NOVI PROBLEMI

SUKOB INTERESA GORANA MARIĆA? Bivšem šefu, u čijem stanu živi njegov sin, omogućio otkup atraktivnog terena

 
 CROPIX

Ministar državne imovine Goran Marić odlučio je u svibnju ove godine tvrtkama povezanima sa svojim bivšim šefom Željkom Udovičićem, vlasnikom grupacije u čijem stanu živi ministrov sin, prodati nešto više od 13 tisuća četvornih metara državnog zemljišta u zoni u kojoj je dozvoljena gradnja turističkog naselja, uz more u Dubrovniku, i to po cijeni od 5,092 milijuna kuna.

Tih malo više od 19 posto zemljišta u Brsečinama trebalo je Udovičićevim tvrtkama kako bi se upisale kao jedini vlasnici parcele na kojoj su dosad bili suvlasnici s državom. Ministar Marić potpisao je tako 9. svibnja “Odluku o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnine u k.o. Brsečine”, a prema kojoj su tvrtke povezane s Udovičićem - Sikirica d.o.o. i Valeta d.o.o. - stekle pravo otkupa atraktivnog dijela zemljišta, koje se smjestilo u zoni T2, čija je namjena ugostiteljsko-turistička i dozvoljena je gradnja turističkog naselja.

Spomenute dvije tvrtke bile su upisane kao suvlasnici s državom na četiri čestice, od kojih je najatraktivnija ona 91/2 Brsečine ukupne površine 68.623 četvorna metra, a koja se smjestila u zoni dozvoljene gradnje turističkog naselja, druga čestica 91/6 sastoji se od 10.924 četvorna metra i cesta je, “te kao takva ne može biti predmet raspolaganja”, kao ni čestica 91/8, koja je obala odnosno pomorsko dobro; preostala je još čestica 91/7 od 7171 četvornog metra, no ona se nalazi dalje od mora, odnosno preko puta ceste. Država se tako pristala upisati kao samostalni vlasnik te neatraktivne čestice iznad ceste, a ostale udjele prodati spomenutim tvrtkama.

Neatraktivna zona

“Trgovačka društva Valeta i Sikirica Ministarstvu državne imovine podnijela su prijedlog za razvrgnuće suvlasničke zajednice više nekretnina”, navodi se u spomenutoj odluci ministra Marića. Društvo Valeta, stoji nadalje, “dalo je pisanu suglasnost ovjerenu kod javnog bilježnika od 18. siječnja 2019. godine da u ovom postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice Sikirica d.o.o. plati naknadu Republici Hrvatskoj do pune vrijednosti njezina suvlasničkog dijela na predmetnim nekretninama i da preuzima suvlasnički udio RH na čestici Brsečine”.

“Navedena suglasnost bit će sastavni dio i prilog ugovora o razvrgnuću koji će se sklopiti temeljem ove odluke”, piše u odluci ministra Marića. U tom dokumentu također se navodi da je tržišna vrijednost nekretnina označenih 91/2 i 91/7 k.o. Brsečine ukupne površine 75.794 četvorna metra utvrđena u iznosu od 32.250 milijuna kuna.

“Što znači da vrijednost suvlasničkog udjela RH iznosi 6,19 milijuna kuna”, navodi se u odluci. Međutim, nije država sve prodala spomenutim tvrtkama, pristala se upisati kao jedini vlasnik na čestici od 7171 četvornog metra upisanoj kao šuma, u potpuno neatraktivnoj zoni. Istodobno će Sikirica d.o.o. Republici Hrvatskoj, za razliku do pune vrijednosti njenog suvlasničkog dijela na svim nekretninama, isplatiti naknadu u visini tržišne vrijednosti od 5,092.628 milijuna kuna”.

Još se navodi da će Sikirica d.o.o. snositi troškove u visini od 11.875 tisuća kuna za procjenu tržišne vrijednosti predmetnih nekretnina. Pitali smo ministra Marića koji procjenitelj je radio tu procjenu, a i tko ju je naručio, a i kako je došlo do te odluke, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.

Velika dobit

“S društvom Valeta i Sikirica sklopit će se ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina iz točke I. ove Odluke koji ugovor će sadržavati dozvolu uknjižbe prava vlasništva RH na k.č. 91/6 i k.č. 91/7 te obvezu RH da izda ispravu podobnu za upis vlasništva Valeti i Sikirici na suvlasničkom dolju 91/2 Brsečine, kako je to određeno u točki II. stavku I. ove odluke, a nakon zaprimanja uplate iznosa. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja”, navodi se u spomenutoj odluci ministra Marića.

A tko su vlasnici tvrtki Sikirica i Valeta?

