PROMIJENJEN ZAKON

Od danas ogromne promjene pravila u prometu: Pogledajte što se sve mijenja i za koga, uvode se i nove globe

U novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama sad je uvedena i kaciga za vozače električnih romobila, a ne smiju se nositi niti slušalice na oba uha

Ilustrativna fotografija

 Boris Kovačev/Cropix

Danas, u subotu 30. srpnja, na snagu je stupio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a detaljno ga je za N1 televiziju objasnio Josip Mataija, voditelj Službe cestovnog prometa MUP-a.

S obzirom na to da se u osobna prijevozna sredstva ubrajaju i romobili (ali i segwayi te monocikli), za njih vrijede sljedeća pravila:

- Ta vozila nemaju sjedećih mjesta, a maksimalna brzina može im biti 25 km/h. Ako imaju električni motor, snaga mu može biti do 0,6 kilovata, ako je pak u pitanju onaj drugi motor, radni obujam ne smije mu biti veći od 25 kubičnih centimetara.

Takva vozila smiju se kretati po biciklističkim stazama ili trakama, ali kako smo svjesni da istih nema svugdje, iznimno se mogu kretati i po površinama namijenjenima za kretanje pješaka i nogostupima - važno je, naravno, prilagoditi brzinu vozila s obzirom na pješake u prometu.

Treća varijanta su prometnice na kojima je ograničenje brzine 50 km/h i manje, a to su prometnice koje se nalaze na županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama. No, i ondje romobili mogu voziti samo pod sljedećim uvjetima - onaj tko gospodari cestom, treba od nas dobiti suglasnost, a takva prometnica morat će biti označena posebnim prometnim znakom da ostali vozači budu upozoreni kako se na toj prometnici mogu pojaviti i spomenuta osobna prijevozna sredstva. Radit će se o manjim prometnicama, nikako državnima.

Neće se moći voziti po prometnicama s više prometnih traka, za vozače koji to prekrše, kazna će biti 1000 kuna. A od 500 do 1000 kuna su kazne za prekršaje na prometnicama gdje je romobilima dozvoljeno prometovanje - objasnio je Mataija i ponovio da će policija morati davati suglasnost jedinicama lokalnih uprava koje odluče dozvoliti vožnju romobilima po dijelu cesta na svom području.

- Policija sigurno neće dati suglasnost da se može voziti, recimo, ovdje u Zagrebu po Slavonskoj, to je opasno, izjavio je.

U novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama sad je uvedena i kaciga, a kazna za njezino nenošenje tijekom vožnje romobila iznosi 300 kuna.

Ne smiju se nositi niti slušalice na oba uha (to vrijedi i za vozače bicikla) - smijete imati slušalice, ali samo na jednome uhu.

Što se tiče biciklista i prijelaza preko zebre, voditelj Službe cestovnog prometa MUP-a kaže:

- Pješački prijelaz služi samo za pješake, a sad smo to i dodatno pojasnili - ako biciklistička staza postoji i u sklopu je pješačkoga prijelaza, tad ne treba silaziti s bicikla. Ako se pak radi o klasičnome prijelazu, vozači moraju sići i gurati bicikl - za nepoštivanje ovih pravila kazna će biti 300 kuna.

Biciklisti moraju nositi i reflektirajući prsluk ili neku reflektirajuću materiju kad voze po mraku i moraju imati svjetla.

U novi Zakon također je uvedena i kategorija jahač.

- Taj problem imamo u Slavoniji. Jahač i zaprežno vozilo nisu ista kategorija. Jahači se moraju držati uz desni rub kolnika i moraju imati 16 godina da bi samostalno jahali, mlađi ne smiju - rekao je Josip Mataija.

Osvrnuo se i na poluatomatizirana i automatizirana vozila.

- Vozač mora sjediti za volanom. Bilo je slučajeva da vozači uopće ne sjede za upravljačem, nego iza, a to se ne smije. Imali smo nekoliko situacija da je čovjek sjedio iza i praktički se rugao svima okolo. E, to više neće moći - zaključio je.

Pregled najvažnijih izmjena

Ravnateljstvo policije je o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama izdalo prije nekoliko dana specijalno priopćenje u kojemu također pojašnjava što se sve mijenja i kako se treba ponašati u određenim situacijama s obzirom na novosti u zakonu.

