IZRAĐENO IDEJNO RJEŠENJE

U DALMACIJI SE RAĐA NOVA TURISTIČKA SENZACIJA Srednjovjekovne utvrde spojit će treći najveći pješački viseći most na svijetu

    AUTOR:
    • Ante Talijaš

  • OBJAVLJENO:
  • 15.01.2019. u 14:23

Promo

 

Izrađeno je idejno rješenje pješačkog visećeg mosta kojim će se povezati starohrvatska srednjovjekovna utvrda Nečven na lijevoj obali rijeke Krke s utvrdom Trošenj na desnoj obali. Riječ je o velikom projektu Javne ustanove NP Krka o čemu je Jutarnji list pisao točno prije dva mjeseca, kad nisu bili poznati detalji ovog velikog projekta i turističke atrakcije.

Prema idejnom rješenju, koje je izradilo projektno društvo "Blok", viseći most preko kanjona Krke bit će dug 462,5 metara. Po dužini slobodnog raspona nosivih užadi bit će drugi u Europi, a po ukupnoj dužini treći u svijetu. Predviđena širina pješačkog hodnika je 160 cm, što odgovara punoj širini pješačke staze s dva pješačka traka.

- Prilikom izrade idejnog projekta neke pojedinosti iz ovog idejnog rješenja mijenjat će se prema utvrđenim posebnim uvjetima. Prema nosivom konceptu, čelične nosive užadi slobodnog raspona 462,5 metara zavješene su na portale visoke 5 metara, uz vertikalni progib u sredini raspona lančanice od 20 metara. Čelična nosiva užad prepuštena je preko portala te se sidre u sidrene blokove na udaljenosti od šest metara iza portala. Nosivi sklop mosta, odnosno nosiva lančanica, sastavljen je od dva plus uzdužna užeta od visokovrijedna čelika presjeka promila 60 mm. U idejnom rješenju predviđeni su armirano-betonski portali obloženi kamenom oblogom, dok su utvrđenim posebnim uvjetima zahtijevani čelični portali. Na sredini mosta pješački hodnik nalazi se na visini od 140 m iznad rijeke Krke - pojasnio je tehničke detalje mosta Hrvoje Vukić, direktor Projektnog ureda Blok d.o.o.

Gradnja mostova predviđena je točkom 40. Prostornog plana Nacionalnog parka Krka. Temeljem idejnog rješenja utvrđeni su posebni uvjeti nadležnih javnopravnih tijela te uvjeti zaštite okoliša i prirode, na temelju kojih će biti izrađen idejni projekt i upućen zahtjev za lokacijsku dozvolu. Prema utvrđenim posebnim uvjetima, na mostu neće biti postavljena rasvjeta. Iznimno je dopušteno postavljanje ekološki prihvatljive rasvjete u zoni ulazno/izlaznih portala, a bit će postavljeni i distraktori za ptice.

- Most je koncipiran tako da objedini funkcije pješačke staze i vidikovca te ponudi neposredan doživljaj krajolika i nedirnute prirode. Zbog boljeg uklapanja u krajobraz, kao optimalno rješenje nametnula se relativno lagana konstrukcija visećeg pješačkog mosta. Gornji tok rijeke Krke zavrjeđuje ovakvu atrakciju. Osim što će proširiti splet poučno-pješačkih staza u Nacionalnom parku Krka, most će izravno povezati općinu Promina na lijevoj s općinom Kistanje na desnoj obali rijeke, što će pridonijeti gospodarskom razvoju toga područja - kaže Krešimir Šakić, ravnatelj NP Krka.

- Na tragu povijesnih činjenica o postojanju mosta na ovome mjestu, na kojem su dvije suparničke hrvatske plemićke obitelji, Nelipići u Nečvenu i Šubići u Trošenju, nadzirale strateški važan prijelaz preko rijeke, novi će most, kako mostovima i dolikuje, povezati dvije utvrde i posjetiteljima predstaviti vrijedno kulturnopovijesno naslijeđe na rijeci Krki iz razdoblja hrvatskoga srednjovjekovlja. Prednost je višestruka jer će se povezati i veliki edukativni centar Eko kampus Krka u Puljanima s Centrom za interpretaciju prirode 'Krka - vrelo života' u Kistanjama, na kojima su u tijeku građevinski radovi u sklopu projekta Nepoznata Krka - dodao je ravnatelj Šakić.

Više na Jutarnjem...


Izdvajamo