Član uprave u tvrtki Sikirica d.o.o. je Damir Poljak, koji je ujedno direktor i osnivač tvrtke Veslačka nekretnine, koja je, pak, u zemljišnim knjigama upisana kao vlasnik stana u atraktivnoj novoj zgradi s pogledom na savski nasip, u kojoj je četvorni metar stajao najmanje 2300 eura. Marić junior živi u stanu od 126,47 četvornih metara, čija je okvirna vrijednost veća od dva milijuna kuna. Taj stan u zemljišnim je knjigama vlasništvo tvrtke Veslačka nekretnine d.o.o., čiji je direktor Damir Poljak, koji je ujedno direktor u tvrtkama Šted-invest, Gravosa nekretnine...

Riječ je o tvrtkama u kojima se uglavnom kao vlasnik pojavljuje poduzetnik Željko Udovičić, bivši vlasnik likvidirane Štedbanke kojega je 2017. godine 24 sata stavio na listu “200 obitelji koje imaju Hrvatsku i kako su se obogatile”.

“Preko svoje tvrtke Šted nova u potpunosti kontrolira malu, ali učinkovitu Štedbanku, koja ostvaruje svake godine dobit od desetke milijuna kuna. Povezan je s još 14 tvrtki, od ulaganja u nekretnine do poliklinike”, navodi se u tom članku. Udovičić je svih ovih godina uspio ostati prilično izvan javnog života, pa je pretragom interneta nemoguće je naći njegovu fotografiju.

Dvije tvrtke koje su ministrovom odlukom postale vlasnici cijele parcele su Sikirica d.o.o., čiji su vlasnici prema financijskim servisima Udovičić, Željko Tomljenović te Šted-Invest d.o.o. Osnivač tvrtke Valeta je, pak, tvrtka Gravosa d.o.o., čiji je, među ostalima, osnivač Gravosa nekretnine u kojoj su opet vlasnici Udovičić i Pavo Miloglav. Treba reći također da je poduzetnik Udovičić, bivši vlasnik Štedbanke, ujedno i suvlasnik Alfa stan grupe, tvrtke koja je gradila zgradu u kojoj živi Marićev sin.

Tvrtka Sikirica, inače, registrirana je za djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, a ima temeljni kapital u visini od 5,861 milijun kuna. Osnovana je 2006. godine, a posljednjih godina ne ostvaruje nikakve prihode te je 2018. godinu završila s gubitkom od oko 17 tisuća kuna. Tvrtki Valeta od 2018. godine jedini osnivač je tvrtka Gravosa u kojoj su, među ostalima, Miloglav i Udovičić. Obje tvrtke 2009. godine je država tužila tvrdeći da je to cijelo zemljište zapravo državno, te je tužba podnesena “radi trpljenja uknjižbe prava vlasništva i oznake općeg dobra”, međutim država je 2016. godine izgubila spor.

“Sud zaključuje da predmetne čest. zem. 91/2 i 91/7 na dan stupanja na snagu Zakona o šumama i to 16. listopada 1990. godine nisu predstavljale šumu niti šumsko zemljište, pa da ne postoji osnova za stjecanje prava vlasništva tužitelja (RH) na predmetnim nekretninama temeljem zakona, a time da je tužbeni zaključak neosnovan”, navodi se u presudi Trgovačkog suda u Splitu, stalne službe u Dubrovniku od strane suca Anke Muhoberac.

Zapuštena makija

U spomenutoj presudi opisano je što se od kraja 60-ih događalo sa spomenutim zemljištem u Brsečinama, na predjelu Sikirica, koje je bilo jedinstvena parcela zemljišnoknjižne oznake 91/2, ukupne površine 100.896 četvornih metara upisana u zemljišnik i katastar, a smještena na padini između morske obale i Jadranske turističke ceste.

“Predmetno zemljište je u naravi obraslo niskom, zapuštenom, degradiranom makijom na kojoj ne raste niti jedno jedino stablo, a da je takvo stanje zemljišta od 1986. godine kada je to područje poharao veliki požar, pa predmetno zemljište nije moglo postati državno vlasništvo. Hrvatske šume su tuženiku izdale potvrdu da se zemljište ne nalazi ni u kakvim šumsko-gospodarskim planovima toga društva”, navodi se u spomenutoj presudi.

Odvjetništvo se nagodilo, sve je rađeno po zakonu

U Ministarstvu tvrde da je “odluka donesena nakon svih zakonom predviđenih postupaka”.

- Predmetna odluka donesena je nakon provođenja svih zakonom predviđenih postupaka, koji prethode sklapanju pravnih poslova vezanih za raspolaganje državnom imovinom. Ministarstvo državne imovine počelo je raditi na predmetu u prvoj polovini 2018. godine, nakon što je između suvlasnika i ŽDO Dubrovnik postignuta nagodba te je Republika Hrvatska povukla tužbu za priznanje vlasništva protiv druga dva suvlasnika na Trgovačkom sudu u Splitu, Stalnoj službi u Dubrovniku. Županijsko državno odvjetništvo Dubrovnik uputilo je tuženike da se obrate Ministarstvu državne imovine radi rješavanja imovinskopravnih odnosa. U dugogodišnjem sporu, tužbom su bile obuhvaćene tri čestice i za jednu je tužbeni zahtjev pravomoćno odbijen, dok je za druga dva postupka bio vraćen sudu prvog stupnja po žalbi ŽDO-a.