- Riječ je o obuhvatnim izmjenama krovnog zakonskog propisa o sudjelovanju u prometu na cestama, za koje su učinjene detaljne preliminarne analize kako bi se postojeće prakse unaprijedile iz svakog, za veću sigurnost i praktičniju vožnju, potrebnog rakursa te su u izradi konzultirane sve povezane struke i institucije, kao i građani, naveli su u Ravnateljstvu policije.

U nastavku navodimo neke od najvažnijih izmjena kako ih je priopćilo Ravnateljstvo policije.

Nova kategorije vozila - osobno prijevozno sredstvo

Po prvi se puta naime zakonski regulira sudjelovanje u prometu električnih romobila, električnih monocikli, segwaya i slično, koji se svrstavaju u posebnu kategoriju vozila, za koju je uveden i zajednički izraz - osobno prijevozno sredstvo.

Osobno prijevozno sredstvo je vozilo koje nije razvrstano niti u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg je mjesta, a čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.).

Zbog ovakvog definiranja navedenih prijevoznih sredstava i uvođenja novog izraza, prilagođene su i ostale odredbe Zakona koje se odnose na njihovo sigurno sudjelovanje u prometu. Novi Zakon propisuje pravo i način korištenja površina po kojima se mogu kretati te uvjete koje moraju ispunjavati vozila i njihovi vozači prilikom sudjelovanja u prometu.

Također, vozači osobnog prijevoznog sredstva, kao i vozači bicikala, sukladno novom Zakonu, ne smiju upravljati vozilom koristeći slušalice na ili u oba uha, čime bi se umanjila mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. U slučaju kršenja propisane obveze, propisana je sankcija, odnosno novčana kazna u iznosu od 300 kuna.

Novim Zakonom, dodatno se propisuju površine kojima je vozač dužan prilagoditi brzinu kretanja vozila. Tako su u Zakon uvedene tzv. „druge površine“, kako bi regulativa i u tom dijelu bila primjenjiva i na nove kategorije vozila, odnosno na osobna prijevozna sredstva.

Uz to, vozačima B kategorije novi Zakon omogućuje upravljanje motornim triciklima na području Hrvatske, uz ispunjavanje određenih uvjeta.

Privremena nesposobnost za vožnju i obveza liječnika

Izmjenom članka 233. uvodi se obveza svim liječnicima, odnosno liječniku koji je obavio pregled ili je liječio vozača te izabranom liječniku, da sukladno pravilniku kojim se propisuju zdravstveni pregledi vozača i kandidata za vozače, upozore vozača o privremenoj nesposobnosti, koja ne može biti duža od šest mjeseci. Liječnici su u obavezi dano upozorenje evidentirati i u medicinskoj dokumentaciji.

Po isteku roka o privremenoj nesposobnosti vozač se neće upućivati na ponovni liječnički pregled, a za liječnike koji ne obavijeste vozača o privremenoj nesposobnosti te podatak o tome ne evidentiraju u medicinskoj dokumentaciji propisane su prekršajne sankcije.

Sankcije su predviđene i za vozače koji će upravljati vozilom u prometu na cesti za vrijeme dok im je izdano navedeno upozorenje liječnika o privremenom zdravstvenom stanju.

No, ističemo kako će odredbe o privremenoj nesposobnosti vozača za upravljanje vozilom stupiti na snagu danom donošenja izmjena Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, koji je u nadležnosti Ministarstva zdravstva. Propisan je rok da ministar nadležan za zdravstvo, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uskladi Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače („Narodne novine“, br. 137/15, 132/17 i 10/20) s odredbama ovoga Zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Vezano uz sigurnosne i zdravstvene faktore, novim Zakonom propisuje se i sankcija od 300 kuna za prekršaj vozača koji u prometu na cesti upravlja vozilom koje nema kutiju prve pomoći, sukladnu pravilniku kojim se propisuju tehnički uvjeti vozila u prometu na cestama.

Koridor za prolazak vozila hitnih službi

Krizne situacije unazad dvije godine ukazale su na nedovoljnu istaknutost i poznavanje nužnih reakcija sudionika u prometu, kako bi se hitnim, incidentnim lokacijama pristupilo što lakše i brže.

Stoga novi Zakon jasno definira koridor za prolazak vozila hitnih službi na prometnicama sa više od dvije prometne trake, prilikom nastanka incidentne situacije, a kako bi se stekla navika kod vozača, kao i sama vozačka kultura o ujednačenom načinu osiguravanja koridora za prolazak vozila interventnih službi. Koridor definiran Zakonom, jednačen je s ostalim zemljama Europske unije, što dodatno utječe na brzinu potrebne reakcije.

