‘KAKVA BAHATOST!‘

Pogledajte sramotu koja buja na samim vratima Splita, vidi se kilometrima daleko! Prizori su dramatični...

- Ako je 500 kamiona koji nose po 20 tona, sve da su i poluprazni, to je pet tisuća tona smeća

Željan Jurlin

 Jakov Prkic/Cropix

Nalazi se u Kaštel Sućurcu u zoni zaštitne zelene i pejzažne površine; zbog količine od 10 tisuća kubičnih metara vidi se sa splitskog Lovrinca i sve više sliči na Karepovac.

Riječ je o ilegalnom deponiju uglavnom građevinskog otpada, koji se, da situacija bude apsurdnija, nalazi u neposrednoj blizini županijskog reciklažnog dvorišta za tu istu vrstu otpada otvorenog prije nepune dvije godine u "Cemexovoj" kavi. Preciznije, kamioni nakrcani otpadom voze do "Reciklatora" i potom skrećući na sporedni put do obližnjih kuća da bi produžili ravno na ilegalno odlagalište.

Deponij se pak nalazi na privatnoj parceli na lokalitetu Gajine, smještenom na padinama Kozjaka i na samoj administrativnoj granici gradova Kaštela i Solina. Zemljište ima površinu od 10.894 četvorna metra i više suvlasnika.

Otkrili su ga inozemni volonteri, gosti međunarodnog parka "Nove Starine", autora Ivana Tokića.

- Volonteri idu u šetnju po šumi, zgroženi su onime što su vidjeli, a često i fotografiraju – kazao je za Slobodnu Dalmaciju Tokić dok smo zajedno obilazili iznimno veliku površinu, pa nastavio:

- To je strašno, počelo se događati prije četiri-pet mjeseci. Najprije su rušili ovaj prirodni pad, a onda su počeli nasipati. To se vidi izdaleka.

image
Jakov Prkic/Cropix

Ovdje ima barem 500 kamiona otpada, i mi sada stojimo na otpadu: ako je 500 kamiona koji nose po 20 tona, sve da su i poluprazni, pričamo o pet tisuća tona smeća. I ako u tome imamo samo petinu miješanog komunalnog otpada, imamo tisuću tona eksplicitnoga smeća – izračun je našeg sugovornika.

Ulaz na deponij je odmah iza kuća kojima je improvizirani put toliko blizu da je čudo kako su od velikih i teških vozila do sada ostale neoštećene, a prepoznaje se po lancu koji bi trebao biti zapreka prolasku kamiona. Baš kao što je to trebao biti i betonski blok, koji je pomaknut sa strane.

I jedno i drugo su ujedno oznaka odakle deponij počinje što se jasno vidi na fotografijama. Pokraj njih se, malo zavučen u šumarak, nalazi bager koji vjerojatno služi za poravnavanje otpada i dovezenog zemljanog materijala. Nasipanjem je zasut i "granični" potok između dvaju gradova, a koji se tek nazire između stabala blizu bagera i onda jednostavno nestaje.

- Prijatelji iz Zagreba su mi rekli da su ih počeli gnjaviti oni koji su to radili govoreći da oni imaju za to dozvole. Onda se u međuvremenu uključio Grad Kaštela, ali je dovoženje materijala nastavljeno.

Takvu bahatost je teško opisati. Eto koliko poštuju zakone, nastavili su bacati smeće i u zadnjoj fazi bacaju miješani komunalni otpad – ogorčen je Tokić dodajući da se zna tko to radi, kao i da je o svemu obaviješten Državni inspektorat.

- Treba apsolutno to stopirati i adekvatno kazniti. Jer ovo je po meni čisti ekocid. Točno ovdje ispod nas počinje sistem slivnih kanala koji idu u glavni kanjon kišnih voda koje se spuštaju izravno u Vranjički zaljev.

Ovo smeće, eksplicitna tona smeća će ovim teškim kišama i onima budućima uvijek biti isprana prema Svetom Kaju i Vranjicu - rezolutan je naš sugovornik.

