AFERE U ZDRAVSTVU

Podnesena i druga kaznena prijava protiv dr. Štimca, on se brani: ‘Teza iz prijave nema veze s istinom‘

Kaznena prijava također je podnesena protiv Žarka Alfirevića, trenutačnog pomoćnika ravnateljice KB-a Sveti duh

Prof. dr. Davor Štimac

 Damir Skomrlj/Cropix/Cropix

Pet dana nakon prve USKOK je dobio i drugu kaznenu prijavu zaposlenika KB-a Sveti duh protiv prof. dr. Davora Štimca, bivšeg ravnatelja KBC-a Rijeka i sadašnjeg predstojnika Klinike za internu medicinu te bolnice a tereti ga se za zlouporabu položaja i ovlasti za vrijeme njegova ravnateljskog mandata. Kaznena prijava također je podnesena protiv Žarka Alfirevića, trenutačnog pomoćnika ravnateljice KB-a Sveti duh za kvalitetu kojem je, prema prijavi, Štimac omogućio dobivanje novčane naknade za "poslovno savjetovanje o organizaciji rada nove bolnice na Sušaku"dok je bio ravnatelj te zdravstvene ustanove.

U Kaznenoj se prijavi ističe da je Alfireviću "omogućen pristup poslovnim podacima i drugim resursima bolnice a potom su 15. rujna 2016. godine zaključili Ugovor o poslovnoj suradnji na određeno vrijeme do 31. prosinca 2016. godine i to Davoru Štimac u ime KBC Rijeka kao naručitelju s jedne strane i The University of Liverpool Foundation Building, Brownlow Hill, Liverpool, L69 7ZX kao izvršitelj kojeg je zastupao Žarko Alfirević".

U ugovoru se kaže da se " izvršitelj obvezao obavljati konzultantske poslove u odnosu na izgradnju i organiziranje rada nove bolnice u Sušaku, konkretno Klinike za ginekologiju i opstetriciju i Klinike za pedijatriju, za što se KBC Rijeka obvezala isplatiti mu za te usluge 10.000,00 eura". Temeljem tih ugovornih obveza Alfireviću je isplaćeno 98.879 kuna. Dodatno je Štimac odobrio da KBC Rijeka 26. srpnja 2017. godine snosi Žarku Alfireviću trošak VIP karte za koncert Hose Carrerasa u iznosu 1.746 HRK kao i neosnovanu naknadu putnog troška – avionske karte 23. prosinca 2015. u iznosu 4.511,00 HRK, tako da ukupna isplata Žarku Alfireviću iznosi 100.136,88 HRK, a za sve to, prema nalazu Državnog ureda za reviziju – nije iskazano nikakvo pokriće koje nalaže zakon. Iz toga jasno proizlazi da je Davor Štimac zlouporabom ovlasti omogućio Žarku Alfireviću stjecanju znatne protupravne imovinske koristi u iznosu 100.136,88 kuna odnosno u tom iznosu znatno oštetio KBC Rijeka", kaže se u kaznenoj prijavi.

Obrazloženje prijave

U obrazloženju prijave predlaže se da se svi spomenuti dokumenti pribave od KBC-a Rijeka ali i da se utvrdi kod The University Liverpool, Foundation Building, Brownlow Hill odnosno Sveučilišta u Liverpoolu, je li Žarko Alfirević bio ovlašten zastupati ovo sveučilište u predmetnom ugovornom odnosu s KBC Rijeka te jesu li u njihovu korist izvršene navedene uplate.

"Ugovorom nije utvrđeno koje konkretne poslove Sveučilište mora obaviti, nego je navedeno da će poslovi i suradnja trajati do konca 2016.godine. Ugovoreno je da će u ime i za račun Sveučilišta usluge pružati fizička osoba s kojom je uspostavljena suradnja u kolovozu 2015. (u rujnu 2015. navedenoj fizičkoj osobi je plaćen trošak hotelskog smještaja i putni troškovi u iznosu 5.275,00 kn.) Ugovoreno je da će se Sveučilištu, nakon što Klinički bolnički centar izda potvrdu o izvršenim ugovorenim obvezama, obaviti plaćanje naknade u iznosu 10.000 eura. Sveučilištu su izvršena plaćanja ali uz račun je priložen ugovor, međutim dokumentacija iz koje bi bilo vidljivo koje i kada su usluge obavljene ne postoji", stoji u prijavi.