Sa suvlasnicima, Valeta d.o.o. i Sikirica d.o.o., nije sklopljen ugovor o kupoprodaji, već se radilo o razvrgnuću suvlasništva, temeljem čl. 52 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Na taj način od dvije čestice jedna je pripala RH, a druga dvama suvlasnicima. Sukladno suvlasničkim omjerima, Republika Hrvatska je imala 576/3000 dijelova i u skladu s utvrđenom vrijednosti zemljišta u procjembenom elaboratu, vrijednost čestice koja je pripala drugim dvama suvlasnicima vrjednija je za 5,092 milijuna kn, što su isti ugovorom obvezali podmiriti. Čestica koja je pripala RH ima cca 0,7 ha, a druga cca 6,8 ha, od čega je oko 3 ha u T2 zoni.

Sukladno zakonu, procjenu tržišne vrijednosti nekretnina naručilo je Ministarstvo državne imovine. Zemljište u T2 zoni procijenjeno je na 779,02 kn/m², a izvan te zone u iznosu od 153,21 kn/m². Procjembeni elaborat potvrdila je Tehnička služba Ministarstva državne imovine.

Postupanje u ovom predmetu provedeno je zakonito i transparentno. Bitno je za naglasiti da su sva tri suvlasnika predmetnih zemljišta, pravni slijednici društvenog poduzeća Dubrovkinja iz Dubrovnika. Valeta i Sikirica nastale su podjelom Dubrovkinje, dok je RH u stečajnom postupku nad jednom od tvrtki nastalih spomenutom podjelom preuzela svoj suvlasnički udio.

Napominjemo kako je za predmetni ugovor nadležno državno odvjetništvo izdalo pozitivno mišljenje, navodi se u reagiranju. (V. N.)

Veza Gorana Marića i Željka Udovičića

Veza Gorana Marića s tvrtkama poduzetnika Željka Udovičića počinje, sudeći prema sudskim registrima, 2000. godine kad se Marić prvi put pojavljuje u tvrtki Novi centar Korzo, a čiji su vlasnici bili Štedbanka i Jadranske nekretnine. Marić je bio direktor te tvrtke od 2000. do 2004. godine. Posljednji direktor te tvrtke bio je Damir Poljak, a tvrtka je 2009. brisana iz registra. Godinu dana kasnije, 2001. godine Marić postaje direktor Euroinspekta u kojem je bio direktor od 2001. do 2008., danas je u njoj direktor opet Poljak.

Potom Marić ulazi u tvrtke Jadranske nekretnine i Jadranski hoteli u kojima su udjele imale također Udovičićeve tvrtke. U jednoj je Marić bio na poziciji člana uprave, a u drugoj direktor. Godine 2003. Marić postaje direktor u tvrtki Šted-nekretnine u kojoj ostaje sve do 2008. godine, direktor postaje i u Šted-investu 2005. godine, a i u tvrtki Centar Korzo. U svojoj biografiji Marić navodi da je od “2000. do 2007. godine bio direktor Euroinspekta i Šted-investa d.o.o.”, a potom ulazi u Sabor.

'U sporu su donesene dvije presude u našu korist'

Odgovor smo dobili i od Šted-investa, koji prenosimo u cijelosti:

Točno je da je GRAVOSA , kao jedini vlasnik VALETA d.o.o., još 2005.g. podnijela zahtjev za razvrgnuće suvlasničke zajednice s RH, i od tada nekoliko puta, raznim institucijama, s obzirom da su se mijenjala tijela koja su bila za to nadležna. Međutim, budući da je RH 2008.g. ustala tužbom protiv VALETA d.o.o. I SIKIRICA d.o.o. kao suvlasnika na tom zemljištu, o tom zahtjevu nije odlučivano, dok je trajao sudski spor. U sudskom sporu koji je trajao 10 godina, donesene su dvije presude u našu korist i tek nakon što je taj spor pravomoćno okončan, moglo se nastaviti s postupkom razvrgnuća suvlasničke zajednice, pred za to sada nadležnim Ministarstvom državne imovine.

Procjenu zemljišta je radio ovlašteni sudski vještak BRLIĆ d.o.o. Zagreb. VALETA je izradila i drugu procjenu po ovlaštenom sudskom vještaku iz Dubrovnika, koja je bila niža, ali je RH nije prihvatila.

Ministarstvo državne imovine je završilo ovaj postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice jer su se, nakon desetogodišnjeg nepotrebnog sudskog spora i zaustavljanja investicije na tom zemljištu, te višekratnih požurnica suvlasnika, stekli zakonski uvjeti za razvrgnuće.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
12. svibanj 2022 22:18