- To je zbilja apsurd, ja sam gradski vijećnik Kaštela i potpredsjednik Mjesnog odbora Sućurac, ovo se događa u Kaštel Sućurcu, a ja sam do ove informacije došao preko Zagreba – uključio se u razgovor Željan Jurlin, na čiji smo poziv i došli na deponij.

image

Željan Jurlin

Jakov Prkic/Cropix
image

Željan Jurlin

Jakov Prkic/Cropix
image
Jakov Prkic/Cropix

- Dobio sam u Zagrebu vijest o tome što se ovdje radi i uključio se. Kad sam vidio, nisam mogao vjerovati.

Onda sam vidio da su, na žalost, i neki naši mještani suzdržani; evo vidite malo tko će doći nešto reći, ljudi su u strahu, ali to je već druga problematika u koju ne bih ulazio - kazao je Jurlin potaknut činjenicom da se pozivu Mjesnog odbora za susret s novinarskom ekipom nije nitko odazvao.

image

Ivan Tokić

Jakov Prkic/Cropix
image

Ivan Tokić

Jakov Prkic/Cropix

- Mi smo službeno reagirali kao Mjesni odbor, poslali smo dopis u Grad, idemo za sada svim mogućim legalnim postupcima preko institucija, takvi su okviri i mi se tako ponašamo. Grad nam je pozitivno odgovorio, pokrenut je postupak i rečeno nam je da moramo čekati odgovor inspekcije.

Dok oni odgovore, tražili smo da se stavi ova blokada na put da kamioni u međuvremenu ne mogu prolaziti i dalje raditi ekocid, međutim, oni su mrtvi-hladni došli, pregradu maknuli i dalje nastavili.

O tome sam obavijestio Grad, oni su rekli da će ponovno staviti, i sad kakav je to način, staviti, skinuti… Međutim, epilog cijele priče je da ekocid ide dalje i tražili smo od Grada da se uključe i "Hrvatske vode" – nabrojio je Jurlin, upozoravajući:

- Ono što mene plaši kao vijećnika i mještanina je ta bahatost s jedne strane i ta nemoć institucija, da netko ne može doći, da ne može reći – dosta je – kazao je dodajući da nastanak ovog deponija ima povijest, jer je svojedobno i s donje strane padine nabacivana zemlja, ali je to tada zaustavljeno zahvaljujući angažmanu udruge "GIZ", podršci splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana te solinskog i kaštelanskoga gradonačelnika.

Sudeći po stanju na terenu, bio je to zapravo samo zastoj, pa Jurlin ne propušta podsjetiti:

- A na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Kaštela gradonačelnik Denis Ivanović i predsjednik Gradskog vijeća Ivan Udovičić pohvalili su se stanjem okoliša u Kaštelima.

image
Jakov Prkic/Cropix
image

Ilegalni deponij u Kaštel Sućurcu u blizini Cemexova odlagališta za građevinski otpad.

Jakov Prkic/Cropix

Mi smo iz gradske uprave dobili informaciju da je kaštelansko komunalno redarstvo kontrolom lokacije zateklo u više navrata kamion u vlasništvu splitske tvrtke "San-gra", prilikom odlaganja zemlje iz građevinskog iskopa. Redari su obavijestili odgovorne osobe u tvrtki gdje, kako kažu, nisu naišli na razumijevanje i moguće rješavanje problema.

Komunalci su, međutim, obavijestili i vlasnike spomenute parcele na Gajinama, pa se jedan od suvlasnika odazvao i reagirao tako da je postavio betonsku zapreku koja je trebala spriječiti prolaz kamiona.

Važno je istaknuti da, po saznanjima komunalnog redarstva, suvlasnici terena nisu dali svoj pristanak za ilegalno odbacivanje otpada i nasipanje. Baš kao što kaštelanski Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, nije izdao nikakvu dozvolu za odlaganje otpada, niti je zaprimio zahtjev za izdavanjem bilo kakvog akta na ovoj parceli.

U svakom slučaju Komunalno redarstvo je 29. ožujka uputilo prijavu Državnom inspektoratu, odnosno njegovu Područnom uredu u Splitu, koja je sadržavala i zapisnik te fotografije s lica mjesta. Na tome se nije stalo, jer su 9. svibnja ponovno zaprimili prijavu iz koje je vidljivo da je betonska zapreka uklonjena i da se nasipavanje nastavilo.

