ZAŠTITA POTROŠAČA

Udruga telekom: 'Tele2 uvjeravao kako nema nikakvog ograničenja i nikakve kvake! Korisnici su prevareni'

ZAGREB - Udruga Telekom objavila je danas da je Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) službeno prijavila mobilnog operatora Tele2 zbog sumnje u više povreda propisa iz područja elektroničkih telekomunikacija, a vezano za korištenje tarife "Revolucija".

Udruga u priopćenju navodi kako smatra da je Tele2 protivno propisima u posebne uvjete korištenja tarife "Revolucija" za pretplatnike ugradio klauzulu o načelu pravednosti kojom zadržava pravo po svom izboru krajnjem korisniku usluga ograničiti korištenje Tele2 usluga ili privremeno isključiti SIM karticu ili raskinuti pretplatnički ugovor s trenutnim učinkom i trajno isključiti SIM karticu dodijeljenu krajnjem korisniku usluga, u skladu s načelom pravednosti.

Napominjući da Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga propisuje da "posebni uvjeti korištenja javnih komunikacijskih usluga proizlaze i moraju biti u skladu s općim uvjetima poslovanja", a navedena odredba ne proizlazi iz općih uvjeta poslovanja Tele2, Telekom smatra uvjete korištenja tarife "Revolucija" za pretplatnike protupropisnim, kao i sve posljedice koje su za korisnike proizišle iz takvih uvjeta.

U udruzi Telekom također smatraju da je Tele2 obmanjivao svoje korisnike na način da je tarifu "Revolucija" reklamirao "kao jedinu pravu neograničenu tarifu". Dodaju i da odredba o neograničenim razgovorima i SMS porukama unutar Hrvatske stoji jasno istaknuta u uvjetima korištenja tarife, dok je utvrđivanje ograničenja iz načela pravednosti prilično komplicirano prosječnom korisniku.

"Veći broj korisnika uopće nije bio upoznat da u tarifi 'Revolucija' postoje neka ograničenja jer su zbog reklamne kampanje u kojoj se naglašavalo kako je riječ o neograničenoj tarifi, ali iz zbog nekorektnih i zavaravajućih objašnjenja od strane Službe za korisnike Tele2, koja je korisnike uvjeravala kako nema nikakvog ograničenja i nikakve 'kvake', bili uvjereni kako doista imaju neograničenu tarifu kako im je obećano", ističu iz udruge Telekom.

Iako u Telekomu drže da su uvjeti korištenja s ugrađenim načelom pravednosti protupravni, navode da je Tele2, ako je vjerovao da su u skladu s propisima, morao o izmjenama načela pravednosti obavijestiti korisnike i na postojeće ih korisnike nije smio primjenjivati prije isteka roka od 30 dana nakon objave.

U udruzi Telekom od nadležnog regulatora, HAKOM-a, očekuju da "u najkraćem roku zaštiti korisnike od nekorektnog, zavaravajućeg i protupravnog postupanja Tele2 te korisnike obavijesti o pravu na raskid ugovora bez naknade kada to već nije uradio operator iako je bio obvezan".

Udruga također navodi kako priprema materijale i podatke radi obavještavanja nadležnog Državnog odvjetništva o mogućem počinjenju nekoliko kaznenih djela od strane Tele2 kao pravne osobe i njenih odgovornih osoba na štetu većeg broja njihovih korisnika.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
29. studeni 2022 03:26