‘JEDNAKE MOGUĆNOSTI‘

Održana svečana dodjela donacija udrugama izabranim na natječaju Zaklade Nema predaje

Dinamova službena zaklada u studenom je pokrenula prvi natječaj koji za cilj ima osigurati financijsku pomoć potrebitim udrugama
Dobitnici donacija
 Igor Šoban/pixsell

U petak, 18. prosinca, na stadionu Maksimir održana je svečana dodjela donacija udrugama izabranim na natječaju Zaklade Nema predaje naziva ”Jednake mogućnosti za sve”.

Dinamova službena zaklada s ponosom je u studenom pokrenula prvi natječaj koji za cilj ima osigurati financijsku pomoć udrugama kojima je potrebna potpora, a čiji se programi, aktivnosti i zamolbe odnose na konkretna područja u kojima zaklada pomaže.

"Prvi natječaj zaklade nosi naziv ”Jednake mogućnosti za sve”, što je i naša misao vodilja, a fond natječaja iznosi ukupno 200.000,00 kuna te je predviđen za dodjelu pet udruga", rekli su iz Zaklade.

Pravo prijave na ovaj natječaj imale su isključivo udruge koje zadovoljavaju uvjete propisane u natječaju uz prijavu aktivnosti i programa iz područja humanitarne aktivnosti, financijske i druge pomoć socijalno ugroženim osobama, integracije osoba s invaliditetom u nogomet i društvo te promocije jednakosti i ravnopravnosti kroz suzbijanje stereotipa i diskriminacije.

Skupine korisnika na koje su programi/projekti trebali biti usmjeren su djeca, mladi te socijalno osjetljive skupine; osobe s invaliditetom, beskućnici i žrtve diskriminacije na osnovi rase.

Natječaj je bio otvoren od 16. do 31. studenoga, a po završetku natječaja Upravni odbor zaklade na sjednici je izabrao dobitnike donacija.

Udruga Vukovarski leptirići neprofitna je dobrovoljna i nevladina udruga djece s poteškoćama u razvoju, njihovih roditelja, članova obitelji, skrbnika i ostalih građana sa socijalno-humanitarnim ciljem. Svojim radom žele unaprijediti kvalitetu življenja djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji. Osnovni cilj projekta prijavljenog na natječaj je nabava suvremene opreme za provedbu logopedske terapije, ”logopedski set” za djecu s poteškoćama u razvoju. Ciljevi su opremanje kabineta za logopedsku terapiju, uključivanje nove djece s liste čekanja, praćenje napretka korisnika i poboljšanje stanja djece te interakcije s djecom. Udruga Vukovarski leptirići primila je donaciju od 20 tisuća kuna. Ček joj je predala članica upravnog odbora zaklade Iva Cigrovskij.

image
Igor Šoban/pixsell

Spinalne ozljede Zagreb samostalna je, neprofitna, nevladina i humanitarna udruga osoba sa spinalnom ozljedom. Udruga je na natječaj prijavila projekt ”Mobilnošću do jednakosti”, a donacija će biti iskorištena za kupovinu električnog nastavka (bicikla) za invalidska kolica naziva Triride koji bi mogli koristiti članovi udruge. Primjerak tog pomagala nalazio bi se u udruzi i bio bi dostupan na probu i korištenje članovima udruge i volonterima. Udruga Spinalne ozljede Zagreb primila je donaciju od 30 tisuća kuna. Ček joj je predala članica upravnog odbora zaklade Amra Peternel.

image
Igor Šoban/pixsell

Svjetska organizacija Roma udruga je koja je osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja zajedništva među nacionalnim manjinama i drugim narodima i ljudima u borbi protiv diskriminacije, nasilja, rasizma, huliganizma, mržnje i siromaštva u društvu, a osobito na sportskim terenima. Udruga je prijavila projekt ”Dječji kampi za dječake i djevojčice pripadnike nacionalnih manjina” u dobi od 8 do 15 godina starosti. Djeca bi za vrijeme trajanja kampa bila podijeljena u grupe tako da u svakoj grupi budu djeca pripadnici različitih nacionalnih manjina i djeca s tjelesnim oštećenjima. Cilj kampa je da djeca međusobnom suradnjom dođu do zacrtanih ciljeva i ostvare pobjedu u natjecanju. Djeca moraju surađivati međusobno, neovisno o tome kojoj nacionalnoj manjini pripadaju i bez obzira na sve različitosti i samo tako mogu doći do pobjede. Na taj način djecu se od malih nogu uči da su svi ljudi jednaki, neovisno o rasi, boji kože ili vjerovanju. U planu je održavanje 4 kampa, u Zagrebu, Karlovcu, Gunji i Sisku. Udruga Svjetska organizacija Roma primila je donaciju od 40 tisuća kuna. Ček joj je predao član upravnog odbora zaklade Damir Najmenik.

image
Igor Šoban/pixsell

Dom nade – udruga za podršku beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim skupinama neprofitna je organizacija sa sjedištem u Zagrebu. Jedan od ciljeva udruge je pružanje pomoći beskućnicima i ostalim skupinama u nepovoljnom položaju koji dolaze iz svih krajeva RH. Specifičnost Doma nade je u organizaciji usluge dnevnog/poludnevnog boravka za beskućnike, s obzirom da takva usluga u Zagrebu ne postoji. Udruga je na natječaj prijavila projekt „Pružimo im barem osnovno!“. Donaciju će udruga iskoristiti za financiranje nabavke sredstava koja su neophodna za svakodnevnu brigu o tijelu i odjeći. Drugi dio donacije iskoristio bi se za kupovinu multifunkcijskog printera te tri prijenosna računala koja bi bila na raspolaganju korisnicima. Ideja je da korisnici mogu samostalno pogledati informacije na internetu, napisati i isprintati životopis ili skenirati dokumentaciju s ciljem jačanja njihovog samopozdanja i osjećaja samostalnosti. Udruga Dom nade primila je donaciju od 50 tisuća kuna. Ček joj je predao predsjednik upravnog odbora zaklade Krešimir Antolić.

image
Igor Šoban/pixsell

Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom Mali princ osnovana je 2007. godine u Ivanić-Gradu. Udruga danas broji 168 članova, a korisnicima pruža besplatne usluge radne terapije, govorne i fizikalne terapije, pomoć u učenju za djecu, igraonice, edukacije, ravnopravno uključivanje u život i druge aktivnosti koje utječu na povećanje kvalitete njihova života. Udruga je na natječaj prijavila projekt ‘‘Samo želim priliku – socijalna i radna integracija osoba s invaliditetom” koji je usmjeren na integraciju osoba s invaliditetom u odgojno-obrazovne ustanove, u aktivnosti lokalne zajednice i na tržište rada. Udruga će imati tri smjera djelovanja, a to su pomoć u učenju, prilagođene edukativne radionice za djecu u školi ili vrtiću, sportske aktivnosti za djecu i treninge, kreativne i informatičke radionice. Poseban je fokus na sportskim treninzima za djecu s teškoćama u razvoju. Udruga Mali princ primila je donaciju od 60 tisuća kuna. Ček joj je predala upraviteljica zaklade Vlatka Peras.

image
Igor Šoban/pixsell
Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
14. travanj 2024 19:15