjena pravilnika dođe na vrijeme“.

- Moram priznati da me razočaralo da je vodstvu Centra trebalo punih mjesec dana za napad na Ninu i mene, ali ipak, očekivano se konačno dogodilo. Uopće ne želim komentirati moju moć i snagu kao člana Upravnog vijeća u donošenju pojedinih odluka. Uostalom, kolika je to moć, najbolje se vidjelo na posljednje dvije sjednice, a osobito je „značajna“ u promjeni nekog Pravilnika kojeg ne donosi U.V.-e. Što se tiče toliko spominjanog Pravilnika, niti u jednom njegovom članku i stavku ne piše da je moguće davati bodove za netočne odgovore. Toliko o tome, odgovara Tihomir Tomčić.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
03. rujan 2021 15:42