ISPIT ZRELOSTI

MATURA IZ HRVATSKOG OVE GODINE BEZ KRLEŽE, CAMUSA I TINA UJEVIĆA Donosimo detalje ispitnih pitanja: Gradivo je značajno reducirano

    AUTOR:
    • Marijana Cvrtila

  • OBJAVLJENO:
  • 05.05.2020. u 23:27

Split, 190617.
Maturanti su pisali ispit iz Hrvatskog jezika koji je danas je bio na rasporedu u svim skolama u Hrvatskoj u sklopu drzavne mature. Na fotografiji: ucionice u ll jezicnoj gimnaziji
Foto: Tom Dubravec / CROPIX
Tom Dubravec / CROPIX

Unatoč skraćenom gradivu, vrijeme za pisanje ispita neće se skraćivati. Točni datumi pisanja ispita još uvijek nisu objavljeni

Nakon što je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak najavila kako se, zbog posebnih okolnosti, ove godine na ispitima državne mature neće provjeravati gradivo drugog polugodišta četvrtog razreda srednje škole, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), središnja ustanova za provedbu mature, objavio je detaljne sadržaje obveznih ispita koji su reducirani, odnosno ove se godine neće ispitivati i vrednovati.

Najopsežnije ‘rezanje’ gradiva, čini se, doživio je ispit iz hrvatskog jezika. “Povratak Filipa Latinovicza” Miroslava Krleže, Camusov “Stranac” te pjesništvo Tina Ujevića književna su ispitna djela koja su uklonjena s popisa naslova za esej iz hrvatskog jezika na višoj, A razini.

Teme eseja

To znači da se neće naći među temama eseja koje će se ove godine obrađivati na toj razini. Na osnovnoj, B razini eseja s popisa su ‘ispali’ “Gospoda Glembajevi” Miroslava Krleže te pjesništvo Dobriše Cesarića. Zanimljivo je međutim da su “Gospoda Glembajevi” istovremeno zadržana na popisu književnih ispitnih djela za esej više, A razine!

Uz to, maturanti na testu obiju razina hrvatskog jezika neće morati odgovarati na pitanja koja se tiču razumijevanja drugog razdoblja domaće i svjetske književnosti 20. stoljeća te suvremene književnosti, što u Hrvatskoj uključuje i razdoblje druge moderne.

- S popisa “što se od učenika očekuje” (ishodi) u dijelu ispita Književnost i jezik, a pod naslovom Književnost, neće se ispitivati svi pisci i sva djela koja pripadaju izostavljenim razdobljima. To uključuje sve što je navedeno nakon A. B. Šimića na objema razinama - objašnjavaju iz NCVVO-a.

U jezičnom dijelu na obje razine izuzet je povijesni razvitak hrvatskog jezika u 20. stoljeću, a neće se ispitivati ni frazemi, jezično posuđivanje, tvorbeni načini u hrvatskom jeziku (koji se inače ispituju samo na A razini) te struktura rječnika i leksikografske jedinice.

Među obveznim ispitima nešto veće promjene dogodit će se i na testu iz matematike A razine, iz kojega su uklonjeni, odnosno neće se ispitivati, zadaci vezani za izvođenje operacije s funkcijama (komponiranje), crtanje grafova racionalnih funkcija (polinomi najviše 2. stupnja u brojniku i nazivniku), deriviranje konstantne funkcije, funkcije potenciranja i trigonometrijskih funkcija, deriviranje zbroja, razlike, umnoška, kvocijenta i kompozicije funkcija, određivanje tangente na graf funkcije u točki te upotrebljavanje derivacije funkcije pri ispitivanju tijeka funkcije.

Također, zadatak crtanja grafova polinoma (najviše 3. stupnja) mijenja se u crtanje grafova polinoma (najviše 2. stupnja). Ispitni sadržaj iz matematike osnovne, B razine, ostaje nepromijenjen.

