NAKON OBJAVE ČLANKA U JUTARNJEM

PREOKRET! MEDVEDOVO MINISTARSTVO OGRADILO SE OD SPORNOG NAPUTKA ŠKOLAMA O BRANITELJIMA RAVNATELJIMA, REAGIRALA I DIVJAK 'Žao mi je...'

 
 CROPIX

Ministarstvo branitelja upravo se ogradilo od tumačenja kakvo je školama uputila ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, a vezano uz prednost koju nezaposleni branitelji ostvaruju prilikom zapošljavanja na ravnateljskim pozicijama.

Nakon citata iz upute ministrice Divjak, Ministarstvo branitelja navodi kako je "važno napomenuti da gore citirani tekst iz upute ne proizlazi iz očitovanja Ministarstva hrvatskih branitelja".

Poručuju kako iz naputka Ministarstva branitelja jasno proizlazi da se postupci vezani uz imenovanje na tzv. mandatne funkcije trebaju provoditi sukladno posebnim pravnim propisima za određenu ustanovu.

Konkretno, navode kako u natječajni postupak ulaze svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, a samo nezaposleni branitelji i članovi njihovih obitelji imaju prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta u odnosu na ostale samo ako su ostvarili jednak broj bodova/glasova kao najbolji kandidati.

Nakon što se Ministarstvo branitelja u svome priopćenju ogradilo od tumačenja kakvo je školama uputila ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, a vezano uz prednost koju nezaposleni branitelji ostvaruju prilikom zapošljavanja na ravnateljskim pozicijama, javila se iz Pariza i ministrica Divjak.

- Žao mi je zbog nastale situacije te molim škole da do daljnjeg ne primjenjuju poslani naputak te da pričekaju nove informacije, poručila je. Divjak je zatražila hitan sastanak pravnih službi dvaju ministarstava zbog, kako kaže, nesuglasja pravnih tumačenja.

- S obzirom na nesuglasja sinergijskog efekta pravnih tumačenja dvaju Ministarstava, ministrica Divjak zatražila je za sutra hitan sastanak na razini pravnih službi oko tumačenja Zakona o braniteljima i Zakona o odgoju i obrazovanju vezano za postupke izbora ravnatelja, poručuje njezin savjetnik.

Priopćenje Ministarstva branitelja prenosimo u cijelosti:

"Pravo na prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo hrvatskih branitelja je Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji nastojalo odgovoriti na poteškoće uočene postojećem sustavu skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju s ciljem poboljšanja kvalitete života najzaslužnijih za stvaranje suverene i samostalne Republike Hrvatske.

Stoga, povodom medijskih napisa u svezi prava na prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta prema navedenom Zakonu, a pri imenovanju ravnatelja škola, dostavljamo sljedeće očitovanje:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dopisom od 9. ožujka 2018. godine od Ministarstva hrvatskih branitelja zatražilo očitovanje vezano uz primjenu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u postupcima izbora i imenovanja ravnatelja školskih ustanova na koje se Ministarstvo hrvatskih branitelja očitovalo 22. ožujka 2018. godine.

Ministarstvo hrvatskih branitelja je u očitovanju dalo tumačenje odredbi Zakona koje se odnose na prednost pri zapošljavanju navodeći kako je člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) propisano da su javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima prilikom zapošljavanja temeljem javnog natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način obvezne prilikom tog zapošljavanja dati prednost pod jednakim uvjetima nezaposlenoj osobi stavka 1. ovoga članka, po utvrđenom redoslijedu iz stavka 1. ovoga članka, ako ispunjava uvjete propisane člankom 103. i 104. Zakona, te uvjete iz javnog natječaja odnosno oglasa.

