NATJEČAJ

NOVA AFERA MINISTRICE ŽALAC Posao vrijedan 13 milijuna kn dala firmi s jednim zaposlenikom koja je dugo bila u blokadi MINISTARSTVO 'Sve je po zakonu'

 
Gabrijela Žalac
 Goran Mehkek / CROPIX

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova prošle je godine raspisalo natječaj za nabavu 'informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvoja koje sadržava registar projekta', u vrijednosti od gotovo 13 milijuna kuna. Na taj se natječaj javio samo jedan ponuditelj, a ministarstvo Gabrijele Žalac prihvatilo je da tvrtke Ampelos d.o.o. i InfoDom d.o.o. isporuče ono što je Ministarstvo tražilo za 16.238.750 kuna s PDV-om, piše Telegram.

Tvrtka Ampelos d.o.o. ima samo jednog zaposlenog, nema web stranicu, a u godini prije imala je prihode od 240.000 kuna i dobit od 800 kuna. Prije toga je 64 dana bila u blokadi. Nakon tog natječaja je tvrtka Ampelos d.o.o. imala prihode povećane za 4.740 posto, a imali su dobit od 910 882 posto. To znači da su nakon navedenog natječaja imali 10 milijuna više nego prije njega.

Također je zanimljivo da je rok isporuke naznačen u natječaju bio samo 30 dana od potpisivanja ugovora, a takav posao nije moguće obaviti u tako kratkom roku, zbog čega se također sumnja da je natječaj namješten.

'Natječaji na koji se javljaju manje od četiri ponuditelja obično su namješteni. Odabrani dobavljač nema apsolutno nikakve, pa ni najmanje kompetencije ili reference za posao koji obavlja. Ne postoji povijest sličnih rješenja, domaćih ili u inozemstvu, te je jasno samo promatrajući broj zaposlenih kako je “pobjednička” ponuda bila kroz razne parametre podešena za samo jednog dobavljača koji će pokupiti proviziju, dok će sav posao odraditi tvrtka Infodom', rekao je za Telegram informatički stručnjak Marko Rakar.

Reagiranje Ministarstva: Provedeni postupak javne nabave u potpunosti je u skladu sa zakonom

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije oštro odbacuje svaku insinuaciju u medijskim napisima o pogodovanju u otvorenom postupku javne nabave Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Naime, dana 11. lipnja 2018., u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavljena je Obavijest o nadmetanju za nabavu Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem odnosno gotove, cjelovite i funkcionalne informacijsko-komunikacijske platforme koja se koristi za prikupljanje, analizu i pohranu podataka i pokazatelja za izradu, praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja i razvojnih projekata koji su u pripremi.

U otvorenom postupku javne nabave ponudu je predala jedino Zajednica ponuditelja: Ampelos d.o.o., Podstrana i InfoDom d.o.o., Zagreb, čija ponuda je ispunila sve uvjete iz Dokumentacije o nabavi. Predmetna nabava sufinancirana je EU sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u vrijednosti 13.803.50,00 kn (85%), dok udio nacionalnog sufinanciranja iznosi 2.435.700,00 kn (15%).

S obzirom na to da je predmet nabave bilo cjelovito i funkcionalno, gotovo programsko rješenje Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, odnosno roba, određen je rok za isporuku od 30 dana, uobičajeni rok za isporuku roba. Tijekom postupka nabave zaprimljena je jedna žalba koju je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila kao neosnovanu, nakon čega je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na osnovu članka 419. Zakona o javnoj nabavi i Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave produžilo rok za dostavu ponuda i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Gotovo funkcionalno programsko rješenje koje kvalitativno, kvantitativno i funkcionalno u potpunosti udovoljava zahtjevima opisanim u Dokumentaciji o nabavi isporučeno je 4. listopada 2018. godine.

U skladu sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, krajnji korisnici Informacijskog sustava su koordinacijsko tijelo (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije), koordinatori za strateško planiranje središnjih tijela državne uprave, regionalni koordinatori (na razini jedinice područne (regionalne) samouprave), lokalni koordinatori (na razini jedinice lokalne samouprave), druga javna tijela koja imaju obveze i odgovornosti u skladu sa Zakonom. Trenutačno ga, u skladu korisničkom razinom ovlaštenja, upotrebljavaju 1182 korisnika.

Informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem jest baza podataka i alat za izradu i međusobno usklađivanje akata strateškog planiranja, povezivanje ciljeva akata strateškog planiranja s troškovima, izvorima financiranja i resursima potrebnima za njihovu provedbu, prikupljanje podataka o provedbi akata strateškog planiranja i ostvarenim rezultatima, ishodima i učincima provedbe javnih politika, prikupljanje podataka o razvojnim projektima koji su u pripremi, pripremanje izvješća o provedbi akata strateškog planiranja i osiguravanje potrebnih podataka za učinkovito upravljanje razvojem.

Upotrebom registra projekata omogućit će se uvid u zalihu projekata koja će biti osnova za programiranje korištenja EU fondova u idućem financijskom razdoblju EU-a i pregovore s Europskom komisijom oko opsega financijske alokacije za sektorske i regionalne operativne programe u novoj financijskoj perspektivi 2021-2027.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, pod brojem objave 2018/S 0F2-0015199, dostupna je dokumentacija za predmetnu nabavu.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
27. svibanj 2022 07:24