ISPRAVAK NETOČNIH INFORMACIJA

Reakcija Zvonka Stojevića na članak 'RUSKI OLIGARH I PUTINOV SURADNIK RUŠI LEGENDARNI HOTEL Na mjestu s kojeg puca najljepši pogled na Dubrovnik...'

 3 LHD

Povodom članka objavljenog 28. kolovoza 2017. godine na web stranicama jutarnji.hr pod naslovom "RUSKI OLIGARH I PUTINOV SURADNIK RUŠI LEGENDARNI HOTEL Na mjestu s kojeg puca najljepši pogled na Dubrovnik niknut će najluksuznije zdanje na Jadranu!" na zahtjev za ispravkom netočne ili nepotpune informacije, objavljujemo ispravak Zvonka Stojevića zastupanog po odvjetnici Branki Vukojević.

"U navedenom članku, objavili ste netočne informacije te time povrijedili prava i interese Podnositelja, a za što Podnositelj ima pravo zahtijevati objavu ispravka temeljem članaka 40 Zakona o medijima (NN 59/2004, 84/2011, 81/2013) u roku od 30 dana od objave netočne informacije. Sukladno čl. 40. Zakona o medijima, Podnositelj zahtijeva od Glavnog urednika da objavi ispravak objavljene informacije kako je to propisano čl. 41. -42. Zakona o medijima, i to posebno na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovjetni način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi. Dakle, u ovom slučaju na istom ili istovjetnom mjestu na Internet stranici Jutarnjeg lista.

U nastavku Podnositelj obrazloženo navodi o kojim se netočnim informacijama radi:

Citat: "Trideset i dvije godine poslije, Visoki trgovački sud RH, početkom srpnja, potvrdio je prvostupanjsku presudu Trgovačkog suda u Zagrebu, kojom je odbijen tužbeni zahtjev tvrtke Cleostone LTD, odnosno Zvonka Stojevića, bivšeg dioničara društva Belvedere d.d., koji kontrolira tu panamsku off shore tvrtku prema INA-i i tvrtki Vila Larus."

Obrazloženje: Netočne su i obmanjujuće informacije da je trideset i dvije godine poslije Visoki trgovački sud Republike Hrvatske potvrdio prvostupanjsku presudu Trgovačkog suda u Zagrebu, kojom je odbijen tužbeni zahtjev tvrtke Cleostone Corp Tužbeni zahtjev tvrtke Cleostone Corp podnesen je dana 1.7.2014. Prvostupanjska presuda je donesena dana 4.3.2016., a Visoki trgovački sud je potvrdio presudu prvostupanjskog suda dana 6.7.2017. Iz toga proizlazi da je VTS potvrdio presudu Trgovačkog suda u Zagrebu nakon 16 mjeseci. Netočna je i obmanjujuća informacija da je odbijen tužbeni zahtjev „Cleostone LTD, odnosno Zvonka Stojevića“. Tužbeni zahtjev nije istaknut od g. Zvonka Stojevića te g. Zvonko Stojević nije stranka u postupku.

Citat: "Nakon pravomoćne presude Visokog trgovačkog suda Stojeviću u Hrvatskoj ostaje još mogućnost izvanrednog pravnog lijeka, odnosno revizija pred Vrhovnim sudom RH."

Obrazloženje: Netočno je i obmanjujuće da je g. Stojević stranka u postupku, te prema tome ne preostaje njemu „mogućnost izvanrednog pravnog lijeka, odnosno revizija pred Vrhovnim sudom RH.“ već samo većinskom dioničaru od 53,75 posto dionica društva Belvedere d.d. u stečaju, koji je podnio tužbu protiv INA-e i Vile Larus d.o.o. radi utvrđenja ništetnosti kupoprodajnog ugovora.

Citat: "…a dio njih drži otvorenu mogućnost da će dio sudskih troškova ostati nepodmiren jer Cleostone, navodno, nije položio aktorsku kauciju u cijelosti,…"

Obrazloženje: Netočna je i obmanjujuća informacija da Cleostone Corp. „ nije položio aktorsku kauciju u cijelosti“.

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje posl.br. P-1626/2014 od 20.1.2015. kojim se usvaja u cijelosti zahtjev II tuženika Vile Larus d.o.o. za osiguranjem parničnih troškova te se tužitelju nalaže da s osnova osiguranja parničnih troškova na sudski polog uplati 1.000.000,00 kn

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje posl.br. P-1626/2014 od 31.3.2015. kojim nalaže Cleostone Corp da za osiguranje parničnih troškova u predmetu pod posl.br. P-1626/2014 uplati iznos od 1.000.000,00 kn na žiro račun suda

Podneskom od 29.4.2015. Cleostone Corp. je sudu dostavio dokaz o uplati iznosa od 1.000.000,00 kn na ime osiguranja troškova parničnog postupka. Presudom VTS-a posl.br. 57 Pž-5395/2016-3 od dana 6.7.2017. dosuđeni su parnični troškovi Vili Larus d.o.o. u iznosu od 376.250,00 kn i INA-i u iznosu od 376.250,00 kn, što je ukupno 752.500,00 kn.

Citat: "... većinski vjerovnik u stečajnom postupku, tvrtka Orsula d.o.o., u vlasništvu Zvonka Stojevića, onemogućuje daljnju naplatu potraživanja raznim prijedlozima stečajnih planova."