Kompetencije

Promjena neće biti ni na ispitima iz engleskog jezika obiju razina, kao ni na A i B razini ostalih stranih jezika koje su maturanti učili kao prvi strani jezik (njemački, francuski, španjolski) te na talijanskom i latinskom B razine.

U tim predmetima, ističu iz NCVVO-a, nema nastavnih sadržaja koji se poučavaju samo u drugom polugodištu četvrtog razreda, jer ispit nije sadržajno koncipiran, već se temelji na stečenim jezičnim kompetencijama. Iz grčkog jezika, koji učenici klasičnih gimnazija mogu odabrati kao prvi strani jezik, također je uklonjen dio sadržaja, kao i na višim razinama ispita iz latinskog te talijanskog jezika.

Ispitni sadržaj je reduciran i kod dijela ispita iz materinskih jezika nacionalnih manjina - mađarskog, srpskog te talijanskog jezika (viša i osnovna razina), dok se sadržaj češkog materinskog jezika neće mijenjati.

Dodajmo i kako su iz NCVVO-a potvrdili kako se zbog ovih promjena neće tiskati novi ispitni materijali, nego će u već ranije tiskanim ispitima biti označena pitanja koja neće trebati rješavati.

- Točnije, neposredno prije pisanja ispita iz pojedinog predmeta učenici i profesori dobit će popis pitanja iz testa koja se neće ispitivati i vrednovati. Važno je reći kako se zbog toga neće skraćivati vrijeme predviđeno za pisanje tog ispita - objašnjava Natalija Ćurković, viša stručna suradnica u NCVVO-u.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izvijestilo je kako je u suradnji s aplikacijom Rakuten Viber uspostavilo neposredan komunikacijski kanal s maturantima. “Matura (nti) 2020.” nova je Viber zajednica kojom, ističu, MZO osigurava s ciljem da učenici završnih razreda srednjih škola i svi ostali pristupnici, učitelji i roditelji budu u toku s pouzdanim i točnim informacijama o provedbi ovogodišnjeg ispita državne mature.

GRADIVO KOJE NEĆE BITI DIO ISPITA IZ OBVEZNIH PREDMETA

HRVATSKI JEZIK A i B RAZINA (test):

- drugo razdoblje domaće i svjetske književnosti 20. stoljeća te suvremena književnost; razdoblje druge moderne u Hrvatskoj;

- svi pisci i sva djela iz izostavljenih razdoblja - uključuje sve što je navedeno nakon A. B. Šimića;

- iz jezika: povijesni razvitak hrvatskog jezika u 20. stoljeću; frazemi, jezično posuđivanje, tvorbeni načini, struktura rječnika i leksikografske jedinice;

HRVATSKI JEZIK (esej A razina):

- uklonjeni s popisa književnih ispitnih djela za esej: Miroslav Krleža “Povratak Filipa Latinovitza”, Albert Camus “Stranac”, pjesništvo Tina Ujevića;

HRVATSKI JEZIK (esej B razina):

- uklonjeni Miroslav Krleža “Gospoda Glembajevi”, pjesništvo Dobriše Cesarića;

MATEMATIKA A razina: (neće se ispitivati):

- izvođenje operacije s funkcijama (komponiranje)

- crtanje grafova racionalnih funkcija (polinomi najviše 2. stupnja u brojniku i nazivniku)

- deriviranje konstantne funkcije, funkcije potenciranja i trigonometrijskih funkcija,

- deriviranje zbroja, razlike, umnoška, kvocijenta i kompozicije funkcija

- određivanje tangente na graf funkcije u točki

- upotrebljavanje derivacije funkcije pri ispitivanju tijeka funkcije

- zadatak crtanja grafova polinoma (najviše 3. stupnja) mijenja se u crtanje grafove polinoma (najviše 2. stupnja);

MATEMATIKA B razina:

- ostaje nepromijenjeno;

ENGLESKI JEZIK A i B razina:

- ostaje nepromijenjeno jer u ispitima nema nastavnih sadržaja koji se uče samo u drugom polugodištu četvrtog razreda

 

Izdvajamo