Nadalje, stavkom 2. članka 102. Zakona propisano je da prednost iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti i osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su zaposlene na poslovima koji ne odgovaraju njihovoj stručnoj spremi.Prema članku 103. stavku 2. Zakona, pravne osobe iz gore navedenog članka 102. Zakona dužne su prilikom raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje pozvati osobe iz članka 102. stavaka 1.-3. da dostave dokaze iz stavka 1. ovoga članka u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Također su pravne osobe iz članka 102. ovoga Zakona, sukladno stavku 3. istoga članka Zakona, prilikom raspisivanja javnog natječaja ili oglasa za zapošljavanje, objavljenog putem internetskih stranica, dužne objaviti poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

Slijedom navedenog, postupke vezane za imenovanje na tzv. mandatne funkcije treba provoditi sukladno posebnim pravnim propisima za određenu ustanovu, a vodeći računa i o navedenim odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.U Uputi od 16. svibnja 2018. godine, koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, a u kojoj se poziva na gore navedeno očitovanje Ministarstva hrvatskih branitelja navedeno je sljedeće:

„U situacijama kada se na natječaj ravnatelja uz osobe koje ostvaruju prednost jave i osobe koje prednost ne ostvaruju, izbor ravnatelja obavlja se samo između osoba koje ostvaruju prednost pri čemu će se između osoba koje ostvaruju prednost izabrati osoba prema redoslijedu propisanom u članku 102. Zakona o braniteljima. Ako se dogodi da više osoba ostvaruje istu prednost prema propisanom redoslijedu, na sjednicama učiteljskog/nastavničkog/odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja te zbora radnika, kao i na sjednici školskog odbora izabrat će se jedna osoba koja ostvaruje prednost. U slučaju da se na natječaj uz osobe koje ne ostvaruju prednost, javi samo jedna osoba koja ostvaruje prednost uzeti će se u obzir samo ta jedna osoba koja ostvaruje prednost.

Dakle, na sjednicama učiteljskog/nastavničkog/odgajateljskog vijeća, vijeća roditelja te zbora radnika, kao i na sjednici školskog odbora odlučivat će samo o tom kandidatu, kao što se na primjer do sada odlučivalo u situacijama kada se na natječaj za ravnatelja javio samo jedan kandidat."

Važno je napomenuti kako gore citirani tekst iz Upute ne proizlazi iz očitovanja Ministarstva hrvatskih branitelja. Naime, iz očitovanja Ministarstva hrvatskih branitelja jasno proizlazi da se postupci vezani za imenovanje na tzv. mandatne funkcije trebaju provoditi sukladno posebnim pravnim propisima za određenu ustanovu, odnosno da hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i druge osobe iz članka 102. stavka 1. Zakona imaju pravo prednosti samo pod jednakim uvjetima.

Dakle, u natječajni postupak ulaze svi kandidati koji ispunjavanju uvjete iz natječaja a osoba iz članka 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi, dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata, član uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dragovoljac iz Domovinskog rata, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata redoslijedom od duljeg prema kraćem vremenu sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, dijete umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade, dijete umrlog dragovoljca iz Domovinskog rata, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade, dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade, dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade i dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade) ima prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta u odnosu na ostale kandidate samo ako je prilikom natječajnog postupka ostvarila jednak broj bodova/glasova kao najbolji kandidat."

Podsjetimo, ministar branitelja Tomo Medved jutros je ustvrdio da nema ništa sporno u Odluci o izboru i imenovanju ravnatelja u školskom sustavu po kojoj prednost u zapošljavanju imaju hrvatski branitelji, objasnivši da je odluka usklađena sa Zakonom o hrvatskim braniteljima.

"Izmjena u odnosu na bivši zakon je utoliko što je ovdje omogućeno pravo prvenstva i na rukovodeća mjesta. Zakon svakako treba promatrati u cijelosti”, rekao je Medved. Naglasio je da se tu izričito govori o izboru pod jednakim uvjetima pa u konačnici i za one zaposlene u obrazovnom sustavu koji nisu raspoređeni na odgovarajuća radna mjesta.

Pismena uputa, koju je Divjak poslala školama i učeničkim domovina, o čemu je Jutarnji prvi pisao, glasi: nezaposlenim braniteljima Domovinskog rata morati davati prednost pri zapošljavanju na mjestu ravnatelja. Ako se na natječaj za ravnatelja škole javi bilo tko iz ovih kategorija, a nezaposlen je i ispunjava natječajem propisane uvjete, on jedini ulazi u izbornu proceduru, iz koje ispadaju kandidati nebranitelji

Detaljno o samoj uputi i prvom tekstu koji je objavio Jutarnji list možete čitati na OVOJ poveznici, a cijelu reakciju ministrice Divjak možete naći u OVOM tekstu.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
02. studeni 2021 14:36