StoryEditor
NALAZ REVIZIJE

NIZ NEPRAVILNOSTI U POSLOVANJU - OD RAČUNA ZA MOBITELE DO GARAŽNOG MJESTA Državni ured za reviziju dao nepovoljno mišljenje o radu HAVC-a za 2015.

 Srđan Vrančić / CROPIX

Dvanaest tisuća kuna za garažno mjesto, računi za mobitele od 629 do 8992 kune, te odvjetničke usluge u iznosu od 166.000 kuna iako imaju pravni odjel - samo je dio troškova iz 2015. godine Hrvatskog audiovizualnog centra na koje je Državna revizija imala primjedbe te im dala nepovoljno mišljenje za poslovanje. Dokument Državnog ureda za reviziju objavljen je na službenoj internetskoj stranici, a u nalazu se navodi da su 'rashodi za usluge telefona Centra ostvareni u iznosu 104.553 kuna'.

- Evidentirani su rashodi za usluge mobilnih telefona u iznosu od 89.662 kune. Od 24 korisnika mobilnih telefona (u vlasništvu Centra), koji su pojedinačno ostvarili rashode u iznosima od 629 do 8992 kune, tijekom 2015. je devet zaposlenika Centra koristilo deset mobitela i ostvarilo rashode od 43.135 kuna, a 15 korisnika mobitela, koji nisu zaposlenici Centra, ostvarili su rashode u iznosu 46.527 kuna - navodi se u nalazu Državne revizije.

Nadalje su utvrdili da je HAVC plaćao 'zakup garažnog mjesta za vozilo u vlasništvu zaposlenika u iznosu od 12.000 kuna':

- Iz sredstava Centra (proračunska sredstva) izvršeno je plaćanje najma garažnog mjesta u iznosu od 12.000 kuna na temelju ugovora o zakupu u sklopu kompleksa Centar Kaptol, koji je zaključen između zakupodavca i Centra. Navedeno garažno mjesto koristi zaposlenik HAVC-a za vozilo u privatnom vlasništvu - piše u dokumentu Državne revizije, koja je i na to imala zamjerku.

Također su utvrdili da je HAVC tijekom 2015. godine plaćao odvjetničke usluge u iznosu od 166.713 kuna, iako u sklopu Centra imaju pravni odjel.

- S obzirom na to da je u okviru Centra ustrojen Odjel za pravne poslove, koji prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta obavlja poslove..., Državni ured za reviziju je mišljenja da spomenute poslove za koje su izdvojena značajna proračunska sredstva treba obavljati navedeni Odjel - navodi Državna revizija koja HAVC-u spočitava i to što nije donio Plan nabave za 2015. godinu.

- Iskazani su rashodi za nabavu računalnih usluga od više dobavljača, u iznosu 306.106 kuna bez PDV-a. Od toga, vrijednost godišnje nabave za usluge održavanja korisničkog portala iznosi 84.000 kuna, za usluge održavanja korisničke licence 84.000 kuna te usluge održavanja web stranice 72.000 kuna, bez PDV-a. Tijekom 2015. Centar je više puta izravno zaključivao ugovore s istim dobavljačem za nabavu iste usluge - navodi se.

Revizijom je tako utvrđeno da Centar prati trošenje sredstava do iznosa koji je dodijelio, kontrolom ispostavljenih računa i dokumentacije producenta o utrošku sredstava za proizvodnju ugovorenog filma.

- Revizijom je utvrđeno da su sredstva, između ostalog, utrošena za plaćanje najma i režijskih troškova poslovnih prostora koje koriste producentske kuće u redovnom poslovanju, usluge korištenja mobilnih telefona i interneta, usluge registracije vozila u vlasništvu producentske kuće te troškove korištenja parkirnih mjesta, kupovinu prijenosnih računala, plaće zaposlenika te ugovore o djelu i autorske honorare ugovorene za obavljanje redovne djelatnosti producentske kuće, što nije u skladu s odredbom članka 18. Pravilnika o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva - navodi se u nalazu.

U dokumentu revizije navodi se također kako je tijekom 2015. ravnatelj Hrvoje Hribar raspolagao sredstvima na temelju zaključenih ugovora, u iznosima iznad 50.000 kuna, bez odluke Upravnog odbora, a za iznose iznad 200.000 kuna bez suglasnosti Ministarstva kulture, te da Upravni odbor Centra nije odlučivao o Financijskom planu i godišnjem obračunu za tu godinu, što nije u skladu s odredbama Zakona i Statuta.

Financijski plan Centra ne sadrži prihode iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, te obrazloženje prijedloga financijskog plana, i nije sastavljen u skladu sa Zakonom o proračunu. Utvrđeno je, nadalje, kako je u izvještaju o obavljenom popisu imovine i obveza navedena vrijednost nefinancijske imovine u iznosu 867.641 kune, a u bilanci i poslovnim knjigama u iznosu 563.868 kuna, odnosno 303.773 kuna manje, te kako Centar ne vodi evidenciju obveza prema dospjelosti po pojedinom ugovoru, odnosno projektu i programu, a iz poslovnih knjiga nije vidljivo koliko iznose stvarne, a koliko moguće obveze. Revizija je također utvrdila da za 36 donesenih odluka o financiranju projekta i programa u iznosu 17,234.273 kune od 2008. do kraja 2015., nisu zaključeni ugovori, a za šest dugometražnih igranih filmova, u iznosu 26,200.000 kuna i šest komplementarnih djelatnosti, u iznosu 2,105.000 kuna nisu zaključeni ugovori u roku.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
03. srpanj 2020 22:19