StoryEditor
DIVJAK OPTUŽUJE

Usred koronakrize dekani i rektori protuzakonito zaposlili dvadesetak ljudi i povećavali plaće!

Nezakonite radnje događale su se na Sveučilištima u Osijeku, Zagrebu i Zadru, a naložen je nadzor Ministarstva financija
Zagreb, 030620.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja odrzana je konferencija za novinare o pripremama za sljedecu skolsku godinu s osvrtom na kurikularnu reformu. Predstavljen je hodogram aktivnosti reformskih razreda novi udzbenicii, novi tableti za ucenike, racunala za nastavnike. Konferenciju je odrzala ministrica znanosti i obrazovanja Blazenka Divjak.
a fotografiji: Blazenka Divjak.
 Ranko Suvar/Cropix

"Tijekom koronakrize pojedini rektori i dekani ilegalno su ili povećali plaće ili zaposlili dvadesetak ljudi na račun poreznih obveznika. U svibnju smo od Ministarstva financija tražili da provedu nadzor. Zasad nemam odgovor. To je ozbiljna stvar i to nažalost nije jedini takav slučaj".

To su riječi kojima je u nedjelju u intervjuu tjedna emisije Točka na tjedan N1 televizije ministrica obrazovanja i znanosti Blaženka Divjak iznijela teške optužbe na račun pojedinih dekana i rektora. Ministrica je potom na upit novinarke precizirala kako je riječ o dekanima i rektorima sa sveučilišta u Zagrebu, Osijeku i Zadru. Danas (ponedjeljak) zatražili smo od Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO) pojašnjenja tih optužbi kao i detaljnije informacije o ustanovama u visokom obrazovanju koje su, prema njezinim riječima, „ilegalno zapošljavale i dizale plaće u vrijeme koronakrize“.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja poslali su nam odgovor te precizno naveli o čemu je riječ:

-“Ilegalna zapošljavanja” događala su se u travnju na Sveučilištima u Osijeku, Zagrebu i Zadru na sljedećim sastavnicama: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, Filozofski fakultet Osijek, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Pravni fakultet Osijek, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Agronomski fakultet u Zagrebu te Sveučilište u Zadru. Radna mjesta na kojima se ilegalno zapošljavalo su, primjerice, umjetnički savjetnik, poslijedoktorand, izvanredni profesor, asistent, redoviti profesor, knjižničar – potvrdili su iz Ministarstva obrazovanja ministrice Blaženke Divjak.

Godinama upozoravaju na problem

Nadalje, objašnjavaju kako „ilegalno zapošljavanje“ znači da nije ishođena prethodna suglasnost Ministarstva financija temeljem Odluke Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (NN 41/20).

-Navedene osobe zaposlene su na teret sredstava državnog proračuna izvor 11 – opći prihodi i primici. Osobe su zaposlene bez prethodno izdanih suglasnosti jer ne postoji mehanizam u Registru zaposlenika a niti ovlast ovog Ministarstva da spriječi takvu vrstu unosa podataka – navode iz MZO-a.

Također, ističu kako Ministarstvo znanosti i obrazovanja već nekoliko godina upozorava na navedeni problem u sustavu vodeći se člankom 95. Zakona o proračunu (NN, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN, broj 111/18) kojim se propisuje da je čelnik proračunskog korisnika odgovoran za zakonito, namjensko i svrhovito raspolaganje proračunskim sredstvima, te u skladu s člankom 54. a Zakona o proračunu kojim se propisuje da je proračunski korisnik obvezan provjeriti zakonito korištenje sredstava isplaćenih na temelju posebnih propisa. 

-Ministarstvo obrazovanja je u prethodnom razdoblju slalo nekoliko dopisa prema FINI, Ministarstvu uprave ali i Ministarstvu financija, a vezano za navedenu problematiku. O svakom neodobrenom unosu obaviještena je FINA – Financijska agencija, Ministarstvo uprave i Ministarstvo financija – ističu iz Ministarstva Blaženke Divjak.

Uz to, dodaju, vezano za zapošljavanje na teret sredstava državnog proračuna, trenutačno je na snazi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN, br. 58/2020). U članku 6. navedenog Zakona propisano je kako se (citat): „proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna te javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zabranjuje novo zapošljavanje te prijam službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme ako im se sredstva za rashode za zaposlene osiguravaju iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje“. Također, (citat), „iznimno od stavka 1. ovoga članka, novo zapošljavanje i prijam službenika i namještenika dopušteni su ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju za to potrebno dobiti prethodnu suglasnost nadležnog ministra.“

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja potvrdili su kako do danas (ponedjeljak) nisu dobili obavijest iz Ministarstva financija o tome jesu li ili ne proveli proračunski nadzor nad spomenutim fakultetima i sveučilištima.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
16. lipanj 2020 23:20