SUDSKI POSTUPAK

Profesor Kružić o trakavici oko Spaladium arene: ‘Ponašanje stranih banaka je primjer zlouporabe prava‘

‘U sudskoj trakavici oko Spaladium arene predstavnici stranih banaka iznosili su dijametralno suprotne stavove o Kuretovim aneksima‘
Dejan Kružić
 Paun Paunovic/Cropix

U petak se na Trgovačkom sudu u Splitu nastavlja postupak u kojem prof. Dejan Kružić, bivši ovlašteni pregovarač Grada Splita u postupku sklapanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u izgradnji "Spaladium Arene" i (neizgrađenih) pratećih objekata, tužbom protiv Grada Splita i Trgovačkog društva Sportski grad TPN u stečaju traži poništenje dvaju aneksa ugovora o javno-privatnom partnerstvu (poznatijih kao "Kuretovi tajni aneksi" - op.a.), piše Slobodna Dalmacija. Ti su aneksi zaključeni u ožujku 2008. i ožujku 2009. godine, a potpisao ih je bivši gradonačelnik Ivan Kuret s TPN-om bez znanja Gradskog vijeća.

Kružić ističe kako su predstavnici stranih banaka, umješača u ovom sporu, u dva navrata iznosile potpuno dijametralno suprotne stavove o važnosti tih aneksa.

Profesor tvrdi kako je s ta dva dodatka ugovora bitno izmijenjen sadržaj Ugovora o JPP na štetu Grada Splita i kako je bitno narušena ugovorena ekonomska ravnoteža u korist privatnog partnera – TPN Sportski grad. Dodacima ugovora sklopljenim "iza njegovih leđa“ i bez znanja Gradskog vijeća i javnosti, narušeno je, smatra Kružić, osnovno načelo provedenog Javnog nadmetanja, a to je dodjela prava građenja i izgradnja četiri objekta u Lori (dvorane, garaže, hotela i trgovačkog centra) korištenjem isključivo sredstava TPN d.o.o. sve bez financijskog sudjelovanja i jamstava Grada Splita.

- Dodaci Ugovora o JPP predstavljaju upravo nepravične i po stranim bankama, na njihov poticaj i zahtjev, nametnute ugovorne odredbe u kojima se radi o potpuno novim obvezama na strani Grada Splita, koje obveze nisu bile predmet Javnog nadmetanja i nisu bile uključene u osnovni tekst Ugovora o JPP kojeg sam ispregovarao i na koji je tekst Gradsko vijeće jednoglasno dalo suglasnost - veli Kružić koji dodaje da je najbitnija izmjena po kojoj je aneksima propisana nedvojbena obveza Grada Splita da u konačnici preuzme otplatu kredita TPN Sportski grad d.o.o...

image
Nedovršena Spaladium Arena
Paun Paunovic/Cropix

Di je tu interes?

- Pred Arbitražnim sudištem strane banke tvrde da su kao preduvjet za financiranje TPN Sportski grad zatražili izmjene Ugovora o JPP zasnivanjem ugovornih prava u njihovu korist prema Gradu Splitu za slučaj da TPN ne ispuni svoje obveze preuzete Ugovorom o JPP. Potom da su zatražene izmjene unesene sklapanjem Dodatka 1. i njima je uspostavljen izravni pravni odnos između stranih banaka i Grada Splita jer su u čl. 9. i 10. Dodatka 1. Ugovora o JPP unesene, između ostaloga, odredbe koje su izričito ugovorene u korist stranih banaka kao trećih osoba.

Pred arbitražnim sudištem tvrde i da se najvažnija izmjena nalazi u čl. 2.14. Ugovora o JPP, kojom je propisana nedvojbena obveza Grada Splita da u konačnici preuzme otplatu kredita prema bankama i da su navedenim izmjenama zasnovana vlastita i neposredna prava banaka prema Gradu Splitu kao krajnjem dužniku obveza iz Ugovora o kreditu. U Arbitraži su strane banke uspjele ishoditi pravorijek kojim se Gradu Splitu nameće obveza „teška“ preko 600 milijuna kuna - pojašnjava prof. Kružić. Obzirom na sve to nije mu jasno kako to onda strane banke, u postupku pred Trgovačkim sudom u Splitu, u kojem on traži utvrđenje ništetnosti Dodataka, tvrde suprotno.

image
Nedovršena Spaladium Arena
Paun Paunovic/Cropix

- Tu govore kako do bitne promjene odredaba Ugovora o JPP sklapanjem Dodataka 1. i 2. nije došlo, kako nije točno da bi Grad Split preuzimao bilo kakve nove obveze sklapanjem tih dodataka ugovora. Tvrde da prvim aneksom nije izmijenjen sadržaj osnovnog ugovora na štetu Grada Splita, da se nije odudaralo od osnovnog načela ugovora, da se nije radilo ni o kakvoj nepravičnoj ili nametnutoj ugovornoj odredbi i kako nema govora da bi Grad Split Dodatkom 1. preuzeo nove obveze na način koji nije bio predviđen osnovnim ugovorom o JPP.

Zastrašujuće je i nije mu jasno kako strane banke na trenutak mogu tvrditi jedno, da bi u sljedećem trenutku tvrdili potpuno suprotno – sve s nejasnim i neshvatljivim promjenama stavova i otežanom orijentacijom u vremenu i prostoru. Teško mogu pretpostaviti, a kamo li shvatiti kako je uopće moguće iznositi dijametralno suprotne tvrdnje o istim činjenicama, pa postavljam logično pitanje - u kojem postupku - Arbitraži ili pred sudom u Splitu - strane banke iznose činjenično točne tvrdnje?

image
Nedovršena Spaladium Arena
Paun Paunovic/Cropix

Odgovor na ovo pitanje još nismo dobili, a moguće je pretpostaviti da bi i neka druga tijela unutar pravosudnog sustava trebala biti zainteresirana za njegovo dobivanje - kategoričan je Kruži. Napominje još i kako je, po njemu, nesporno kako strane banke ili u arbitražnom postupku ili u postupku pred sudom u Splitu svjesno iznose činjenično netočne tvrdnje, što predstavlja ponašanje izvan racionalnih granica.

- Ponašanje stranih banaka predstavlja, najblaže rečeno, eklatantan primjer zlouporabe prava, a sve kako bi se onemogućilo ili otežalo utvrđivanje istine i, posljedično, pokušalo spriječiti sudsko utvrđenje kako su Dodaci 1. i 2. Ugovora o JPP ništetni - zaključuje bivši ovlašteni pregovarač Grada Splita, piše Slobodna Dalmacija.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
06. veljača 2023 13:55