Uvođenje novih pojmova i viša kazna za prekoračenje brzine

Definirani su i novi pojmovi, kao što su „zona prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni“, „pomoćna pješačka sredstva“, „jahač“ i „automatizirano vozilo“.

Po prvi se puta regulira sudjelovanja jahača u prometu na cestama, a uvodi se i novi pojam koji označava potpuno automatizirano vozilo, odnosno vozilo koje se može kretati na cesti bez prisutnosti vozača (potpuno automatizirano vozilo bez upravljača).

S tim u vezi, propisuje se i sankcija za vozače koji koriste vozila s ugrađenim sustavima za pomoć vozaču (djelomično automatizirano vozila) na način da vozilo upravlja samostalno, a pritom, dakle za vrijeme vožnje, vozači niti ne sjede na vozačkom sjedalu, čime nisu u mogućnosti reagirati u nepredviđenim slučajevima.

Također, novi Zakon regulira zabranu parkiranja vozila na mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila i omogućuje sankcioniranje nesavjesnih vozača kao i premještanje vozila koja ne koriste usluge punjenja, a parkirana su na mjestima namijenjenim samo za punjenje električnih vozila.

Sukladno primjerima iz prakse, izmijenjena je, odnosno proširena obveza dostave vjerodostojnih podataka o osobi koja je upravljala vozilom u traženom trenutku.

Naime, po novom, Zakon i korisniku vozila propisuje obveza da na zahtjev policijskog službenika ili službene osobe jedinice lokalne samouprave da vjerodostojan podatak o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja, a pritom se dostava podataka o više osoba koje su upravljale vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja ne smatra dostavom vjerodostojnih podataka o identitetu osobe kojoj je dao vozilo na upravljanje, te se propisuje sankcija za korisnika ako ne dostavi te podatke.

Budući da trenutna visina kazne vozače ne odvraća od činjenja prekršaja, novim se Zakonom povećava i iznos kazne za prekršaj neprilagođene brzine (koji se najčešće izriče prilikom događanja prometne nesreće) s 500 na tisuću kuna.

Ostale važnije izmjene

Najnovijim izmjenama, detaljno se pojašnjavaju odredbe članka Zakona koje se odnose na odgovornosti osobe kojoj su za vrijeme provođenja vozačkog ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom dostupne udvojene komande na vozilu.

Također, budući da s aspekta sigurnosti prometa na cestama ne postoji potreba, ukidaju se registarske pločice s crvenim i zelenim brojkama i slovima.

Pravnim ili fizičkim osobama obrtnicima olakšava se obavljanje poslova kojima se bave (proizvodnja, nadogradnja, servisiranje, prijevoz ili prodaja vozila na malo), odnosno dopušta se korištenje prenosivih pločica i za svrhe prijevoza do mjesta obavljanja tehničkog pregleda i registracije vozila, a za što je dosad bilo propisano korištenje pokusnih pločica.

Osobama koje su završile najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, u trajanju od tri godine prometnog smjera (gradskog), omogućuje se obavljanje poslova nadzornika tehničke ispravnosti vozila te poslova ispitivanja vozila i obrade dokumentacije, s obzirom na kompatibilnost programa obrazovanja za navedena zanimanja.

Također, detaljnije se uređuje postupanje prema vozačima motornih vozila kojima su, kao pravna posljedica pravomoćne osude za određene prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama određeni i upisani negativni prekršajni bodovi u evidenciju, a imaju vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemnu vozačku dozvolu.

Uz to, detaljnije se uređuje i način zamjene takvih dozvola za hrvatsku vozačku dozvolu, kao i sankcije za navedene prekršaje.

Naposljetku, u kontekstu detaljnijeg uređivanja pojedinih situacija, propisana je i mogućnost da se osobi koja počini prometni prekršaj koristeći vozačku dozvolu izdanu u državi članici Europskog gospodarskog prostora ili inozemnu vozačku dozvolu, umjesto zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom može primijeniti zaštitna mjera zabrane korištenja vozačke dozvole na području Republike Hrvatske, u trajanju od mjesec dana do dvije godine.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
11. kolovoz 2022 10:08