VEĆINOM GLASOVA

Sabor izglasao zakon o podacima i informacijama u zdravstvu

Sabor
 Damjan Tadić / Hanza Media

Hrvatski sabor u petak je većinom glasova donio Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu kojim se stvaraju uvjeti za sveobuhvatno i djelotvorno korištenje zdravstvenih podataka i informacija u zdravstvenoj zaštiti, a u svrhu unaprjeđenja i očuvanja zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Zakonom se osigurava temelj za harmonizaciju pravnog okvira upravljanja zdravstvenim podacima i informacijama i njihovu kvalitetnu obradu na razini nacionalnog zdravstvenog sustava kao i na međunarodnoj razini.

Većinom glasova donesen je i Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu koji regulira status vježbenika, način prijema u pravosudna tijela i način polaganja pravosudnog ispita.

Sabor je izglasao većinom glasova i četiri zakona kojima se provodi Vladina nakana o smanjenju broja agencija, a poslove Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) preuzima Ministarstvo zaštite okoliša. Izglasao je i izmjene Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojima Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, nakon što je 'odradila' zadani posao, prestaje s radom 1. srpnja.

Zbog prenošenja dijela nadležnosti na Državni inspektorat izmijenio je Zakon o morskom ribarstvu.

Zastupnici u većinom glasova podržali izmjene Zakon o nasljeđivanju kojim se u slučaju nemogućnosti dostave podatka sudu dopušta donošenje rješenja o nasljeđivanju bez navođenja OIB-a.

Osim toga, potvrđena je Konvencija o policijskoj suradnji u jugoistočnoj Europi koja bi trebala doprinijeti uspostavi moderne policijske suradnje između država potpisnica, posebice u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i nezakonitih migracija. Potvrđeni su i ugovori o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka između Hrvatske i Norveške, te Austrije, kao i ugovor o osnivanju Inter-američke investicijske korporacije.

Većinom glasova izglasana je također europska direktiva o kliničkim ispitivanjima lijekova za primjenu kod ljudi koja bi trebala osigurati brz pristup novim i inovativnim postupcima liječenja uz istovremeno osiguranje zaštite i sigurnosti osiguranika.

Prihvaćeno je i razrješenje i imenovanje dijela članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja. Zbog isteka mandata razriješeni su Denis Matić, Ljiljana Pavlic i Tatjana Peroković, a za članove Vijeća ponovno imenovani Matić i Pavlic te nova članica Mirta Kapural.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
30. siječanj 2023 06:24