IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

Vlada na zatvorenom dijelu sjednice predložila Soptu za predsjednika Uprave Jadrolinije

 Zvonimir Barisin / CROPIX

Nadzornom odboru društva Jadrolinija, Vlada RH je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak predložila imenovanje Davida Sopte za predsjednika Uprave društva Jadrolinija, te Predraga Govorčina i Antu Vranješa za članove Uprave društva, priopćeno je iz Vladine Službe za odnose s javnošću. Oni su predloženi temeljem provedenog javnog natječaja, a sukladno Uredbi o provođenju postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, navodi se u priopćenju,.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice također zbog odlaska na novu dužnost razriješila pomoćnika ministrice vanjskih i europskih poslova Gordana Bakotu. Dužnosti pomoćnika ministrice vanjskih i europskih poslova Vlada razriješila je i Sinišu Jurića.

Razriješena je pomoćnica ministra turizma Martina Jantol Županić te je pomoćnicom ministra turizma imenovana Monika Udovičić. Razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnoga vijeća Agencije za ugljikovodike Predrag Bogičević, te članovi i članice vijeća mr. Zlatko Grabar, Anamarija Matak, Ljiljana Bošnjak, Ivana Bulešić, mr. Boris Draženović, Alen Čičak, Mario Ferić i dr. Dragan Krasić.

Milatić novi predsjednik Upravnog vijeća Agencije za ugljikovodike

Novim je predsjednikom Upravnoga vijeća Agencije za ugljikovodike, koji je po položaju državni dužnosnik iz središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove energetike, imenovan Ivo Milatić, dok su članovima Upravnog vijeća Agencije, koji su po položaju državni dužnosnici središnjih tijela državne uprave nadležni za poslove financija, zaštite okoliša, gospodarstva i prostornog uređenja imenovani Željko Tufekčić, Anamarija Matak, Domagoj Validžić, mr. Ivana Soić i Danijel Meštrić.

Razriješeni su dosadašnji zapovjednik, zamjenik zapovjednika, članovi i zamjenici članova Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora - i to zapovjednik Igor Butorac i njegov zamjenik Edo Šarunić. Razriješeni su članovi Stožera Joško Nikolić, Nevia Kružić, Mladen Novoselec, mr. Željko Makvić, mr. Željko Posavec, Luka Kardum, dr. Robert Mikac i Milan Blažević. Razriješeni zamjenici člana su Lukša Čičovački, Vladimir Lindić, Sanja Kekelj, Tea Markoč, Tea Karaman, Vlatka Plečko, Damir Čemerina i Denis Novaković.

Imenovani su novi zapovjednik, zamjenik zapovjednika, članovi i zamjenici članova Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Kao predstavnike nadležnih ministarstava i dijela državne uprave, Vlada RH je imenovala Sinišu Orlića, zapovjednikom i Edu Šarunića zamjenikom zapovjednika. Novim članovima stožera imenovani su Lukša Čičovački, Igor Čižmek, Igor Kreitmeyer, Mladen Novoselec, Mario Rogošić, Kristina Lahovski, Dominik Kozary, Igor Milić i Joško Šantić. Zamjenicima članova imenovani su: dr. Dubravka Lulić-Krivić, Mario Stipetić, Josip Hren, Mario Palinić, Mario Škorjanec, Željka Barić, Ivan Sinčić, Zaviša Šimac i Denis Novaković.

Na zatvorenome dijelu sjednice, Vlada RH donijela je i odluku o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha za 2016. godinu i utvrđivanju Izvješća o upravljanju za 2016. godinu. Također, donijela je odluku o knjiženju otpisa roba, te rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2016. godine. Obje su odluke klasificirane stupnjem tajnosti „vrlo tajno“ pa ih iz Vladine Službe za odnose s javnošću nisu u mogućnosti objaviti.

Utvrđen je odgovor Republike Hrvatske u predmetu pred Sudom EU C-381/17. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda, javno se ne objavljuje, stoji u priopćenju.

Vladino očitovanje Ustavnom sudu glede Ovršnog zakona

Vlada se očitovala Ustavnome sudu o prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o posredovanju u prometu nekretnina - i to: članka 2. točke 5., članka 12. stavka 3., članka 18. stavka 2. drugog podstavka, članka 21. stavaka 3. i 8., članka 29. i članka 30; te 107/07), te Zakona o gradnji - članka 75. Vlada predlaže Ustavnome sudu da ne prihvati navedene prijedloge. Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluku Ustavnoga suda.

Vlada se očitovala Ustavnome sudu i o Prijedlogu za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom dijela članka 75. stavka 5. u vezi sa člancima 84.a i 127. te članka 127. Ovršnog zakona. Vlada smatra da su donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, odnosno prestankom važenja odredbi članka 84.a i i članka 127. stavaka 2.,3.,4. i 5. Ovršnog zakona, prestale postojati pretpostavke za vođenje predmetnog ustavnosudskog postupka, ističe se u priopćenju.

Deklasificiran je dio Zapisnika 53. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 20. rujna 2012. godine. Ova je točka označena stupnjem tajnosti „povjerljivo“ te je nismo u mogućnosti objaviti, dodaje se.

Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
30. rujan 2022 09:08