Ovaj put se radilo o velikim količinama. Isti dan su ponovno poslali prijavu Državnom inspektoratu s novim fotografijama i snimkama terena. Po prijavi, dogovoren je zajednički izlazak na teren kako bi definirali daljnje postupanje.

image
Jakov Prkic/Cropix
image
Jakov Prkic/Cropix
image
Jakov Prkic/Cropix

Iz Državnog inspektorata (DIRH) nam je potvrđeno da je inspekcija zaštite okoliša s predstavnikom komunalnog redarstva obavila nadzor, te da je utvrđeno da se na lokaciji nalazi odbačeni građevni otpad u količini od oko 10 tisuća kubičnih metara, kao i da tijekom nadzora nitko nije zatečen na lokaciji.

- Inspekcija zaštite okoliša će nastaviti postupak vezano uz tvrtku koju je komunalno redarstvo zateklo da odbacuje otpad. Za ostale količine otpada za koje se ne zna tko ih je odbacio, nadležno je komunalno redarstvo – odgovorili su Slobodnoj Dalmaciji iz DIRH-a.

image
Jakov Prkic/Cropix
image
Jakov Prkic/Cropix
image
Jakov Prkic/Cropix
image
Jakov Prkic/Cropix

‘Cemex‘: ‘Prijavili smo bespravno odlaganje materijala‘

- Upoznati smo s problemom ilegalnog odlaganja građevnog otpada. Početkom ožujka poslali smo prijavu na Ministarstvo poljoprivrede te je inspektor izišao na teren. Koliko nam je poznato, i komunalni redar Kaštela bio je na terenu, jer smo i njemu uputili prijavu. Što su poduzeli i jesu li izdali kakve mjere vlasnicima zemljišta, nije nam poznato – kazali su nam iz Uprave "Cemexa Hrvatska" u Sućurcu, potvrđujući da put do parcele na kojoj se odlaže otpad dijelom prolazi preko zemljišta u vlasništvu te tvrtke, te su dodali:

- Taj je put izgrađen prije petnaestak godina iz sigurnosnih razloga, kako bismo izmjestili postojeći koji je uključivao prolaz kroz naše eksploatacijsko polje. Ovim izmještanjem prolaza stavljen je pod kontrolu ulaz u naše eksploatacijsko polje te omogućen neometan novi službeni put prema obližnjim obiteljskim kućama.

Kaštelanski GUP: to je zaštitna zelena zona

U Prostornom planu uređenja Grada Kaštela sporno se privatno zemljište (potpuni podaci poznati redakciji) nalazi izvan građevinskog područja naselja, južnim dijelom je u zoni parkovnog i pejzažnog zelenila, a sjevernim dijelom u zoni gospodarske namjene – površine za iskorištavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje). Južnim dijelom terena prolazi koridor planirane prometnice. I uvidom u Generalni urbanistički plan (GUP) razvidno je da se parcela nalazi izvan građevinskog područja.

Prema GUP-u, zaštitne zelene površine oblikovane su primarno u funkciji zaštite okoliša (nestabilne padine podložne eroziji, tradicionalni krajolici, zaštita od buke, zaštita zraka, odvajanje posebnih gradskih funkcija i druge zaštitne zone). U ovim zonama mogu se graditi građevine za zaštitu od požara, komunalni uređaji, biciklističke staze, parkirališta..., pod uvjetom da njihova ukupna površina ne prelazi 10 posto ukupne površine zelenila.

‘Ulovljeni‘ poduzetnici bez odgovora, na susret nisu došli

Još u petak, 12. svibnja, elektroničkom poštom smo i tvrtki "San-gra" poslali pitanje imaju li pisanu dozvolu za dovoženje otpada na ovu lokaciju, a ako imaju, tko ju je izdao i s kojim datumom. Umjesto pisanog odgovora, Mateo i Ante Stanić kao odgovorne osobe u tvrtki zatražili su razgovor s autoricom teksta, što je prihvaćeno, ali nije realizirano, jer se u dogovorene dane nisu javljali.

image
Jakov Prkic/Cropix
image
Jakov Prkic/Cropix
image
Jakov Prkic/Cropix
image
Jakov Prkic/Cropix
image
Jakov Prkic/Cropix
Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
10. prosinac 2023 08:30