Obrazloženje: Netočna je i obmanjujuća informacija da Orsula d.o.o. onemogućuje daljnju naplatu potraživanja raznim prijedlozima stečajnih planova.

O izradi stečajnog plana, prema Stečajnom zakonu, moraju se usuglasiti stečajni upravitelj, stečajna sutkinja i skupština vjerovnika te u skladu s tim Orusla d.o.o., kao jedan od vjerovnika, niti teoretski ne može prijedlozima stečajnih planova onemogućiti daljnju naplatu potraživanja vjerovnika. Točno je da je na Skupštini vjerovnika, održanoj u Dubrovniku 19.7.2016., Skupština izglasala sa 85,7 posto ukupnih glasova Skupštine, da se stečajni postupak nad Belvedere d.d. u stečaju okonča stečajnim planom kroz preustroj društva Belvedere d.d. u stečaju. Orsula d.o.o. je na Skupštini vjerovnika učestvovala sa 49,2 posto od ukupnih glasova Skupštine.

Sama odluka Skupštine glasi:

„Daje se nalog stečajnom upravitelju sukladno članku 214. Stečajnog zakona da izradi stečajni plan koga će podnijeti stečajnom sucu u primjerenom roku prije zaključenja završnog ročišta, a sukladno platformi za smjernice za donošenje stečajnog plana.“

Na odluku Skupštine i potom stečajnog suda grupa vjerovnika, koji su učestvovali sa 6,1 posto glasova Skupštine i glasali protiv prijedloga, uložila je žalbu na donesenu odluku Skupštine Visokom trgovačkom sudu. Visoki trgovački sud je potvrdio odluku Skupštine rješenjem posl.br. 78 Pž-5938-16 od dana 13.9.2016.

Citat: "... otvaranje stečaja nad tvrtkom Orsula, koja je navodno godinama u blokadi i duguje državi iznos od preko 1,5 milijuna kuna bez kamata."

Obrazloženje: Netočan je i obmanjujući navod da je nad Orsulom d.o.o. otvoren stečaj i da duguje državi iznos od preko 1,5 milijuna kuna bez kamata. U tijeku je postupak utvrđivanja iznosa dugovanja Orsule d.o.o. prema vjerovnicima na osnovu podnesenog prijedloga FINA-e za otvaranje stečajnog postupka na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Prijedlog za namirenje svih potraživanja prema Orsuli d.o.o. trenutno je u postupku donošenja odluke Trgovačkog suda u Zagrebu.

Citat: „2001. U kuponskoj privatizaciji najveći vlasnički udio u Hotelu Belvedere od 53,75 posto preuzela je panamska tvrtka Cleostone...“

Obrazloženje: Netočno je i obmanjujuće da je vlasnički udio u Hotelu Belvedere preuzet u kuponskoj privatizaciji. Točno je da je preuzet kupovinom od 50,05 posto dionica na Zagrebačkoj burzi, gdje se nadmetala s još jednim kupcem. Ostali dio od 3,7 posto dionica kupljen je kroz javnu ponudu od dioničara društva Belvedere d.d.

Citat: „2010. INA pokreće ovršni postupak kako bi naplatila svoja potraživanja oko šest milijuna eura.“

Obrazloženje: Netočno je i obmanjujuće da potraživanja INA-e prema društvu Belvedere d.d. iznose šest milijuna eura. Potraživanja INA-e su bila 24.430.298,30 kn (USD 3.315.188,47). Ostalo su bile kamate i zatezne kamate koje je INA obračunavala svom društvu Belvedere d.d., a koje su dosegle ukupni iznos po osnovi kamata od 20.170.308,27 kn. Ukupno prijavljeno potraživanje INA-e, nakon otvaranja stečaja nad društvom Belvedere d.d., na dan 26.7.2012., bilo je 44.600.606,50 kn. Rješenjem VTS-a Pž-8007/14 od 7.1.2015. uvažene su žalbe stečajnih vjerovnika Zvonka Stojevića, Cleostone Corp i Orsula d.o.o. i ukinuto je rješenje Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku kojim je bila neosnovano dosuđena i zatezna kamata u iznosu od 20.170.308,27 kn, te je predmet vraćen na ponovni postupak. U ponovnom postupku, rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku posl.br. St-21/2012 od 14.5.2015. dosuđena su potraživanja INA-e prema dužniku u iznosu od 24.430.298,30 kn bez zakonskih zateznih kamata. Za navedeni iznos INA se naplatila, kao razlučni vjerovnik, direktnom prodajom svih nekretnina društva Belvedere d.d., koje su procijenjene od strane INA-e i javne bilježnice Jožice Matko Ruždjak na iznos od 181.887.376,44 kn (EUR 24.361.497,81).

Citat: „2014. Na trećoj dražbi Hotel Belvedere kupuje tvrtka Vila Larus...“

Obrazloženje: Netočna je i obmanjujuća informacija da tvrtka Vila Larus kupuje Hotel Belvedere na trećoj dražbi. Prema Javnobilježničkom zapisniku to je bila druga usmena javna dražba. Također je vidljivo iz Kupoprodajnog ugovora i Zapisnika da je INA ta koja prodaje hotel i zemljište direktno Vili Larus d.o.o. Odvjetnici društva Cleostone Corp smatraju da su odluke prvostupanjskog i drugostupanjskog suda donesene protuzakonito i iz tog razloga podnijeli su zahtjev za reviziju Visokom sudu Republike Hrvatske."

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
27. lipanj 2022 12:14