U prijavi se navodi još jedna upitna isplata. Naime, krajem 2015. i početkom 2016., za 19 zdravstvenih zaposlenika KBC-a Rijeka plaćeni su troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza za radni posjet bolnici u Liverpoolu u iznosu 158.172,00 kn. Na putnim nalozima je navedeno da se putovalo radi ‘konzultacija s fizičkom osobom iz Liverpoola‘. Iz dokumentacije nije vidljiva svrha navedenog puta. Državni ured za reviziju već je bio naložio evidentirati poslovne događaje u poslovnim knjigama na temelju vjerodostojnih, istinitih, urednih i prethodno kontroliranih knjigovodstvenih isprava u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu".

"Radio četri sata dnevno"

Zaposlenici KB-a Sveti duh objašnjavaju zašto su podnijeli još jednu prijavu je i činjenica da je Žarko Alfirević "zaposlen u KB Sveti Duh na radnom mjestu pomoćnik ravnateljice i to na radno vrijeme od četiri sata dnevno kako bi nastavio ostvarivati pravo na punu mirovinu u kojoj se nalazio tri godine, s tim da se na poslu pojavljuje utorkom i srijedom, dok četvrtkom odlazi u pravilu oko 12 sati, a to se lako može provjeriti, pa se ovim putem poziva Državni inspektorat da u okviru svojih nadležnosti provede odgovarajući postupak i donese meritornu odluku po provedenom nadzoru kako bolnica ne bi trpjela štetu zbog isplate punog iznosa ugovorene plaće za manje ostvarenih sati rada od ugovorenog".

Objašnjava se da se očito radi o pa čak i tzv. "ping-pong" ugovaranje poslova po kojima je Alfirević savjetovao Štimca u KBC Rijeka, a sad Štimac u KB "Sveti Duh" savjetuje njega i Ana-Mariu Šimundić kao ravnateljicu i njezinog iskusnog pomoćnika s međunarodnim iskustvom sudeći prema javno dostupnim podacima, a da je pritom ugovorima obojice svojstveno da su usluge obračunavali prije ugovaranja te da o tim uslugama nije postojala valjana ili nikakva dokumentacija u vrijeme plaćanja.

O ovoj su kaznenoj prijavi izviješteni glavna državna odvjetnica Vlasta Hrvoj Šipek, glavni ravnatelj policije Nikola Milina, državni inspektorat, MIZ i Ministarstvo financija.

Profesor Alfirević kratko je kazao kako je ponosan na ono što je učinjeno u KBC-u Rijeka za vrijeme njegova savjetničkog posla, a da je o financijskom dijelu ugovora brinulo Sveučilište u Liverpoolu.

Štimac, pak, kaže kako je uglednog stručnjaka, dr. Alfirevića KBC Rijeka angažirao 2016. kao savjetnika na projektu nove bolnice. "Ugovor za ovu suradnju sklopljen je sa Sveučilištem u Liverpoolu, a ne s prof. Alfirevićem, pa je teza o ‘ping-pong‘ ugovaranju potpuno promašena i nema veze s istinom. Inače, ulaznice su kupljene za humanitarni koncert u Puli, čiji je prihod išao za nabavku 500.000 kuna vrijednog ultrazvuka na pedijatrijskom odjelu kardiologije KBC-a Rijeka. Bolnica je kupila dio karata za svoje goste, kao zahvalu organizatoru na donaciji. Što se pak tiče mog angažmana na Svetom Duhu, s obzirom na to da se dr. Alfirević za boravka u Rijeci upoznao s mojim načinom vođenja KBC-a, kao pomoćnik za kvalitetu, ne dvojim da ga je i on podržao u cilju poboljšanja funkcioniranja rada bolnice", objasnio je dr. Štimac.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
18. listopad 2022 15:21